Boris Redčenkov

architekt
bio/motto:

Boris Redčenkov (*1969, Cheb), autorizovaný architekt České komory architektů, číslo autorizace 02 625, absolvoval v roce 1994 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Prof. Ladislava Lábuse. Od roku 2013 vede vlastní ateliér na FA ČVUT. V roce 2019 řádně ukončil habilitačního řízení a následně byl jmenován docentem.


Generální partner
Hlavní partneři