Nadace Karel Komárek Family Foundation

nezisková organizace
bio/motto:

Projekty, které podporujeme ať už prostřednictvím nadačního příspěvku, nebo partnerské smlouvy, musí být smysluplné a v souladu s naší vizí a posláním. Důraz klademe hlavně na udržitelnost a budoucí potenciál. S jeho rozvojem rádi pomůžeme.


Generální partner
Hlavní partneři