Q

QARTA - FIVE

Celkové urbanistické a architektonické řešení

Poloha projektu v ulici Na Valentince v Praze 5 je výlučná. Samotnou dnešní zástavbu původně tramvajové později trolejbusové vozovny lze nazvat reliktem již v době vzniku. Místo bylo důležitý koncový bod v dopravní struktuře města, od samého počátku však obtížně přístupný. Dnešní vzhled je víceméně prakticky zakonzervovaný stav od ukončeného provozu, nové využití se hledalo obtížně, jedná se spíše o dočasný stav.

Na původní využití, technickou zajímavost již nelze dnes navázat. Místo s tramvajovou sítí dnes již fyzicky nesouvisí, spojení bylo přerušeno. Chybí zde přirozený průběh urbanizace celého nábřežního traktu čtvrti Smíchova, od plně průmyslové oblasti k převážně obytné blokové zástavbě. Ta vznikala ve stopách členění pozemků i sítí ulic již v době výstavby samotné vozovny. Oblast se přirozeně vyvíjela z průmyslové periferie mezi hlavními dopravními tepnami té doby, tedy řekou Vltavou se smíchovským přístavem a železnicí se smíchovským nádražím v plnohodnotnou část velkoměsta. Logická změna funkcí a na to navazující jiný typ zástavby byl uměle omezován jen v zóně smíchovského pivovaru, v jehož sféře vlivu tak zůstalo několik sousedních pozemků. Jedním z nich, v jakémsi stínu pivovaru je i vozovna, přičemž dnes se začíná vzhledem k možnosti nulového rozvoje ukazovat i obtížná udržitelnost funkce pivovaru. Zde jen rozsáhlé přestavby, bez historické návaznosti a na hranici hmotové vytěžitelnosti pozemků, dokáží zajistit provoz dle prostorových předpokladů moderních technologií.

Vlastní objekt administrativy si v parteru ponechává jako podnož stávající vozovnu, do níž je vložen nový 7 podlažní objem. Hmota posledního patra je ustoupená ve směru šikmých střech jak z ulice Na Valentince, tak z ulice Svornosti. Ustoupení tak spolu s předsazeným, v nároží dynamicky rozehraným pláštěm navazuje na římsy okolních objektů.

Foto: eArch

Celkové provozní řešení

Administrativní budova je navržena jako sedmipodlažní objekt s hlavním vstupem z ulice Na Valentince. Dispozičně je objekt navržen jako podélný pěti trakt se dvěma středními chodbami. Vstupní prostor pro administrativu tvoří vstupní hala s centrální recepcí a na ní navazující vertikální jádro se schodištěm a výtahy. Každé patro je obsluhováno navíc jedním únikovým schodištěm v místě napojení administrativního objektu na bytový dům. Dispoziční řešení jednotlivých pater umožňuje členění na několik nájemních celků. Společné sociální zázemí je přičleněno vždy k hlavnímu vertikálnímu komunikačnímu jádru.

Foto: eArch

Poslední patro administrativního objektu směrem do ulice Na Valentince a Svornosti ustupují tak, aby nová hmota objektu reagovala na stávající zástavbu okolních objektů. Dispozičně zůstávají ustoupená patra totožná s patry typickými, mění se pouze hloubka kancelářských prostorů při fasádách do ulice Na Valentince a Svornosti.

V přízemí se kromě výše zmíněného vstupu do objektu nachází dva komerční prostory a vjezd do garáží. Potřebné parkovací kapacity objektu jsou zajištěny ve dvou podzemních podlažích. Vjezd do garáží je navržen z ulice Na Valentince.

Foto: eArch

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.

  • Ateliér: QARTA architektura
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Město: Praha 5 - Smíchov
  • Ulice, číslo: Na Valentince, 3336/4
  • PSČ: 15000
  • Datum projektu: 2011
  • Realizace: 2017
  • Užitná plocha: 14 000.00m2
Generální partner
Hlavní partneři