Novinky a názory / názory a komentáře

Architekt roku 2014 - představujeme finalisty: Petr Hájek

Pátým a tedy i posledním nominovaným na cenu Architekt roku 2014 je architekt Petr Hájek, jež zaujal porotu realizací řady výjimečných staveb. Z nejnovějších je to Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí, které je unikátní nejen svým architektonickým zpracováním, ale i obsahovou náplní. Více o ceně Architekt roku 2014 zde

EARCH.CZ , 12. 9. 2014

Petr Hájek nominován za Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí

Zdůvodnění poroty:

Za realizaci série výjimečných staveb v posledních letech - Krkonošského centra environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí, které citlivě reaguje na přírodní kontext zámeckého parku a vytváří vrcholně kultivované prostředí pro pedagogické aktivity směřující k poznávání a ochraně přírody; za rodinný dům Chameleon, který se prolíná organicky se svým přírodním okolím a poskytuje bezprostřední zážitek kontaktu s ním; za novátorské a experimentální přístupy a zadání ve výuce na Fakultě architektury ČVUT v Praze, které vyústily v sérii veřejných výstav (Anastomosis v Centru současného umění DOX v Praze) se širokým ohlasem.

Představení díla:

KCEV

Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání (KCEV)Petr Hájek, www.hajekarchitekti.cz

MÍSTO: Vrchlabí, Česká republikaSTUDIE: 2009DOKONČENÍ: 2013UVEDENÍ DO PROVOZU: 2014KLIENT: Správa Krkonošského národního parkuAUTOR: doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr HájekSPOLUPRÁCE: Ing. arch. Helena Línová, Ing. arch. Michal Volf, Mag. arch. Cornelia Klien, Ing. arch. Martin Stoss, Ing. arch. Andrea Kubná, Ing. arch. Ondřej Lipenský, Ing. arch. Martin Prokš, Ing. Jan Kolář

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ: MgA. Kristina AmbrozováPROJEKT (DO FÁZE DSP): VPÚ Deco Praha, a.s., Ing. Tomáš Říčař, Ing. Milan KubešPROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE: Ing. Jan KolářSTATIKA: Ing. Vratislav KlímaGEOMETRIE SKOŘEPINY: Ing. arch. Jaroslav HulínVÝVOJ FASÁDY: Nevšímal, a.s.GENERÁLNÍ DODAVATEL: Metrostav a.s.

Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání (KCEV) představuje novou vzdělávací instituci zřízenou a provozovanou Správou Krkonošského národního parku (KRNAP). Za jejím vznikem stál záměr významně rozšířit vlastní vzdělávací aktivity směrem k veřejnosti. Iniciátorem celého projektu byl ředitel Ing. Jan Hřebačka, který s dalšími spolupracovníky vytvořil stavební program provozu centra.

LOKALITA A ŠIRŠÍ VZTAHY

Z vnějšího pohledu nemá město Vrchlabí těžiště ve svém náměstí, ale spíše v zámeckém parku, který má potenciál stát se pravým kulturním centrem města. Kromě krásného prostředí a strategicky výhodné poloze totiž nabízí prostorovou rezervu umožňující realizaci potřebných institucí.

UMÍSTĚNÍ

Místo pro stavbu bylo určeno investorem v zámeckém parku vedle stávající administrativní budovy Správy KRNAP. Poloha naproti zámku nedaleko od hlavní dominanty města, bývalého kláštera Augustiniánů (dnes Krkonošského muzea), byla zvolena adekvátně k významu KCEV jako důležité vzdělávací instituce.

ARCHITEKTURA

Hlavní myšlenkou návrhu je představa domu, který by sám o sobě sloužil jako nástroj ke studiu a pochopení topografie Krkonoš.

Objekt je navržen jako hybrid domu a krajiny. Jeho geometrie vychází z geometrie pohoří Krkonoš. Jednotlivé sklony a úhly lomenicové střechy mají svůj přírodní protějšek. Na střeše jsou do polí mezi kovové vektory, které představují horské hřebeny, vysazeny rozchodníky. Budova je odsazena od stávající správní budovy a vzniklý meziprostor slouží jako nástupní platforma do objektu. Skrze průhledy ve střeše je možné sledovat ruch v budově a nepřímo se účastnit přednášek, seminářů a výuky.

PROVOZ

KCEV by se mělo stát místem osvěty a diskusí nad ekologickou problematikou, mělo by sloužit k pořádání veřejných přednášek, mezinárodních konferencí, výzkumných projektů. Pro tyto účely budova obsahuje přednáškový sál, laboratoř, knihovnu, učebnu, výstavní prostory, technické a provozní prostory, sklady.

TECHNOLOGIE

Objekt je energeticky nenáročný s velmi malými tepelnými ztrátami. K vytápění je využita technologie tepelného čerpadla. Hlavní nosné konstrukce a stěny podzemní části jsou z pohledového betonu. Vnitřní dělící příčky a nábytek jsou navrženy ze dřeva. Nábytek je vyroben z překližkových desek tak, aby byly všechny části desek použity a nevznikal odpad.

Představení autora:

doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek (*1970)

Absolvoval studium na Fakultě architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a Školu architektury na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1998 založil společně s Tomášem Hradečným a Janem Šépkou architektonickou kancelář HŠH architekti a v roce 2009 vlastní architektonickou kancelář Petr Hájek Architekti. Od roku 2004 působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde byl v roce 2010 jmenován docentem. Od roku 2012 vede autorský ateliér architektury na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Je zakladatelem a předsedou představenstva nadačního fondu na podporu umění a talentu Art-Now a zakladatelem sdružení LEA – Laboratoř Experimentální Architektury. Za svou pedagogickou práci na výzkumu v oblasti urbanismu s názvem Anastomosis získal v roce 2012 cenu rektora ČVUT za aplikaci výzkumu v praxi. K nejznámějším stavbám, na kterých autorsky pracoval, patří: Horní náměstí v Olomouci, Jiřské náměstí na Pražském hradě, Arcidiecézní muzeum Olomouc (HŠH), Úpravy zámeckého návrší v Litomyšli (HŠH), Jízdárna-multifunkční sál (HŠH), Vila v Berouně (HŠH), Vila Hermina (HŠH), Obytné kontejnery, Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání - KCEV, Dům Chameleon. Zúčastnil se řady výstav a sympózií doma i v zahraničí (mega, space house, urbo kune, ad triangulum). Za svou práci získal řadu ocenění (Cena Grand prix Obce architektů, Freiraum no2, Bauwelt–Preis, Stavba roku, Cena Klubu za starou Prahu, Cena R. Eitelbergera, česká nominace na cenu Miese van der Rohe.)

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 12. 9. 2014
  • zdroj: * ABF, a. s.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři