Novinky a názory / historie a teorie

ARCH 12 | 2013 : Nové interiéry

Nové interiéry uzatvárajú 18. ročník vydávania ARCHu.

Andrea Bacová , 11. 12. 2013

Dobrý interiér by mal vytvárať nielen originálnu atmosféru, ale i príjemný zážitok. Proces jeho navrhovania, ale i vlastná realizácia sú vždy ovplyvnené konkrétnou situáciou, charakterom zadania, rozpočtom, ale aj predpokladanou dobou užívania. Interiéry podliehajú priamym zmenám podstatne rýchlejšie ako architektúra. Ich kratšia životnosť je v zásade výhodou, ktorá umožňuje často výstrednejšie a „úletovejšie“ riešenia. Vtip v interiéri sa v týchto kontextoch takmer vyžaduje. A ak vyvolá aj úsmev na tvári, o to lepšie. Dodržiavať zaužívané konvencie v interiéri stačí len v typologickej oblasti, všetko ostatné môže byť ponechané na invencii architekta. Na rad prichádzajú nové materiály, práca so svetlom, vizuálne efekty. V niektorých prípadoch sa interiéry stávajú scénografickou záležitosťou aj s možnosťami meniť svetelnú atmosféru. Výber materiálov a farebnosť priamo ovplyvňujú užívateľský komfort. Čím viac zmyslov zapojíme pri vnímaní, či priamom užívaní interiéru, tým lepšie. Originálny dizajn vytvára výtvarné a estetické hodnoty a priamo ovplyvňuje správanie i náladu užívateľa.

Vtip, originalitu, ale i príjemné pobavenie s výtvarným dielom Ašota Haasa zažijete vo Vínimke, podobne aj interiér baru Aquarium s parametricky navrhovanou svetelnou priestorovou štruktúrou zaujme svojou nevšednou estetikou. Morghan je minimálny, ale na miestne pomery veľmi dobre uchopený komerčný interiér. S atmosférou výborne manipulujú ORA architekti v bielom penthuuse v Galante. Príťažlivou sondou do intímneho sveta obývaného architektom-autorom je byt na Českej ulici v Bratislave.

Nové interiéry uzatvárajú 18. ročník vydávania ARCHu. A tu na záver roka 2013 sa hodí aj krátka sumarizácia nášho snaženia. V tomto ročníku časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre sme zrecenzovali 64 architektonických diel, v desiatich rozhovoroch s architektmi sme nahliadli do ich pracovných svetov. Na cca 650 stranách sme priniesli aktuálne odborné informácie. Redakčná rada v júli vybrala cez trojkolové hodnotenie do Ceny ARCH desať nominácií, ktoré v septembri osobne navštívila a zhodnotila 5-členná medzinárodná porota. Laureátom Ceny ARCH 2013, ktorú sme slávnostne odovzdali 7. novembra 2013, sa stal bytový komplex Slnečnice v Bratislave (ateliér Compass). Aktivity časopisu aj v tomto roku dopĺňali, u mnohých našich čitateľov obľúbené, prehliadky publikovaných diel sprevádzané výkladom architektov-autorov. Uskutočnili sme takto päť príjemných návštev. Tou ostatnou, v polovici novembra, bola prehliadka bytového domu Petržalka City v Bratislave so sprievodným slovom architekta Ondreja Bobera.

Ďakujeme vám za vašu priazeň a želáme vám pokojné a pohodové Vianoce a rok 2014 plný krásnych zážitkov z kvalitnej slovenskej architektúry.

Andrea Bacová

Obsah : 

17 ÚVODNÍKAKTUÁLNE18 SÚŤAŽE, VÝSTAVYROZHOVOR22 RADI SA HRÁME S PSYCHIKOU ČLOVEKA Kalin Cakov a Metodiy Monev v rozhovore s Andreou BacovouREALIZÁCIE K TÉME26 KALIN CAKOV – METODIY MONEV – JÁN OBUŠEK: VINOTÉKA VÍNIMKA, BRATISLAVA Korina Krchniaková: „Vibrané“ slovo po v, ktoré by ste mali vidieť32 PETER KUKUČKA – BRANISLAV LOSKOT – JAROSLAV TAKÁČ: VSTAVBA BYTOVEJ JEDNOTKY DO PODKROVIA BYTOVÉHO DOMU, BRATISLAVA Andrea Bystrická: Architektúra novej generácie38 ZORAN SAMOĽ – BARBORA ŠAJGALÍKOVÁ: INTERIÉR PENTHOUSOVÉHO BYTU, GALANTA Danica Pišteková: Zen42 .ARCHSTYL: ŠPORTOVO-RELAXAČNÉ CENTRUM MORGHAN, MYJAVA Marek Peťovský: Interiér v rámci fair play44 MICHAL KUTÁLEK: BAR AQUARIUM, UHERSKÉ HRADIŠTĚ Jiří Zhoř: Monochromní světelná struktura parametru v akcentu živého displaye akvária...AKTUÁLNE REALIZÁCIE 48 BRANISLAV HOVORKA – MARTIN PAULÍNY: DOM K2, KYNCEĽOVÁ Štefan Moravčík: Reportáž z domu pre seniorov … na architektonickom treku …54 PETER JURKOVIČ – LUKÁŠ KORDÍK – ŠTEVO POLAKOVIČ – ROMAN HALMI: RODINNÝ DOM JJ, BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ BYSTRICA Zuzana Čerešňová: Tri uhly pohľaduVÝSLEDKY SÚŤAŽÍ60 CENA PROFESORA JOZEFA LACKA 201361 VÝROČNÉ CENY SAS 2013RECENZIE61 MONIKA MITÁŠOVÁ: LIBERECKÝ SIAL A ŠKOLKA SIAL V BRATISLAVE – VYSTAVENÉ A ZAKNIHOVANÉ63 ONDŘEJ BENEŠ – OLDŘICH ŠEVČÍK: FENOMÉN „KAREL PRAGER“ V ZRCADLE DOBY A SOUČASNOSTI64 JAN TABOR: DILEMA DĚJIN SLOVENSKÉ MODERNY – SKVĚLÉ STAVBY ZE ZLÝCH ČASŮ66 KRISTÍNA RYPÁKOVÁ: IOA SLIVER LECTURE SERIESINÁ KULTÚRA66 RENATA REHOROVSKÁ: TIBOR HUSZÁR – BABYLON67 IVANA TLÁSKALOVÁ ZAVILLOVÁ: SPRAVODAJSTVO Z PRAHY67 IMRO VAŠKO: ARCHITEKTÚRA POHYBLIVÉHO OBRAZU – FUTUROLOGICKÝ KONGRESENGLISH SUMMARY68 NEW INTERIORS

Klíčová slova:

+ arch časopis

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři