ALEJ - architektonický ateliér

ateliér
bio/motto:

Činnost ateliéru je zaměřena na urbanisticko-dopravní strategie a koncepce pro územní plány, kde je kladen důraz na společnou práci urbanisty a dopravního specialisty "nad jedním stolem". Při hledání udržitelné dopravy je upřednostňována vyváženost systémů zejména veřejné a individuální automobilové dopravy. Zvláštní péče je věnována veřejné osobní dopravě, zejména kolejové, která je chápána jako urbanizační fenomén.


Generální partner
Hlavní partneři