Novinky a názory / zprávy

Císařský ostrov se promění. Porota vybrala nejlepší návrh.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) uspořádal společně s městskými částmi sérii soutěžních workshopů na úpravu Císařského ostrova a jeho bezprostřední okolí. V pátek byl nezávislou porotou vybrán vítěz soutěže – architektonická kancelář Pelčák a partner.

EARCH.CZ , 16. 6. 2015

Nyní bude návrh představen Komisi pro celkové řešení koncepce Císařského ostrova, aby mohlo dojít k jeho detailnímu dopracování. Císařský ostrov by se měl proměnit v horizontu 3 let.

Z pěti vyzvaných ateliérů vybrala pětičlenná porota v čele s respektovaným krajinářským architektem Tillem Rehwaldtem tým architekta Petra Pelčáka a krajinářské architektky Evy Wagnerové.

„Vítězný návrh je nejpropracovanější a nejcitlivější z hlediska jedinečnosti krajiny Trojské kotliny. Projekt podporuje proměnlivost krajiny a zároveň přirozeně řeší volný průtok vody při povodních,“ hodnotí výběr ředitel IPR a člen poroty Petr Hlaváček.

Rozšíření stávající čistírny odpadních vod se projektuje již několik let. Nabízí příležitost upravit největší pražský ostrov tak, aby odpovídal svému významu ve městě. Workshop ukázal, že z hlediska stávajících povolení je nepřekročitelnou podmínkou zastřešení plánované vodní linky „zelenou střechou“. Vítězný tým ji navrhuje upravit jako volnou plochu se suchomilným stepním trávníkem, který může poskytnout útočiště vzácným druhům rostlin a živočichů, kteří sídlí v okolí řeky.

Návrh počítá se zcela novými prvky. Patří mezi ně například nová lávka, která by překlenula Vltavu z ostrova přímo k jižnímu vstupu do ZOO. Projekt obsahuje také dopravní řešení celé lokality. Měla by se zvýšit propojenost a prostupnost území pro chodce a cyklisty.

Důležitou součástí zadání bylo i navržení řešení zvýšeného průtoku při povodních, na který má nová vodní linka negativní vliv. Vítězný tým proto navrhuje nové rameno vedoucí napříč ostrovem. To pomáhá přirozeným způsobem odvést vodu do koryta pod jezem.

Co bude dál?

V nejbližších dnech město rozhodne, zda s vítězným návrhem souhlasí. Projekt bude aktualizován dle připomínek poroty. V září by se měl návrh propsat do projektové dokumentace stavby nové vodní linky. Vítězný návrh obsahuje celou řadu dalších námětů na řešení širšího okolí, které bude nutné dále prověřit a naplánovat jejich případnou realizaci.

Pro všechny zájemce o tuto lokalitu připravil IPR komentovanou procházku po Císařském ostrově a jeho okolí s architektem Petrem Kučerou, která se koná 25. 6. v 18.00událost na Facebooku. V průběhu léta budou všechny soutěžní projekty postupně vystaveny na úřadech městských částí Praha 7, Praha 6, MČ Praha – Troja a také na webu www.iprpraha.cz.

25. června - Urban Walk - komentovaná procházka po Císařském ostrově a jeho okolí s architektem Petrem Kučerou a urbanisty z IPR Praha.

Červenec – Srpen – výstavy projektů na městských částech Praha 6, Praha 7 a Troja

Více na www.iprpraha.cz/cisarskyostrov

V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím:

Mgr. Adam Švejda, IPR Praha, svejda [at] ipr.praha.eu, tel.: 603 524 310

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 16. 6. 2015
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři