Krkonošská cena za architekturu

ostatní
bio/motto:

Smyslem regionální architektonické soutěžní přehlídky Krkonošská cena za architekturu je podnítit zájem samospráv a veřejnosti o kvalitní a udržitelnou architekturu, veřejný prostor a zásahy v krajině. Cílem je iniciace diskuse o kvalitní architektuře a jejím vzniku, a v neposlední míře identifikace kulturních hodnot v konkrétním území, které obýváme a které vytváříme. Pořadateli Krkonošské ceny za architekturu jsou MAS Krkonoše a České centrum pro architekturu, z.s.


Generální partner
Hlavní partneři