Šercel Švec - Víkendový dům u Dunaje

Chránené územie, respektíve ochranné pásmo meandru, je miestom pre rekreáciu a športový rybolov. Požiadavky investora boli vytvorenie malého objektu, dočasnej stavby, ktorá by sa dala využívať celoročne pre rekreáciu jeho rodiny. 

Minimalizácia pôdorysného priemetu bola z dôvodu, aby bol záber parcely čo najmenší. Preto sa zvolil dvojpodlažný koncept vo forme 1+1. Interiér je riešený ako otvorený priestor prízemia s loftom. Vzájomné prepojenie slúži na distribúciu svetla, tepla a minimalizovanie zastavanej pôdorysnej plochy. Integrovanie komunikácií a obslužných plôch priamo do obytných celkov dovolilo vytvoriť na malej ploche priestor pre 4 osoby. 

Víkendový dům u Malého Dunaje, Šercel Švec/ Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec © Tomáš Manina

Založenie objektu sa v rámci konceptu minimalizácie ekologickej stopy riešil formou zemných vrtov.

Vytvorenie neurčitej hranice, gradientu medzi interiérom a exteriérom je formou prekrytej terasy a orientácia interiéru cez presklené plochy. Terasa spolu s interiérom vytvára záhyb, pod ktorým sa odohráva celý vnútorný život objektu s priamym prepojením na rieku. Kompozičná os výhľadu vrcholí protiľahlým brehom. 

Nosná konštrukcia chaty je pohľadová z interiéru aj exteriéru, drevený CLT panel prezentovaný vo svojej prirodzenej forme. Strešná konštrukcia a časť najvyššej fasády je chránená presadenou konštrukciou drevených lamiel. Konštrukcia lamiel pomáha regulácií vnútornej teploty a chráni strešný plášť pred slnečným žiarením. Vzduchotesnosť konštrukcie zabezpečuje rýchle vykúrenie a vyššiu tepelnú stabilitu v lete aj zime. Pri priznanej nosnej konštrukcii, celkovej subtílnosti nosných prvkov sa dosiahla prijateľná energetická stabilita interiéru stavby.

Víkendový dům u Malého Dunaje, Šercel Švec/ Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec © Tomáš Manina

Víkendový dům u Malého Dunaje, Šercel Švec/ Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec © Tomáš Manina

 

  • Ateliér: Šercel Švec
  • Spolupráce: Jakub Kypus
  • Adresa:
  • Země: Slovensko
  • Zahradní architekti: Ing. Ondrej Klučár, Ing. Andrea Prievalská

Související architekti

Související ateliéry a firmy

Generální partner
Hlavní partneři