PETER HAIMERL . ARCHITEKTUR

bio/motto:

Peter Haimerl se narodil v Ebenu v Bavorském lese v roce 1961. Vyučoval na Univerzitě aplikovaných věd v Mnichově, na Univerzitě umění v Braunschweigu a hostoval na univerzitě v Kasselu. Od zimního semestru 2019/20 je profesorem architektury na Univerzitě umění a designu v Linci na katedře Architektur:zoomtown.

Široké spektrum. Rafinovaná řešení.

Peter Haimerl se jako realizační architekt s vlastní kanceláří od roku 1991 soustředí na projekty, které přesahují hranice konvenční architektury. Jeho požadavkem je navrhovat fascinující, nekonvenční řešení a vyvíjet inovace s každým projektem.

Pro splnění tohoto koncepčního požadavku je jeho pracovní proces charakterizován výměnou a zapojením široké škály odborníků. Výsledkem jsou holistické koncepty, v nichž se architektura prolíná s oblastmi, jako je počítačové programování, sociologie, ekonomie, politika, hudba nebo konceptuální umění.

Například právě projekt zoomtown existuje od roku 2000 jako otevřená výzkumná platforma pro optimalizaci a reorganizaci městského prostředí.

Peter Haimerl se věnuje tématu vestavby ve stávajících budovách. V rámci jím zahájené iniciativy HAUS.PATEN Bayerwald se intenzivně zabývá stavební kulturou v Bayerwaldu, například s Denkerhausem na Schedlbergu.

 

PETER HAIMERL . ARCHITEKTUR spolupracuje s uměleckou dvojicí beierle.goerlich.


Generální partner
Hlavní partneři