R

Rusina Frei architekti - Revitalizace parku a náměstí Krakov

Území kolem kulturního domu je pomyslně děleno do tří hlavních částí, označených podle převládající funkce jako „náměstí“, „městský park“ a „park“. Tyto tři prostory do sebe volně přecházejí. Všechny tři části území jsou vzájemně propojeny kruhovými „ostrovy“ a výsadbou stromů. Díky revitalizaci byly odstraněny bariéry. Celé území tak tvoří jeden volně plynoucí, parkově upravený prostor. Přirozený sklon terénu je sjednocen červeným asfaltem. Na náměstí vznikl nový pavilon s kavárnou. Dřevostavbu přesahuje zelená eliptická střecha a vytváří tak zastínění a ochranu před deštěm. Rovná zpevněná plocha náměstí je připravena pro sezónní trhy, vánoční koncerty pod stromečkem nebo sousedská setkání. Náměstí je propojeno s terasou kulturního domu pobytovými schody, které mohou sloužit k posezení pod vzrostlými borovicemi nebo jako hlediště při pořádání kulturních akcí. Díky dřevěnému schodišti a novému bezbariérovému vstupu vznikla krátká pěší trasa z parku do horní části území.

Foto: eArch

V městském parku převládají travnaté a mlatové plochy určené k posezení, hře a odpočinku. Stávající stromy jsou doplněny o suchomilnou výsadbu blízkou okolní krajině. Součástí realizace je i práce s dešťovou vodou a její zachytávání ve městě. K tomu slouží travnaté poldery a soustavy zasakovacích studní, které se vypořádávají s nemožností zasakovat vody povrchově. 

Vzhledem k použití přírodě blízkých řešení, chytrému nakládání s dešťovou vodou a druhové skladbě, bude prostor umožňovat ukázku ekologických přístupů k veřejnému prostoru. Může sloužit i pro vzdělávání a jako ukázka revitalizace centrální plochy sídliště.

Foto: eArch

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři