Novinky a názory / zprávy

ARCH 07 08 | 2011 : Architekti sebe

Proklamovať vlastný a v zásade ničím neobmedzený názor môžu architekti prostredníctvom svojich súkromných investícií – či už sú to ich pracovné ateliéry, byty alebo rodinné domy. V každom prípade sú to pre NICH veľmi príjemné zadania, v ktorých sa konfrontujú sami so sebou, prípadne len s ľuďmi im blízkymi.

Andrea Bacová , 15. 8. 2011

Radosť z takejto práce býva v mnohých prípadoch umocňovaná priamou manuálnou zainteresovanosťou, kedy sa architekti sami odhodlajú a púšťajú do svojpomocnej realizácie. Remeselné výkony sú zväčša atypickými ukážkami neštandardných detailov a mnohokrát aj priamym overením doteraz ešte nevyskúšaných postupov – ako je napríklad bezobkladová kúpeľňa alebo použitie priemyselných materiálov na obytné účely.

Okrem toho sa v týchto prípadoch architekti dokážu často zbaviť zväzujúcej profesionálnej ukáznenosti a vybočiť zo zaužívaných stereotypov. Takáto sebarealizácia bez veľkých obmedzení prináša pravdivejšie a úprimnejšie názory na fungovanie architektúry ako takej a čo je zaujímavé, aj jednoznačnejšie postoje zbavené zbytočnej pózy a štylizácie. Tento intímny svet architektov je často napodiv celkom iný a v zásade oveľa sympatickejší, ako sú ich navonok proklamované postoje, ktoré si vyžaduje súčasne komerčné prostredie. Technicky dokonalé riešenia veľa ráz nahrádzajú vtipnými improvizáciami avšak s pôsobivým efektom. Drabálnosť (neopracovanosť) mnohých detailov je namieste. Rovnako radi experimentujú s materiálmi, farebnosťou a ešte radšej narúšajú zaužívané typologické konvencie. Miera úspešnosti je rôznorodá, ale experimentovať na vlastnom piesočku je predsa dovolené.

Páči sa mi úprimnosť a pravdivosť, ktorú je cítiť zo Šabíkovho domu, rovnako sympatická je účelnosť a pragmatizmus Jurkovičovho a Kordíkovho bytu. Lowcostové ateliéry Valla a Sadovského a gutgut sú jednoducho dobre fungujúce pracovné priestory. Podobne neštylizovaný je pražský workspace ateliéru Casua. Rozhodne iný postoj k téme vlastného bývania zaujal maďarský architekt Kuknyó. Bravúrne interpretuje bauhausovské princípy, pričom podobenstvo s Vilou Tugendhat je nespochybniteľné. Dobre sa to číta i pozerá... A nakoniec, publikované nominácie na blížiacu sa Cenu ARCH 2011 potvrdzujú našu neustálu snahu zviditeľňovať kvalitnú slovenskú architektúru a slovenských architektov.

11 ÚVODNÍK

AKTUÁLNE 12 SÚŤAŽE, VÝSTAVY

ROZHOVOR 16 VEREJNÁ ZÁKAZKA JE AKO FILMOVÁ HVIEZDA Peter Jurkovič, Lukáš Kordík, Oliver Sadovský a Matúš Vallo v rozhovore s Andreou Bacovou

REALIZÁCIE K TÉME 20 GUTGUT / ROMAN HALMI, PETER JURKOVIČ, LUKÁŠ KORDÍK, ŠTEVO POLAKOVIČ: ATELIÉR GUTGUT, BRATISLAVA Michal C. Hronský: Pragmatická exhibícia

22 MATÚŠ VALLO, OLIVER SADOVSKÝ, BRANISLAV HUSÁRIK, DUŠAN CHUPÁČ, PETER JANEČEK, MICHAL JANÁK: ATELIÉR VALLO SADOVSKY ARCHITECTS, BRATISLAVA Andrea Mikulajová: Pocta Kaplickému alebo Pár slov o efekte „wauuu“

24 CASUA / OLEG HAMAN, ALEŠ PODĚBRAD, VERONIKA SAJNEROVÁ, JANA PODPĚROVÁ: INTERIÉR KANCELÁRIÍ ATELIÉRU CASUA, PRAHA Ľubo Závodný: Ateliér pri štadióne

26 BARAK ARCHITEKTI / VIKTOR ŠABÍK: DOM MEDZI STROMAMI, CABAJ Ivana Moncoľová: Medzi rodinou, domom a stromom

30 LUKÁŠ KORDÍK / GUTGUT: BYT LK, BRATISLAVA Peter Daniel: Loftové inšpirácie

32 PETER JURKOVIČ / GUTGUT: BYT PJ, BRATISLAVA Peter Daniel: Rodinné striebro

34 JURAJ PALOVIČ: INTERIÉR BYTU, BRATISLAVA Ilja Skoček: 35 metrov – 35 viet

36 LAJOS KUKNYÓ / ARCHITÉMA: VILA, SZENTENDRE Zorán Vukoszávlyev: Retro-Bauhaus vila

AKTUÁLNE REALIZÁCIE 42 JURAJ PALOVIČ, PETR STROJNÝ: CORTENOVÝ DOM, BRATISLAVA Andrea Bacová: Zrozumiteľný a čitateľný dom

48 IVAN TONHAUZER, MARTIN JANKOVIČ / A.S.PROJEKT – ing.: AUDI CENTRUM, BRATISLAVA Imrich Pleidel: Značka v priestore

52 VIKTOR ŠIŠOLÁK, DUŠAN DINAJ: GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE CENTRUM – KOCHOVO SANATÓRIUM, BRATISLAVA Peter Vodrážka: Kultivovaná obnova

SÚŤAŽ 58 CENA ARCH 2011 – NOMINÁCIE

RECENZIE 60 ĽUBICA VITKOVÁ: MESTSKÉ ZÁSAHY – DAROVANÁ ARCHITEKTÚRA 60 MARIAN ZERVAN: STACHOVE DIPTYCHY 61 IGOR THURZO: MÚR POSTAVENÝ NASUCHO SA NEPLÁNUJE 62 OLDŘICH J. ŠEVČÍK, VERONIKA KROULÍKOVÁ: NAD TEXTY ARCHITEKTŮ A TEORETIKŮ Z PRVNÍHO DESÍTILETÍ XXI. STOLETÍ 63 –BIČ-: TVORIVOSŤ NAŠA KAŽDODENNÁ... 64 VLADIMÍR ŠIMKOVIČ: RETROSPEKTÍVNE UTÓPIE 65 KORINA KRCHNIAKOVÁ: NÁVRAT K DAAD

INÁ KULTÚRA 63 IMRO VAŠKO: ARCHITEKTÚRA POHYBLIVÉHO OBRAZU – 3D PANDA KUNG-FU 2 A TRANSFORMERS 3 63 IMRO VAŠKO: POHODA CITY 2011 – MESTO ZVUKOV ENGLISH SUMMARY 68 ARCHITECTS THEMSELVES

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři