Počinem ve spiritualizaci krajiny se stala Zvonička na Vlašských boudách ve Velké Úpě navržená architekty ze studia ABM architekti Foto: Andrea Thiel Lhotáková
Novinky a názory / zprávy

Nejlepší soudobé stavby Krkonoš? První ročník Krkonošské ceny za architekturu zná své vítěze

Proběhl první ročník regionální soutěže Krkonošská cena za architekturu. Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 byly v rámci slavnostního večera oceněny tři speciální počiny – Rýchorské náměstí v Žacléři, zvonička na Vlašských boudách a soubor realizací lávky a útulny, jejichž zadavatelem byla Správa KRNAP. Hlavní cenu získal Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou. Cena je průlomovým počinem v českém prostředí, kde byly dosud architektonické počiny hodnoceny jen v celonárodním perimetru. Organizátoři soutěže, MAS Krkonoše a Centrum české architektury, chtějí naopak zástupcům samospráv představit sousedský přístup k rozvoji území běžný například v Rakousku či Německu.

Krkonošská cena za architekturu , 7. 11. 2022

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 proběhlo v prostorách industriální památky Pivovaru Kluge v Rudníku vyhlášení prvního ročníku Krkonošské ceny za architekturu. „Pilotní ročník regionální ceny je třeba chápat jako průlomový okamžik, kdy iniciátoři Ceny spolu s porotou zavádějí do českého prostředí pohled a kritéria regionální ceny za architekturu a rozvoj území. Je to přístup řekněme sousedský, který je v Rakousku, Německu, nebo Švýcarsku základním kamenem péče o vystavěné prostředí,“ uvedl ing. arch. Josef Smutný, organizátor a otec myšlenky Krkonošské ceny za architekturu. V České republice byly doposud v oblasti hodnocení realizací kvalitní architektury, práce s veřejným prostorem nebo krajinou především celonárodní ceny. Ty ale podle Smutného nemohou pojmout detail mikroregionu, jeho specifické potřeby a počiny v něm.

Do prvního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem dvacet prací, ze kterých porota vybrala v prvním kole devět nominací. Ty osobně navštívila 22. října 2022 a následně vyhodnotila v průběhu dlouhých diskusí o jednotlivých aspektech přihlášených realizací i o vlastním obsahu Ceny. „Smysl a povaha soutěže může být srozumitelná právě až z hodnocených prací, z odůvodnění a komentářů. Má být oceněn pouze architekt? Nebo je lepší vyzdvihnout spíš přístup celých samospráv, veřejných nebo soukromých investorů? V žádném případě jsme nechtěli, aby měla Cena význam jen pro jakkoli vymezenou skupinu odborníků. Porota dobře chápe, že pro dosahování co nejvyšší úrovně stavební kultury je v práci s vystavěným prostředím nezbytné oslovit, zapojit a vtáhnout do dění co nejširší okruh zainteresovaných,“ popsal pohled, s nímž k hodnocení jednotlivých počinů porota přistupovala Tomáš Veselý, předseda poroty Krkonošské ceny za architekturu.

Foto: Vyhlášení prvního ročníku Krkonošské ceny za architekturu proběhlo 3. listopadu 2022

Po obsáhlé argumentaci se porota Krkonošské ceny za architekturu 2022 rozhodla udělit nejen hlavní cenu, ale ocenit i další regionální počiny. Ocenění získávají jak autoři děl, architekti a krajináři, tak i investoři.

Počinem v oblasti práce s veřejným prostorem se stalo Rýchorské náměstí v Žacléři. Ve složitém terénu centra obce je předvedeno jednoduché, kvalitní a citlivé řešení úpravy historického náměstí. „Věříme, že zvolený přístup se stane iniciačním impulzem nejen pro tuto obec,“ uvedl za porotu Tomáš Veselý. Počinem ve spiritualizaci krajiny se stala zvonička na Vlašských boudách ve Velké Úpě. „Zde jsme ocenili především citlivé zasazení do krajiny, moderní zhodnocení inspiračních motivů i spolupráci investora s lokálními dodavateli,“ doplnil Veselý.

Počinem veřejného investora je realizace lávek a útulen, jejichž zadavatelem byla Správa KRNAP a realizátorem ČVUT. „Spolupráci mezi Fakultou architektury ČVUT v Praze a Správou Krkonošského parku považujeme za příkladnou nejen pro krajinu a hledání ohleduplného přístupu k ní, ale i pro studenty architektury. Věříme, že přestože o těchto dílech již bylo mnohé napsáno, jsou příkladem hodným k následování a byly by chybou je v prvním ročníku regionální ceny opominout,“ uzavřel diskusi nad udělenými speciálními cenami Tomáš Veselý.

Foto: Vítězem Krkonošské ceny za architekturu 2022 se stal Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou navržený architekty ze studia Opočenský Valouch architekti

Každá soutěž má mít svého jednoznačného vítěze. Tím se v prvním ročníku Krkonošské ceny za architekturu stal Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou. Porota ocenila jak profesionální postup soukromého investora při výběru řešení formou soutěže, tak vlastní návrh a realizaci. „Vznikl soubor, který výrazně předefinoval předchozí urbanistický kontext centra Pece pod Sněžkou. Je architektonicky vysoce kvalitní a funkčně podporuje život v obci. Již dnes je možno říci, že jeho realizace spoluiniciovala kvalitní rozvoj celého horského letoviska,“ okomentoval udělení hlavní ceny Tomáš Veselý.

První ročník Krkonošské ceny za architekturu ohodnotili členové poroty na základě přihlášených děl jako mimořádně kvalitní. Region MAS Krkonoše se může pochlubit vysokou kvalitou stavební kultury u všech hodnocených realizací. Soutěžní počiny budou k vidění v rámci putovní výstavy, kterou organizátoři symbolicky zahájili v průběhu slavnostního večera v Pivovaru Rudník. Odtud se přesune do obce Lánov, města Vrchlabí, následně do Malé Úpy a dalších destinací v rámci MAS Krkonoše. „Naším cílem je podnítit zájem municipalit a veřejnosti o kvalitní architekturu a veřejný prostor nejen ve městech, ale i na venkově. Chceme, aby zástupci samospráv spolupracovali s urbanisty a architekty na rozvojových studiích a aby nepodceňovali přípravu projektů, na které je třeba v rozvojových plánech dále navazovat,“ potvrdila důležitost smysluplného plánování územního rozvoje Kateřina Fejglová, manažerka MAS Krkonoše, která je spolupořadatelem Krkonošské ceny za architekturu. 

Foto: Počinem veřejného investora je realizace lávek a útulen, jejichž zadavatelem byla Správa KRNAP a realizátorem ČVUT

Porota prvního ročníku Krkonošské ceny za architekturu byla složená z odborníků v oblasti architektury, krajinářské tvorby, ale i kulturní a sociální antropologie. Rozhodovala ve složení: Ondřej Beneš, Martina Forejtová, Jana Janďourková Medlíková, Emilia Jarošová, Martin Kloda, Romana Mališ Bílková, Michal Tošner, Tomáš Veselý, Jaroslav Wertig, Hana Procházková. 

První ročník Krkonošské ceny za architekturu se uskutečnil i díky hlavnímu partnerovi, Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO, který ocenění podpořil v grantové výzvě Nové vize pro kulturu. „Cílem naší grantové výzvy je iniciovat vznik odvážných a vizionářských projektů, které rozvíjejí sociální a kulturní kontakty obyvatel a spolupráci různých komunit v regionech, kde náš nadační fond působí,“ říká Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO. „Krkonošská cena za architekturu má podle nás potenciál pozvednout region v očích široké veřejnosti, vzbudit zájem obyvatel o lokální architekturu a podpořit vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností.“

Partnery prvního ročníku byly Česká komora architektů, Kámen Pečky, Rodinné vinařství Sedlák. Záštitu udělili ředitel Správy KRNAP, PhDr. Robin Böhnisch a Česká komora architektů.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři