Novinky a názory / názory a komentáře

Developeři versus pražané

Jak čelit nátlaku a útisku developerů, kteří svými megalomansky – komerčními projekty zasahují do života běžných obyvatel? Obyvatelé Prahy 3 se rozhodli situaci čelit založením občanského sdružení „Tady není developerovo“, které chce aktivně bojovat proti stávajícímu projektu na nákladové nádraží Žižkov a jeho okolí.

Tady není developerovo, o.s. , 10. 2. 2011

Jsme skupina občanů Prahy 3 a nechceme nadále přihlížet tomu, jak se naše krásná čtvrť postupně mění v rejdiště developerů, kteří stále úspěšněji vyvíjejí tlak na naši radnici a magistrát ve prospěch krátkodechých projektů, jejichž jediným přínosem je nejčastěji jen rychlý zisk investorů – a občas, jako v případě Central Parku I, ani ten ne. Se znepokojením sledujeme, že Praha 3, která utrpěla již v osmdesátých letech rozsáhlou asanací a výstavbou panelových sídlišť, musí barbarským urbanismem trpět i dnes. Opakovaně se objevují pokusy zastavět každou zelenou plochu na území MČ Praha 3: v minulých čtyřech letech to byl parčík v Kouřimské za budovou bývalého Strojimportu, pokusy vystavět garáže na Škroupově náměstí či v ZŠ Jarov. Všechny tyto projekty se díky občanskému odporu podařilo zastavit, ale hrozí další, mnohem rozsáhlejší, a nejde jen o zeleň, ale také o to, že chybí ucelená urbanistická koncepce a hrozící stavby jsou podle dostupných vizualizací předimenzované a architektonicky vesměs průměrné i horší. Lépe než jako aktivní jednotlivci, budeme skrze naše sdružení moci vstupovat do stavebních řízení, připomínkovat připravované stavby již ve stádiu studií proveditelnosti a projektové dokumentace a vyvolávat o nich veřejnou diskusi. Nákladové nádraží Žižkov je nejrozsáhlejším územím MČ Praha 3, jehož proměna se připravuje. Některé z uvažovaných projektů, a jsou to právě ty, které prosazuje i vedení MČ Praha 3, počítají se zbouráním budovy žižkovského nádraží, a to přesto, že jiné ji i po změně jejího využití organicky začleňují do nové čtvrti v této lokalitě. Budovu považujeme, stejně jako památková komise MK ČR, přední architekti i historici umění, ale na rozdíl od odboru památkové péče Magistrátu hl. města Prahy, MČ Praha 3 a vlastníka území Českých drah, za kterého neformálně jedná Sekyra Group, za mimořádně památkově cennou.

Prvním krokem našeho sdružení, zaregistrovaného v lednu t.r., tak logicky bylo spuštění internetové petice za záchranu této budovy a její prohlášení kulturní památkou. „Uznáváme nespornou historickou a architektonickou hodnotu této industriální stavby evropského významu. Nesouhlasíme se záměrem developerské lobby budovu zbořit a na jejím místě vystavět rychlostní komunikaci bez jasného urbanistického a dopravního konceptu,“ uvádíme v petici adresované ministru kultury, který nyní rozhoduje o tom, zda budovu památkou vyhlásí, či nikoli. Během několika dnů petici podepsaly již přes tři stovky lidí. Podařilo-li se jiné skupině nadšenců před nedávnem zachránit budovu odepsaného nádraží v Ústí nad Orlicí, a bojuje-li podobná skupina o záchranu hlavního nádraží v Mladé Boleslavi, věříme, že můžeme uspět také. V Praze už kdysi díky politické ignoranci jedno nádraží zbouráno bylo. Tak jako v případě Těšnova je i zde hlavním argumentem silniční průtah, tzv. jarovská spojka, zastaralý záměr přivést na Žižkov další automobily spojením s městským okruhem a štěrboholskou radiálou. Jako vždy existují i v tomto případě citlivější dopravní řešení a projektů na nové využití budovy nádraží jsou celé štosy. Chceme s nimi v následujícím roce veřejnost seznámit. Úsilím za záchranu nákladového nádraží se ovšem naše plánované aktivity nevyčerpávají. Nesmyslných nebo ohyzdných staveb chystá radnice Prahy 3 či jí blízcí developeři postavit více, namátkou je to komplex budov tzv. ústupového bydlení v parku na Pražačce, monumentální projekt pěší lávku mezi Vítkovem a Parukářkou, garáže na náměstích Jiřího z Poděbrad či Komenského, komplex Vysoké školy J.A.Komenského na Koněvově třídě apod. Samostatnou pozornost si zaslouží stavby, které mají podle záměrů radnice a developerů sousedit s vrchem sv. Kříže, zvaným Parukářka, ať už jde o plánovaný projekt firmy Ortenaria známý z pořadu ČT reportéři (tzv. Central Park II), dostavbu Olšanského náměstí v sousedství ZŠ Chelčického či zamýšlené zbourání skautské klubovny za SUDOPem. Chceme naši čtvrť rozvíjet, ne ji konzervovat. Odmítáme ale diktát developerů a bojácných politiků, proto povedeme diskusi s odbornou i laickou veřejností, transparentně s cílem zvolit projekty vhodné pro kouzlo Žižkova a lesk Vinohrad, pro něž tyto naše čtvrtě milujeme.

Další informace na: www.tadynenideveloperovo.cz

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři