Novinky a názory / historie a teorie

Architekt roku 2014 - představujeme finalisty: Pavla Melková

Čtvrtá nominace na cenu Architekt roku patří jediné ženě mezi letošními finalisty - a sice Pavle Melkové za sestavení Manuálu tvorby veřejných prostranství pro Prahu. Více o ceně Architekt roku 2014 zde

EARCH.CZ , 11. 9. 2014

Pavla Melková nominována za Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy

Zdůvodnění poroty:

Za výrazné angažmá architektky ve veřejné službě (vybudování a vedení Kanceláře veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy od 2012). Výsledkem dosavadní práce KVP jsou dva významné dokumenty s potenciálem výrazně zlepšit stav pražských veřejných prostranství – Manuál tvorby veřejných prostranství a Koncepce pražských břehů. Architektka se rovněž angažuje publikačně knižně (Prožívat architekturu, 2013 a Bastion XXXI u Božích muk, s M. Cikánem 2012) i časopisecky, spoluorganizuje výstavy a veřejné akce (Gion A. Caminada, Tvorba míst, 2014 a MCA atelier, Stůl u okna, na stole kniha, 2014, Dům umění ČB). V předloňském roce získala v autorském tandemu kanceláře MCA hlavní cenu v soutěžní přehlídce Grand Prix za revitalizaci Bastionu u Božích muk. V témže roce a v rámci stejného týmu zvítězila v soutěži na obnovu státního hradu Bečov nad Teplou.

Představení díla:

Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy

Autoři:

SDM/Kancelář veřejného prostoruInstitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Vedoucí projektu: Ing. arch. Pavla Melková

Vedoucí zpracovatelského týmu: MgA. Žofie Raimanová

Zpracovatelský tým: Ing. arch. Tomáš Cach, Mgr. Daniela Doležalová, Ing. arch. Vladimír Fialka, Ing. arch. Kateřina Frejlachová, Ing. arch. Jan Harciník, Ing. arch. Jakub Hendrych, Ing. arch. Jan Kadlas, Veronika Kučerová, Ing. arch. Zuzana Kuldová, MgA. Marek Kundrata, Ing. arch. Radek Novotný, Ing. arch. Jan Šépka, Bc. Martin Špičák, Ing. Štěpán Špoula

Spolupráce:

MgA. Pavel Karous, JUDr. PhDr. Jiří Plos, Ing. arch. Simona Švecová, Ing. arch. Vladimír Sitta, Mgr. Tereza Vohryzková, Ing. Petr Žák, Ph.D.

Webové stránky Manuálu: www.iprpraha.cz/manual

Cíle Manuálu a Návrhu Strategie:

Cílem dokumentů je zvýšení kvality veřejných prostranství jako základu kvality života ve městě. Dokumenty by měly vytvářet hlavní podklad pro strategii, přípravu, realizaci, údržbu, správu a užívání veřejných prostranství hl. m. Prahy z hlediska jejich celkové obytné kvality.

Na rozdíl od většiny vyspělých metropolí, Praha doposavad žádné podobné dokumenty oficiálně neměla. Neexistuje tedy zkušenost s jejich vytvářením ani užíváním. Bylo proto nejprve nutné od počátku nově vytvořit nejen obsah, ale i základní vlastnosti dokumentů jako jejich postavení v současném systému plánování města, jejich cíl, využití, způsoby implementace, či charakter, tematický rozsah, formu, strukturu a nástroje dokumentů.

Manuál definuje kvalitu veřejných prostranství a možné nástroje pro její dosažení. Určuje způsoby dosažení kvality na základě principů a pravidel, doplněných vzorovými řešeními a příklady dobré a špatné praxe. Má být především iniciačním, nikoliv pouze regulačním dokumentem.

Návrh Strategie je součástí Manuálu a lze ho chápat jako odůvodnění a úvod k Manuálu. Zabývá se zejména obecnou analýzou současných problémů a definováním obecných cílů kvalitního rozvoje veřejných prostranství. Nastiňuje možné směry řešení a volby nástrojů.

Představení autora:

Ing. arch. Pavla Melková (*1964, Praha)

Vystudovala fakultu architektury ČVUT v Praze. Je autorizovaný architekt a člen České komory architektů. Je zakládajícím členem občanského sdružení Šumná města. Je členem Metropolitní ozvučné desky - odborného poradního orgánu hl. m. Prahy v oblasti rozvoje města.

Od roku 1996 je společníkem v atelieru MCA. Architektonická kancelář MCA byla založena v roce 1996 architekty Miroslavem Cikánem a Pavlou Melkovou. Těžištěm činnosti jsou revitalizace území a projekty novostaveb i rekonstrukcí v historickém prostředí měst a sídel a tvorba veřejného prostoru města. K realizacím architektury patří například rekonstrukce funkcionalistické památky Husova sboru od architekta Pavla Janáka, revitalizace Bastionu u Božích muk v Praze na Karlově, skryté technické dílo protipovodňového uzavření ústí Čertovky a další četné návrhy souborů, činžovních domů a rodinných vil, návrhy úprav městských parterů, ulic a náměstí. Ateliér získal řadu cen v architektonických soutěžích jako například 1. místo Celková obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, 1. místo Revitalizace Bastionu u Božích muk, 1. místo Obnova státního hradu Bečova, 3. místo Obnova náměstí Jana Palacha, 3. místo návrh úprav Václavského náměstí v Praze apod. K realizovaným dílům patří i výtvarné objekty jako Boží muka na Karlově, reliéfy zvonů pro Husův sbor, Zenová zahrada v areálu Kolbenova či vstup do krypty památníku Heydrichiády v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Projekty, realizace a odborné články jsou pravidelně publikovány v odborných architektonických časopisech a publikacích. Práce ateliéru byla oceněna hlavní cenou Grand Prix architektů 2012, cenou primátora hl. m. Prahy 2012, nominací na cenu Klubu za starou Prahu 2012, první cenou East Centric Arhitext Awards competition 2013 či nominací European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013.

V roce 2012 Pavla Melková založila Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kterou od stejného roku vede. Kancelář se zabývá tvorbou veřejného prostoru (resp. veřejných prostranství) na odborné architektonické platformě, současně však zastupuje deklarovaný zájem správy města na kvalitě veřejných prostor. Cílem kanceláře je tak kromě projekční práce také prosazování a obhajování samotné existence veřejného prostoru v Praze, jeho významu a kvality. Dále pak ovlivňování podoby veřejného prostoru ve směru kvality a to všemi dostupnými nástroji, které je z její pozice možné využít. Jejím úkolem je hledat koncepční nástroje a cesty k tomuto vylepšení a současně definovat charakteristiky kvalitních veřejných prostranství a pravidla jejich udržení a vytváření.

Pavla Melková se dále věnuje také teoretické, přednáškové a publikační činnosti či pořádání výstav. Aktivně přednáší na konferencích a workshopech pro odborníky i veřejnost. Přednáší na Fakultě architektury ČVUT a UMPRUM. Spolupracuje na výzkumných úkolech na Fakultě architektury ČVUT.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 11. 9. 2014
  • zdroj: * ABF, a.s.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři