PLATFORMA PRO ZDRAVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

nezisková organizace
bio/motto:

PLATFORMA PRO ZDRAVÝ STAVEBNÍ ZÁKON vznikla v červnu 2022 v reakci na přípravu tzv. věcné novely zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Jde o neformální uskupení významných institucí, na které bezprostředně dopadá stavební legislativa: zástupců měst a obcí, velkých stavebníků, odborných komor a asociací.

Platforma kritizovala návrh věcné novely nového stavebního zákona návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES) poté, co nebyly připomínky jejich členů zohledněny v přípomínkovém řízení k oběma normám. Hlavním důvodem odmítnutí návrhů je rozpor s věcným záměrem rekodifikace stavebního práva – členové Platformy mají zato, že pokud budou normy schváleny v podobě předkládané projednání vládě, nepovede to ke zefektivnění procesů stavebního práva, naopak je to dále zkomplikuje.


Generální partner
Hlavní partneři