Novinky a názory / historie a teorie

ERA21 2021/4: Veřejný development

Architektonický časopis ERA21 věnuje své čtvrté číslo tohoto roku vztahu developmentu a veřejného zájmu.

ERA21 , 14. 9. 2021

Development a veřejný zájem

David Neuhäusl

Developer není v České republice příliš populární postava – naopak. Neexistuje mnoho profesí, které by byly vnímány tak negativně. Development je ovšem v principu neutrální proces investování do nemovitosti bez ohledu na měřítko, jehož cílem je zhodnocení dané nemovitosti a důsledkem územní rozvoj. Pokud se nerozhodneme či nebudeme donuceni na rozvoj vystavěného prostředí úplně rezignovat, je development nevyhnutelný, ať už v jakékoli formě. V nejširším hledisku tak záleží pouze na schopnosti dohody a na naší společnosti jako celku, jaké hodnoty budou prostřednictvím developmentu vznikat.

Proto jsme se rozhodli prozkoumat development z veřejné perspektivy, a to v přirozené kombinaci se zásadním fenoménem (krize) bydlení. V tomto vydání se tak prolínají témata spolupráce, obecní bytové výstavby, aktivní role veřejného sektoru, legislativy, výuky na vysokých školách, urbanistických soutěží či institutu městského developera.

Veřejný zájem, respektive koordinace veřejných a soukromých zájmů je klíčová nejen pro architekturu a development, ale především pro celou společnost. Když se po čtyřiceti letech centrálního plánování stal určující silou v územním rozvoji soukromý sektor, takřka přes noc se radikálně změnil diskurz, došlo k obnovení trhu s bydlením, minimalizovala se obecní bytová výstavba, privatizoval se bytový fond a veřejný sektor přijal zcela pasivní roli. Trh a působení soukromého sektoru lze v rámci územního rozvoje chápat jako nástroj a stejně jako jiné nástroje jej není efektivní používat neomezeně a bez uvážení, zejména když veřejný sektor rezignuje na své role. Střednědobě je ale možné pozorovat pozitivní tendenci k větší rovnováze mezi soukromým a veřejným – pro harmonizaci zájmů a smysluplný územní rozvoj je totiž aktivita veřejné správy zásadní.

OBSAH časopisu ERA21 4/2021

7            editorial – David Neuhäusl

8            aktuálně

14           realizace – Levitující pavilon. Dostavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích – Ladislav Kuba, Tomáš Pilař / Kuba & Pilař architekti /

20           intro – Projekt 2 – Marcus Geiger

22           východiska – Co, proč a jak. Veřejný development bydlení jako nástroj zmírnění bytové krize – David Neuhäusl

24           rozhovor – Development je jako hra člověče, nezlob se. Rozhovor Davida Neuhäusla s Ivou Marešovou, Janem Sponarem a Petrem Urbánkem

30           realizace – Pavlačová variace. Bytový a polyfunkční dům v Brně – Martin Komárek, Martin Rudiš / Rudiš-Rudiš architekti /

34           realizace – Bydlet na poště. Bytový dům se startovacími byty a poštou v Brně – Marek Brandštetr / Atelier Brandštetr /

37           analýza – Kontribuce podmiňující výstavbu a územní rozvoj – Lukáš Makovský, Ondřej Zabloudil

40           rozhovor – Férová spolupráce developerů a investorů s městem. Rozhovor Miroslava Šajtara s Filipem Foglarem

45           exkurze – Nesamozřejmý zázrak. Střízlivý vhled do historie a současnosti vídeňského bydlení – Kateřina Čechová

50           realizace – Domky na pavlači. Sociální byty v Bílovicích nad Svitavou – Milan Joja, Karel Kubza, Tomáš Págo / ČTYŘSTĚN /

54           polemika – Ideály a realita českých architektonicko-urbanistických soutěží – David Neuhäusl, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse

58           výuka – Development a výuka architektury – Michal Kohout, Jaromír Hainc

61           studie – Suburbanizace pohledem lokální samosprávy. Od reaktivnosti k proaktivnímu přístupu – Terezie Lokšová, Lucie Galčanová Batista

66           idea – Vítejte! – Kateřina Šedá

80           trendy

112         příloha – Nadstandardní typy dveří, dveřní doplňky a kování – Jan Stavinoha

120         příloha – Jak lépe nakládat s vodou: využití dešťové a šedé vody – Silvie Drabinová

126         příloha – Okna a přirozené větrání – Olga Rubinová

  • autor: ERA21 *
  • publikováno: * 14. 9. 2021
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

ERA21

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři