Novinky a názory / historie a teorie

Architekt 6 | 2010: Města a městečka - urbanismus? / 2. část

Překvapení. Radostné zjištění. Svítání. Naděje na lepší urbanistické příští.

Julius Macháček , 5. 1. 2011

Téměř vzletnými slovy bych mohl shrnout reakce mnoha aktérů různých akcí, které se v uplynulých měsících udály a týkaly se urbanismu. Již v minulém čísle jsme připomněli konferenci Inventura urbanismu na ČVUT, provázenou nebývalým zájmem studentů o přednášky dvacítky různých osobností. Zlatý řez, jako spolupořadatel, vydá v době nejbližší k tomuto počinu svůj speciál. Jinou významnou aktivitou, kterou zaznamenáváme v čísle dnešním, byl workshop ve Vodňanech, kde studenti a jejich pedagogové hledali, odhalovali 3 a mapovali vztahy a souvislosti vývoje malého města a jeho fungování a načrtli pak společně určitá východiska. Připomínáme i přednášku Josefa Pleskota na téma Vítkovice. Také řada dalších přednášek o urbanismu, které proběhly nebo se chystají, poutá nebývalou pozornost odborné veřejnosti. Je to reakce na dlouhý půst, na situaci, kdy se urbanismus na počátku let devadesátých stal téměř sprostým slovem, jak uvádí ve svém dnešním úvodníku Karel Kuča? Nebo je to reakce na neudržitelnou situaci 5 v územním plánování, kterou v našem rozhovoru Michal Kuzemenský charakterizuje slovy: „ ... územní plány jsou vybarvené plochy, posléze ověšené tisícem výjimek, které jsou nakonec obsažnější než původní záměr...“? Do redakce nám k tématu přišlo množství příspěvků – tolik, že jsme téma Města a městečka – urbanismus? (s otazníkem) museli rozložit do dvou čísel.

V tom dnešním se po čase opět zabýváme osvíceným městem Litomyšl a na urbanistické historii Hradce Králové dokládá Jakub Potůček nutnost vývojové kontinuity. Řadu příkladů urbanistických řešení projektovaných nebo již realizovaných zakončuje esejí Pavla Melková. Jako TOP REALIZACI jsme v tomto čísle označili nový pavilon v areálu olomoucké nemocnice architekta Miroslava Pospíšila. Přesvědčuje o svých kvalitách v mnoha aspektech. V posledním čísle tohoto roku mohu ještě připomenout, že dárkem nad dárky se pod stromečkem může stát předplatné našeho časopisu na rok 2011. Pěkné Vánoce a ať se v plném zdraví potkáme nad stránkami časopisu ARCHITEKT i v roce příštím!

Julius Macháček, šéfredaktor

01  | EDITORIAL: Julius Macháček 02 | SLOVO:  Litomyšl / Karel Kuča 04 | TOP REALIZACE: Novostavba objektu PET/CT, Olomouc / Miroslav Pospíšil / Atelier-R / Recenze Jakub Potůček 14 | REALIZACE: RD Zlín II / Libor Chovanec / OK PLAN 26  | Transbordér Andělská hora, Chrastava / Martin Rajniš, David Kubík, Jitka Pucandlová / E-MRAK 34 | HISTORIE: K dějinám transbordédu / Mirko Baum 40  | REALIZACE: Pokoj v krajině, obec Modrava / Jan Šépka / Šépka architekti 46  | RD Interiér Café B. Braun, Praha / Eva Jiřičná, Petr Vágner, Jan Světlík / AI-Design

53  | TÉMA URBANISMUS: Města a městečka - urbanismus? - 2. část 54  | LITOMYŠL: připravil Michal Janata 60  | LITOMYŠL KNIHOU ODĚNÁ: recenze Michal Janata 61  | GARÁŽE NA ZÁMKU V LITOMYŠLI: Zdeněk Fránek / Fránek architects 64  | REVITALIZACE TYRŠOVA NÁMĚSTÍ V HOSTOMICÍCH: 1. místo v soutěži / Lenka Křemencová, David Maštálka / A1ARCHITECTS 68  | MNICHOVICE - ÚZEMNÍ PLÁN: Pavel Hnilička Architekti 72  | ROUDNICE NAD LABEM - ÚPRAVA NÁMĚSTÍ: Bohumil Fanta / recenze Pavel Halík 76  | STRATEGICKÝ PLÁN VODŇAN ANEB KAM JDEME: ateliér Michala Kuzemenského 82 | CECH ZOLLVEREIN A DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE: Alena Hanzlová k přednášce Josefa Pleskota 84 | HUMANIZACE PRAŽSKÉ MAGISTRÁLY: Jiří Poláček, Václav Škarda / Atelier K2 90 | MINIMUM K URBANISMU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ: text Jakub Potůček 

 

96 | ESEJ: Vliv míry živelnosti společnosti na podobu města / text Pavla Melková 102 | HISTORIE: Zahradní město / text Yvonne Janková 104  | Historie Fakultní nemocnice Olomouc / text Jakub Potůček 105  | OCENĚNÍ: Pocta ČKA za rok 2010 pro architekta Viktora Rudiše / text Jakub Potůček 106  | SOCHA A MĚSTO: Mýtická loď - symbolický hold řece i městu / Jaroslava Róna 108  | PUBLIKACE 110  | SERVIS 114  | SUMMARY 115  | REJSTŘÍK

Další informace naleznete na: www.architekt-casopis.cz

 

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři