Novinky a názory / historie a teorie

Červnová ERA21 - Architektura a hudba – několik marginálií

Stavitelské umění od základu tekton – tesař, stavitel směřuje s největší pravděpodobností ke stejnému etymologickému základu jako technika – techné. Souvislost hudby a tektoniky byla již v minulosti zřejmá a začala být systematičtěji využívána od dob, kdy do evropské hudby vstoupil jednoznačný moment tektoniky – stavby, stavebnosti. Velkou změnou, která to umožnila, byl vznik mensurální notace na počátku 14. století. Tento univerzálně platný kód vyhovuje jako matematicky čistá notace již skoro 800 let zejména proto, že je za všech okolností použitelný a nemá žádnou etnickou, ideologickou, religiózní a další příměs.

EARCH.CZ , 11. 6. 2004

V době jeho používání se stala evropská hudba uměním evolučně odvíjené formy a přestala být improvizací nebo zvukovou lázní. Není divu, že při takovémto pohledu na hudbu vystoupily do popředí rysy, které ji spojují s architekturou. Hudba jako na ploše zobrazený strukturovaný průběh mohla být chápána jako projekt, graf, tektonické schéma. V předchozích epochách takové paralely mohly také vznikat a jistě vznikaly, ale sonický ráz většiny tehdejších koncepcí, které mohly být zaznamenávány jen ve velmi omezené míře, byl patrně jen málo souměřitelný s takovými gigantickými projekty, jako byly pyramidy, chrámy, katedrály. Vliv přírodních věd,které stále více potřebovaly strukturní diferenciaci, zapůsobil určitě i na přiblížení hudby a architektury. Od osvícenské epochy je paralela hudba – architektura zvlášť dobře možná, protože hudební klasicismus preferuje symetrii, a souzní tak s dobovými ideály architektury.Tektonika se stává na přelomu 19. a 20. století v hudbě metaforou pro popis vztahů mezi parametry hudby. Píše se o tektonismu (u nás V. Helfert), o tektonických vlastnostech stylu a o jednotlivých konstrukčních detailech. Čeští a slovenští hudební teoretikové od dob F. Z. Skuherského, L. Janáčka, A. Háby, K. Janečka, K. Risingera, C. Kohoutka, L. Burlase a mnohých dalších operují stále častěji s označením tektonika. V poslední třetině 20.století dochází k upřesňování a do české hudby vstupuje dokonce mikrotektonika a makrotektonika. Z technických disciplín přejímá hudba i některá předtím nepoužívaná označení – např. montáž a koláž. Impresionismus pak podporuje v hudbě fenomén zvukové barvy a uvažuje o jejích formotvorných potencích.Od tohoto momentu se evropská hudba takřka retrográdně navrací k situacím, které ukončil vznik mensurální notace. Evoluční forma vedoucí odněkud někam je zpochybněna otevřenou formou, prosazuje se vliv orientální a východoasijské koncepce hudby a zvuku, obdobné momenty zdůrazňuje v náznacích již jazz po první světové válce, od 60. let 20. století plnou intenzitou rocková hudba a od 70. let 20.století redukcionismus a minimalismus.Hudba a architektura nikdy nebyly tak blízko sebe jako na začátku 20. století. Pohyb zvuku v prostoru, komponující architekti (Xenakis), týmové spolupráce a konečně grafická hudba, která rezignuje na jednoznačnost a nezaměnitelnost zvukové podoby struktury a je spíše jakousi vágní hudební fikcí se zbytkem hudebních a notačních symbolů (Rakušan řeckého původu Logothetis, u nás M. Grygar, J. Valoch, R. Brun, Due Boemi di Praga a mnozí jiní), to jsou jen některé z podob měnícího se vztahu hudba – architektura.Miloš Štědroň

Z obsahu červnového čísla:REALIZACE> Nahrávací studio Soundsquare v Praze: Olgoj Chorchoj > Muzeum hudby Lohnhof v Basileji: Morger & Degelo > Centrum současného umění v Aomori : Tadao Ando > Přírodovědné muzeum v Macunojamě:Tezuka Architects> Sarajevo National Concert Hall ROZHOVOR, STUDIE, OSOBNOST, TEORIE, PROJEKT> Prostor je živý organismus: rozhovor s Martinem Poláčkem > Prostor se musíme učit vnímat: rozhovor s Vlastimilem Markem> Princip těsny v barokní hudbě a architektuře: Milan Pavlík, Jaroslav Smolka> Architektura jako hudba: Daniel Libeskind KONSTRUKCE, MATERIÁLY> Zvuk a prostor: Václav Kozel, Petr Novák > Zvukoizolační okna: S. Šťastník, J. Zach, M. Figa > Protihlukové bariéry u dopravních staveb: Jan Stěnička TEMATICKÁ PŘÍLOHA > Vybavení koupelen: Zdeňka Lhotáková

Klíčová slova:

časopis ERA21

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři