Vítězný návrh přestavby usedlosti Cibulka z dílny studia Petr Hájek Architekti Foto: ILLUME3D
Novinky a názory / architektonické soutěže

Ateliér Petra Hájka zvítězil v soutěži na proměnu usedlosti Cibulka v dětský hospic

Vítězný návrh pro rekonstrukci usedlosti Cibulka vytvořilo studio Petr Hájek Architekti. V soutěžním architektonickém workshopu trvajícím 148 dní se na tom shodla osmičlenná odborná porota složená z odborníků na architekturu, zdravotnictví a sociální péči a ze zástupců Nadace rodiny Vlčkových. Druhý v pořadí je návrh týmu OV Architekti a třetí vypracoval Atelier KAVA. I další dva kompletně rozpracované návrhy od studií ORA KUTNÁ HORA a A1 Architects ve spolupráci s AED project považuje porota za výjimečně dobré. Celá pětice byla vybrána ze 48 týmů, které se přihlásily do prvního kola. Návrhy všech pěti finalistů jsou vystaveny v bývalé konírně usedlosti Cibulka.

Nadace Rodiny Vlčkových , 4. 3. 2022

„Děkujeme architektům za skvělé návrhy. Všechny týmy do nich vložily hodně práce a přišly s opravdu inspirativními řešeními. Velmi si jejich nasazení a nadšení pro náš projekt vážíme. Celý proces zvažování různých argumentů i alternativ pro nás byl při klíčovém rozhodování o budoucnosti usedlosti zásadní. Výsledek jsme vybrali s ohledem na to, že nejlépe kombinuje dvě hlavní priority: nejvhodnější možné budoucí využití areálu pro vážně nemocné děti a jejich blízké a zachování celé stávající části usedlosti s maximálním respektem k historii. Vybraná varianta je s ohledem na tato kritéria nejlepší a věříme, že se podaří úspěšně dokončit i proces změny územního plánu, který je pro její realizaci klíčový,“ vysvětluje volbu vedoucí projektu Cibulka, architekt František Brychta z Nadace rodiny Vlčkových. Doplňuje, že nyní budou s architektonickými studii následovat jednání o konkrétních podmínkách spolupráce, nejdříve s týmem, který vytvořil vítězný návrh.

Kvůli citlivému navázání na vývoj usedlosti s kořeny ve čtrnáctém století byli k výběru od začátku přizváni a na všech jednáních přítomni i zástupci Národního památkového ústavu. „Nastavená pravidla umožnila v relativně krátké době provést hlubokou a kvalitní odbornou diskusi, vyjasnit si požadavky investora a památkové péče a dospět do velmi utěšeného modelu plánované obnovy. Z hlediska památkové péče je podstatné, že se nezbytné zásahy spojené s vybudováním vlastního hospice odehrají ve východní části usedlosti. To umožní jednak kvalitní fungování tohoto atypického zdravotnického zařízení, a také bude zachována urbanistická struktura historického areálu včetně jeho návaznosti na související lesopark. Zároveň nebudou nežádoucím způsobem dotčeny ikonické pohledy na areál Cibulky, zejména ze západního směru, například od Čínského pavilonu,“ komentuje volbu poroty Ondřej Šefců z Národního památkového úřadu.

Foto: Kořeny usedlosti sahají až do 14. století. Vítězný návrh s historií objektu pracuje velmi citlivě

Všechny projekty detailně hodnotila porota složena z pěti nezávislých členů a tří zástupců Nadace rodiny Vlčkových. Byli v ní tito odborníci: architekt Roman Brychta, architekt Petr Stolín, krajinářská architektka Markéta Veličková, vedoucí lékařka dětského podpůrného týmu, pediatr a dětský onkolog Lucie Hrdličková z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, ředitel Domova Sue Ryder Matěj Lejsal, ředitelka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá a zakladatelé Nadace rodiny Vlčkových Katarína a Ondřej Vlčkovi. S organizací celého procesu Nadaci rodiny Vlčkových pomáhala advokátní kancelář Havel & Partners.

„Tým Petr Hájek Architekti předložil a prezentoval koncepčně propracovaný návrh, který nejen že působí kompaktně, ale i jeho dílčí prvky mají svoji jednoznačnou logiku a opodstatněnost. Návrh prezentuje pietní obnovu historické usedlosti se současně citlivě řešenou novou zástavbou, která původní historickou usedlost nezastiňuje a neumenšuje. Zároveň je nová zástavba kultivovaně zapojena do východní zahrady, kde splývá s terénem,“ shodla se ve svém stanovisku celá porota.

Všechny týmy se o rozhodnutí dozvěděly v den vydání této zprávy. „Od začátku jsme to vnímali jako příležitost ke spolupráci na projektu, který je zajímavý a lidsky úžasný. Dali jsme do toho veškerý potenciál našeho týmu. Dopadlo to dobře a jsme moc rádi, že můžeme pokračovat,“ reagoval na oznámení o výsledku architekt Petr Hájek.

Foto: Je to zajímavý a po lidské stránce úžasný projekt, prohlásil architekt Petr Hájek

Pro co nejlepší naplnění potřeb nemocných dětí a rodin, kvůli nimž Nadace rodiny Vlčkových usedlost koupila a kompletně opraví, je důležité rozšířit stávající usedlost o hospicovou část. „Na ni jsou kladeny nároky jako na špičkové zdravotnické zařízení 21. století a zároveň chceme, aby se v ní děti i jejich blízcí cítili jako doma a měli přírodu doslova na dosah ruky přímo z pokoje. Chceme umožnit, aby se děti dívaly do korun stromů, mohly co nejsnáze a bez jakýchkoliv bariér několikrát denně vyjít nebo i na kolečkovém křesle či s postelí na kolečkách vyjet do přírody. Tyto děti totiž většinou žijí v bytech, ze kterých je výprava do přírody velmi náročná, proto doma většinou dlouhé dny a týdny koukají jen do stropu svého pokoje,“ říká ředitelka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá.

Stávající budovy v areálu budou po rekonstrukci sloužit jako kanceláře Nadace rodiny Vlčkových a organizace Zlatá rybka, kterou také založili Katarína a Ondřej Vlčkovi a už sedm let plní vážně nemocným dětem sny. V historických budovách usedlosti Cibulka vzniknou mimo jiné také pokoje pro rodiče, místnosti na terapie, bistro či sál, který bude sloužit například pro vzdělávání expertů pečujících o vážně nemocné děti a jejich nejbližší.

Foto: Usedlost Cibulka se dnes nachází ve velmi špatném stavu

Od dubna 2021, kdy Nadace rodiny Vlčkových areál koupila, podniká záchranné práce, aby se kritický stav budov dále nezhoršoval. Díky tomu je například na hlavní budově usedlosti nová provizorní střecha chránící hlavní křídlo před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Nové dřevěné konstrukce podpírají krovy a zdi, aby se nezřítily. Zástupci Nadace rodiny Vlčkových také jednají s příslušnými odborníky a úředníky ohledně administrativních kroků nezbytných k zahájení stavby.

Jako první začne už letos kompletní oprava domku zahradníka. Tento projekt je celý v režii architekta Františka Brychty a předchází velké obnově zbylé části areálu. Domek zahradníka, který stojí nejblíže veřejnému parku u hlavního vchodu do usedlosti Cibulka, bude hotový už v roce 2023. Vznikne v něm kavárna pro veřejnost a dočasné sídlo Nadace rodiny Vlčkových. Slavnostní otevření celého obnoveného areálu včetně dětského lůžkového hospice je naplánováno na 22. října 2026, což bude přesně dvě stě let po úmrtí biskupa Thun Hohensteina, díky němuž byla usedlost na začátku 19. století v největším rozkvětu. 

Vizualizace dělala pro vítězné studio Petr Hájek Architekti společnost ILLUME3D.

  • Autoři: Petr Hájek
  • Ateliér: Petr Hájek Architekti
  • Země: Česká republika
  • Město: Praha
  • Adresa:: U Cibulky 118, Praha 5 - Košíře
  • Projekt: 2022
  • Vizualizace: ILLUME3D
  • autor: Nadace Rodiny Vlčkových *
  • publikováno: * 4. 3. 2022
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři