Novinky a názory / architektonické soutěže

Civilní, střídmá, příjemně barevná. Tělocvična v Kobeřicích vyhlášena nejlepší novou stavbou na Opavsku

Cenu J.M. Olbricha získala tělocvična v Kobeřicích Foto: WMA architekti s.r.o.

Na Opavsku se udělovala regionální architektonická cena J. M. Olbricha. Osmičlenná porota vybírala to nejlepší, co se tu postavilo v letech 2021 – 2022. Ocenila přístavbu základní školy, řadové domky a komunitní dům pro seniory.

Spolek architektury města Opavy , 21. 10. 2023

Hlavní cenu získala přístavba tělocvičny k ZŠ Kobeřice navržena WMA architekti s.r.o., konkrétně Ing. arch. Adam Weczerek, Ing. arch. Martin Materna, Bc. Renata Valentová. Investorem stavby byla obec Kobeřice.

„Než se obec Kobeřice rozhodla stavět novou tělocvičnu, nechala si předložit vícero návrhů. Volba padla na téměř místní WMA Architekty, kteří nalezli správnou odpověď na zadání a obec za vynaložené prostředky získala vysokou architektonickou kvalitu. Tělocvična je vměstnána do prostoru mezi starou tělocvičnou a tenisovými kurty. Racionálně byla zasazena do prostoru, který byl k dispozici, a přirozeně doplnila školní areál. Potřebná péče byla věnována i navazujícím venkovním plochám,“ píše se ve vyjádření poroty.

Foto: Hlavní cenu si odnesl projekt přístavby tělocvičny k základní škole, kterou navrhli WMA architekti s.r.o.

Porota ocenila také přiměřenost architektonického řešení – objekt plně odpovídá místu i investorovi, je střídmý a civilní, materiálově adekvátní, s pečlivě dořešenými detaily a příjemnou barevností. 

Porota se dále rozhodla udělit dvě čestná uznání za výjimečné počiny. A to čestné uznání za podporu diverzity typologie bydlení a za kvalitní příklad hromadného bydlení v městské struktuře Atelieru 38 s.r.o. za výstavbu řadových domů Nerudova.

Foto: Čestné uznání za podporu diverzity typologie bydlení si odneslo studio Atelier 38 s.r.o.

Další čestné uznání putovalo do Holasovic, a to za podnětný přístup obce, která využila nástroje architektonické soutěže a spolupracovala s architekty na realizaci dostupného komunitního bydlení pro seniory. Dům dle hodnocení „citlivě navazuje na tradiční strukturu dvora, zároveň ale přiznává, že jde o novostavbu.“

Foto: Čestné uznání J. M. Olbricha bylo uděleno i obci Holasovice. Porota ocenila využití architektonické soutěže a spolupráci s architekty při návrhu komunitního bydlení pro seniory

V porotci se sešli odborníci z různých regionů - architekti Vladimír Balda, Jan Bárta, Martin Kloda, Tomáš Machovský, šéfredaktor časopisu ERA 21 Filip Landa, historička architektury Martina Mertová a historik umění Martin Pavlíček. Společně vyzdvihli význam Ceny Josefa Maria Olbricha pro celý region a její roli při osvětě a propagaci kvalitní architektury.

Cena se uděluje se už od roku 2007 a má ukázat na příklady dobré praxe, informovat a angažovat veřejnost, podporovat zájem o architekturu a prostředí, které nás obklopuje a motivovat stavebníky ke spolupráci s kvalitními architekty. Mnoho let tuto záslužnou práci dělal spolek Za Opavu, nově organizaci ceny převzal Spolek architektury města.

Spolek architektury města vznikl na jaře 2020 z iniciativy čtyř přátel-architektů, které spojil zájem o rodné město. Spolek působí na území města Opavy a jejího blízkého okolí. Hlavním cílem spolkové činnosti je popularizace a zvyšování zájmu veřejnosti o architekturu, urbanismus, veřejný prostor a městské plánování.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři