A

Atelier RAW - Bytový dům Spolková v Brně

Bytový dům Spolková v Brně stojí v proluce navazující na bývalý Dělnický dům. Dělnický dům byl realizován ve dvou časových úsecích a to uliční již neexistující část v letech 1897 a dvorní, zcela zdevastovaná část v letech 1929 podle projektu arch. Göttlichera. Komplex nebyl předchozími vlastníky udržován po dobu posledních cca 30 let, což se podepsalo fatálně na stavu jeho stavební substance.

Bytový dům Spolková v Brně, Atelier RAW / Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Lukáš VágnerFoto: Bořivoj Čapák

Nový bytový dům je první etapou zástavby proluky. Na již zrealizovanou uliční část bude v budoucnu navazovat nižší část dvorní a bude doplněna další uliční část. Dům má sedm nadzemních podlaží a dvě komunikační jádra opatřená schodištěm a výtahem. V každém z pater jsou navrženy čtyři byty různých velikostí. Každý byt má směrem na jižní stranu do vnitrobloku balkon. Ložnice větších bytů jsou orientovány na sever a jsou opatřeny úzkým průběžným balkonem. V přízemí jsou k dispozici tři pronajímatelné jednotky s možností využití pro služby nebo ateliéry. Každý byt má v podzemním podlaží stání. Vjezd do podzemních garáží je navržen pomocí jednopruhové rampy z ulice Spolkové. Součástí domu je i ozeleněný vnitřní dvůr, přístupný ze vstupních hal prvního nadzemního podlaží, sloužící k rekreaci obyvatel domu.

Bytový dům Spolková v Brně, Atelier RAW / Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Lukáš VágnerFoto: Bořivoj Čapák

Uliční fasáda domu je opatřena pravidelným rastrem francouzských oken, střídajících se s vertikálním zasklením schodišť. Po délce fasády jsou v patrech navrženy průběžné úzké balkony. Fasáda je obložena červenými cihelnými pásky, ukončenými bílými špaletami kolem oken. Sedmé patro je ustoupené. Směrem na jih do vnitrobloku je navržena jednoduchá fasáda s balkony opatřená bílou omítkou. Vstupní haly jsou obloženy keramickým obkladem navozující optický klam. Po dostavbě druhé etapy vznikne komplex s širokou nabídkou bytů v klidném prostředí, přinášející do již existující ulice novou kvalitu bydlení a života.

Bytový dům Spolková v Brně, Atelier RAW / Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Lukáš Vágner © Bořivoj Čapák

Bytový dům Spolková v Brně, Atelier RAW / Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Lukáš VágnerFoto: Bořivoj Čapák

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.

  • Autoři: Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Lukáš Vágner
  • Ateliér: Atelier RAW
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Město: Brno
  • Ulice, číslo: Spolková 924
  • PSČ: 602 00
  • Realizace: 2020
  • Investor:  Realdata spol. s.r.o. a Mig
  • Spolupráce: Promed Brno s.r.o.
Generální partner
Hlavní partneři