P

Pasivní bytový dům pro seniory Modřice

Autoři projektu podřídili vzhled, dispozice i funkčnost komplexu nejen energetické pasivitě, ale zejména aktivnímu stylu života obyvatel senior domů, či automatizované a jednoduché obsluze technických řešení. Designově domům v exteriéru pomáhají elegantní obkladové vláknocementové desky Cembrit či dřevěné exteriérové prvky jako jsou pergoly, okna nebo terasy.

Dispoziční řešení senior komplexu

Kompozičně se jedná o sestavu tří budov, z nichž dvě slouží seniorům pro ubytování garsonkového typu (celkem 41 bytů), přičemž třetí budova naplňuje funkci vstupního objektu, který nejen nabízí obyvatelům komplexu společné zázemí, ale také vytváří protihlukovou bariéru od nedaleké železnice.

Areál bytových pasivních bezbariérových domů také předchází současným bolestem jiných sociálních staveb. Obyvatelé komplexu v Modřicích totiž nejsou od okolí nikterak odstřiženi. Naopak vnitroblokové atrium leží na přirozené městské trase spojující školu a náměstí. Komplex je tedy začleněn do organismu města a její obyvatelé jsou nenásilně vtaženi do jeho života.

Maximální energetická efektivita komplexu pasivních domů

Kvalitní provedení tepelných izolací, správné osazení oken s trojskly a řízená výměna vzduchu s rekuperací vytváří komfortní interiérové řešení s maximální energetickou efektivitou. Potřebná energie na teplou vodu a temperování pobytových prostor je zajištěna z obnovitelných zdrojů v kotlích na biomasu (pelety se systémem automatického podávání paliva). Pro zajištění teplé vody od jara do podzimu slouží solární termické panely. Objekt s jižní orientací využívá též zimní solární zisky.

Navíc je veškerá dešťová voda z ploch areálu i ze střech zadržována ve třech nádržích a následně se používá pro splachování toalet. Přepad z nádrží pro případ přívalových dešťů je sveden do jezírka v atriu, které vytváří přirozený estetický prvek. Kvalitu pobytového prostředí v okolí objektů vylepšují zelené vegetační střechy a zeleň obecně, která pomáhá vyvažovat tepelnou stabilitu v okolí objektů. Proti letnímu přehřívání navíc slouží přesahy teras a lodžií, látkové venkovní rolety a sezónně rozbujelá popínavá vinná réva, prvek s doslova hlubokými kořeny.

Stavební materiály s minimální uhlíkovou stopou

Kde bylo možné, jsou použity materiály s minimální ekologickou stopou. Areál je osvětlen venkovními svítidly nezpůsobujícími světelný smog. Je zpestřen výsadbou vzrostlých stromů, mimo jiné místních ovocných odrůd (třešeň, hrušeň, meruňka), keřovými porosty i vinnou révou.

Na samotné stavbě nás zaujmou dominantní dřevěné prvky, které vytvářejí plasticitu u jinak nečleněných stěn. V duchu uplatnění přírodních materiálů jsou kromě dřeva použity i vláknocementové fasádní desky Cembrit Metro, které se vyrábí výhradně z přírodních surovin. Tyto desky v pastelových odstínech tvoří zřejmě nejvýraznější designový prvek celého komplexu. Jemná barevnost desek spolu s loďovým kladením, které je zde použito, nenarušují drobné měřítko budov, naopak jsou vítaným, ale současně decentním kontrastem k výrazné geometričnosti a jednoduchosti hmot objektů. Různé odstíny desek jsou navíc nenápadným orientačním prvkem, který usnadňuje pohyb seniorů po komplexu.

Příprava projektu a výstavba

Příprava projektu trvala přes dva roky, výstavba pak rok a půl a celková cena komplexu byla 64 milionů českých korun.

Tento projekt by mohl být dobrým příkladem i dalším podobným stavbám, mimo jiné pro svou úspornou a logickou koncepci i architekturu.

Generální partner
Hlavní partneři