P

Prototyp rodinného domu v Posázaví

Prototyp rodinného domu je realizován v bývalém žulovém lomu v Posázaví.

Realizace má prověřit konstrukční, typologické a uživatelské vlastnosti prototypu. Je situován na hraně skály nad jezerem. Zachovává vzrostlou zeleň, zhodnocuje výhled na vodní plochu a umožňuje přístup na louku uprostřed lesa.

Jednoduchá kubická hmota 15 × 15 × 4 m ukrývá složitěji formovaný interiér. Organicky tvarovaný labyrint vnitřního obytného prostoru umožňuje lepší proslunění a prosvětlení, výhledy a průhledy z hloubky dispozice. Objekt levituje nad terénem, není založen klasicky. Ocelový montovaný roznášecí rošt je osazen na stávající žulové bloky – zbytky těžební aktivity. Na rošt je provedena sloupková dřevěná konstrukce typu „2 × 4“. Strop je z dřevěných sbíjených vazníků. Střecha plochá s extenzivní zelení. Fasáda provětrávaná ze dřevěných hranolů. Okna hliníková.

Posuvná skleněná stěna umožňuje propojit obytný prostor s venkovní terasou na louce. Interier je proveden v monochromatické barevnosti ve valérech bílé – neutrální rámec pro barevnost lesa v různých denních a ročních obdobích. Realizace byla provedena svépomocí.

Objekt je demontovatelný, může zmizet beze stopy.

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.

Generální partner
Hlavní partneři