Novinky a názory / názory a komentáře

Architekti CZ: Ekologie a udržitelnost - 2. díl - Rudiš, Šrámková, Drápal

Ve druhém díle se sešly hned tři osobnosti, které se tématu ekologie dotkly jen zlehka. To je lehký úvod před obšírnějšími výpověďmi, které budou následovat každé pondělí, středu a pátek až do konce srpna.

Jaroslav Sládeček , 24. 7. 2015

Viktor Rudiš

Jaký je váš názor na ekologii a trvalou udržitelnost?Americký teoretik Kenneth Frampton v jednom textu píše o neetické architektuře a uvádí jako příklad známý olympijský stadion v Číně nazývaný Ptačí hnízdo. Ten označuje za vrcholně neetickou stavbu pro enormní spotřebu oceli pouze kvůli efektnímu vzhledu. S tím je možné souhlasit. Alena Šrámková zase nemá ráda skleněné fasády. Znamenají velkou spotřebu energie, problematický efekt a cizorodý prvek v našem prostředí. Mluvit o ekologii má určitě smysl.

Alena Šrámková

Jak se díváte na současný trend ekologického stavění, nízkoenergetických štítků a pasivních domů?U některých domů je to to hlavní, že musí být chytré, tak u nich se tomu věnuji hodně. Jiný dům to nepotřebuje a může být i trošku hloupý, protože to patří k jeho charakteru.

Jaroslav Drápal

Co se vám vybaví, když slyšíte slova ekologie, udžitelné stavění, nízkoenergetický dům? Jsou to termíny velmi aktuální a pochopení jejich obsahu je, řekl bych, životní nezbytností pro budoucnost našeho světa. Bohužel jejich naplňování pod tlakem resortních zájmů končí často podobně jako naše aféry se smysluplným využíváním sluneční energie.

Text byl převzat z knihy Architekti CZ / 20 rozhovorů, jejíž vznik byl podpořen grantem Studentské grantové soutěže ČVUT v Praze (č. SGS14/085/OHK1/1T/15 - Principy tvůrčí práce současných českých architektů).

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři