Q

Qarta Architektura - Výukové centrum VŠPJ

Posílení pozice

Cílem návrhu nové posluchárny VŠPJ spolu s rekonstrukcí křídla historické budovy bylo vytvořit moderní koncept rozvíjejícího se vzdělávacího centra. Ne zcela ideální vstupní parametry bývalého hospodářského dvora přetvořili architekti ze studia Qarta architektura ve výhody a nápaditým způsobem využili symetrického trojúhelníkového prostoru pro umístění objektu auly. Nové křídlo napojené na stávající blok kompozičně dotváří nároží v kontextu k původním budovám a současně vytváří ideální objem pro velkorozponovou konstrukci potřebnou pro vytvoření dostatečné kapacity posluchárny.

„Jihlava o vysokou školu historicky dlouhodobě usilovala, ke kulturnímu rozvoji města studenti neodmyslitelně patří. Budova nového výukového centra a auly VŠPJ pozici školy významně posílila. Aula je největším prostorem kongresového charakteru, důležitým místem pro konání společenských a kulturních událostí ve městě. Aktuálně, v době koronavirových opatření, plní také funkci zastupitelské síně,“ říká k projektu Ing. arch. Martin Laštovička, náměstek primátorky pro památkovou péči a správu majetku.

Qarta - VŠPJ

Beton v hlavní roli

Nové aule dominuje zavěšená fasáda z hliníkových lamel vytvářející přechodový meziprostor. Přístavba posluchárny se na první pohled odlišuje od historických budov svým tvarem i materiálovým provedením. Její základní hmotu tvoří monolitická betonová konstrukce s důrazem na svou materiálovou přirozenost. Při provádění stavby tak bylo nutné dodržet vysoké nároky na pohledovost betonových povrchů. Celkovou surovost stavby dále podtrhují lité broušené podlahy z betonu v kombinaci s antracitovými hliníkovými rámy sloupko-příčkové fasády Aluprof. S tmavými okenními rámy pak ladí černé obklady i černě čalouněné sedačky v posluchárně. Velkoplošné okenní výplně se subtilními rámy vizuálně propojují interiér s exteriérem a současně zajišťují vhodné boční osvětlení posluchárny. Prosklení parteru také usnadňuje orientaci v budově. Pohledové betony dominují také interiéru, kde je nalezneme na stěnách i stropech s přiznanými rozvody instalací.

Qarta - VŠPJ

Aula pro 333 studentů

Uvnitř převýšené haly nalezneme amfiteátrové sezení celkem pro 333 studentů. Aréna díky strmosti tribun nabízí výbornou viditelnost i akustiku. Tribuny navrhli autoři jako podchozí, takže prostor pod nimi může být flexibilně využit během pořádání společenských akcí. Plochou střechu tvořenou dřevěnými vazníky nese hvězdicovitá ocelová konstrukce umístěná nad velkorozponovou betonovou konstrukcí.

Qarta - VŠPJ

Z navazující prezentační haly můžeme vstoupit do tradičního prostoru vysokého učení, podzemní „alchymistické dílny“, jež v moderním pojetí představuje multimediální laboratoř nesoucí název „virtuální továrna“.

Nekonformní prostředí s historickou stopou

S moderním pojetím nové budovy posluchárny kontrastuje rekonstrukce části původního historického pentagonu, v němž se historicky nacházel soud s věznicí. Přísnost, pevný řád, strnulost i tíživá atmosféra byly na začátku projektu jasně patrny a autoři si plně uvědomovali, že prostory budou nově sloužit mladým lidem s otevřenou myslí na jejich cestě ke vzdělání. Cílem obnovy se tak stalo vytvořit navzdory minulosti pestré, inspirativní i nekonformní prostředí se zachováním historické stopy. Tradiční materiály přiznávají architekti v čisté formě, industriální ráz pak plně navazuje na architektonické pojetí posluchárny.

Qarta - VŠPJ

Samotnou kapitolu představovalo odhalování a zapojování historické stopy. Návrat původní keramické podlahy či kamenných parapetů se stopami po mřížích jsou v interiéru velkým zážitkem.

Pro město Jihlavu a region Třebíčska a Vysočiny má budova také symbolický význam. Redefinuje místo, kde se odehrály popravy babického procesu. Nové směřování komunikuje právě architektura. Zbouráním pět metrů vysoké zdi bývalé věznice se otevřel prostor pro pozitivní výhledy. Budova se ve všech směrech jakoby podílí na znovunalezení Jihlavy v poloze politické, společenské i kulturní,“ dodává Laštovička.

Qarta - VŠPJ

 • Autoři: Jiří Řezák, David Wittassek, Pavel Fanta, Lukáš Němeček
 • Ateliér: QARTA architektura
 • Adresa:
 • Země: Česká republika
 • Generální dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
 • Město: Jihlava
 • Ulice, číslo: Tolstého 1556
 • PSČ: 58601
 • Suma: 180 000 000.00
 • Měna: CZK
 • Datum projektu: 2016
 • Realizace: 2019
 • Užitná plocha: 3.68m2
 • Zastavěná plocha: 1.80m2
 • Poznámka: Pohledové betony – stěny auly
Generální partner
Hlavní partneři