Tracing Spaces

nezisková organizace
bio/motto:

Kolektiv Tracing Spaces založili v roce 2012 vídeňští historici, architekti, umělci a kurátoři Michael Hieslmair a Michael Zinganel ve Vídni. Jako nezávislá interdisciplinární výzkumná platforma koncipují a vytváří projekty, výstavy, publikace a další formáty na téma měst, mobility, cestovního ruchu a migrace, stejně jako umělecké projekty založené na uměleckém výzkumu. Od léta 2015 provozují prostor na vídeňském Nordwestbahnhof, jednom z posledních logistických uzlů ve vnitřním městě, kde postupně vzniká mnohovrstevnatá multimediální kartografie migračních a mobilních zkušeností zde pracujících aktérů, zasazená do sociálního prostředí logistické krajiny.


Generální partner
Hlavní partneři