Benjamin Souček

designér
bio/motto:

Benjamin Souček je absolventem University College London. V současné době se věnuje malbě, designu a především rekonstrukcích starých chátrajících budov. Se svou stavební společností JuJu works zrekonstruoval již několik památkově chráněných objektů.


Generální partner
Hlavní partneři