R

Rusina Frei - Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Úprava nábřeží říčky Loučné v centru Litomyšle navazuje na úsek, upravený již dříve AP atelierem. Zanedbaná plocha bývalých městských sadů byla od Pleskotovy promenády oddělena zdí a četné další překážky a ploty znemožňovaly volný pohyb podél řeky.

Návrh stojí na koncepci obnovy a propojení čtyř různých městských prostorů – nábřeží, břehůřeky, parku a ulice – do jednoho funkčního celku. Velký důraz byl přitom kladen na zachování a posílení přirozených kvalit místa, zejména pak přírodního charakteru břehůřeky Loučné.

Foto: eArch

Nábřeží je pojato jako městská promenáda pod stromy, určená pro odpočinek, setkávání a hry. Záměrem bylo získat po odstranění všech bariér, bránících volnému pohybu chodců, přírodní protiváhu Smetanova náměstí. Součástí nábřeží je sochařsky ztvárněné dětské hřiště s hudebními motivy od sochařů Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského. Herní prvky navazují na poválečnou tradici umělecky ztvárněných hřišť v Československu. Nábřeží je lemováno nízkou zídkou z probarvovaného betonu, vytvářející hranici mezi městem a zeleným pásem řeky. Zídka slouží nejen jako vymezení hřiště, ale i jako sezení a další herní prvek.

Pás svažitých břehůřeky Loučné byl záměrně ponechán co nejvíce nedotčený umělými zásahy, které by mohly přetížit jejich přírodní charakter. Ten chápeme jako jednu z největších hodnot v území. Prostor je zachován ve své divokosti a zpřístupněn pouze na vybraných místech lehkými moly z pororoštů a vyhlídkou umístěnou v úrovni korun stromů nad objektem vodárny. Břehy jsou přemostěny visutou pěší lávkou. Ta je, stejně jako pozorovatelny, navržena jako subtilní a transparentní ocelová struktura, co nejméně zasahující do přírodního okolí. Další přechod přes řeku tvoří brod z žulových balvanů, který je součástí chodníčku vedoucího z nábřeží na pobytovou louku na druhém břehu.

Foto: eArch

Zásahy v horní části parku u Smetanova domu jsou pouze menšího rozsahu, což bylo zadáním soutěže. Křovinami zarostlá plocha nad řekou je upravena na prosluněnou pobytovou louku, která schází v dolní části území. Obnovena byla také ladem ležící plocha u Smetanova domu, která je nově doplněna o ocelový pavilon se zelenou střechou. Ten slouží jako zázemí pro příležitostné kulturní akce a navazuje na zahradní restauraci.

Ulice Vodní valy byla vydlážděna do roviny a dopravně zklidněna v podobě obytné zóny. Ulice s nábřežím tak tvoří jeden prostor, využitelný přednostně chodci.

Projekt nábřeží Loučné byl vytvořen za několikaleté spolupráce s veřejností. Řada zvolených řešení vycházela ze sociologických průzkumů. Prostor je proto navržen pro všechny generace, a jak se zatím zdá, je tak i užíván.

 

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři