Novinky a názory / historie a teorie

ERA21 2021/6: Alpská architektura: Tyrolsko

ERA21 2021/6: Alpská architektura: Tyrolsko Foto: ERA21

Architektonický časopis ERA21 věnuje své šesté číslo tohoto roku jedné ze spolkových zemí Rakouska Tyrolsku.

ERA21 , 29. 11. 2021

Tyrolská štace

Filip Landa

Začínám psát editorial a opět – pokolikáté už? – se mi k tématu vynořují osobní vzpomínky. Před jedenácti lety jsem s partou budoucích architektů vyrazil pěšky ze Salcburku na bienále architektury do Benátek. Byl jsem tehdy plný síly a zdolávání alpských hřebenů mi nedělalo problémy. Jde-li člověk pěšky, má spoustu času prožít jednotlivá místa do hloubky a všímat si věcí, které by při rychlejším pohybu nepostřehl. Co to jen bylo, co ve mně – kromě mocného měřítka horských scenerií a vysoké úrovně tamní stavební kultury – zanechalo svůj otisk?

Laskavého čtenáře odkážu ke svému téměř tři roky starému editorialu k tématu Spojeni hranicí (viz ERA21 #01/2019), kde se o hranici zmiňuji jako o místu střetu dvou rozdílných vlivů, jež se můžou navzájem obohacovat. Jako dítěti Sudet je mi ono napětí blízké a možná jsem ho podvědomě vycítil i v oblasti italsko-rakouského hraničního pásma, které jsme se v tomto vydání rozhodli z celého alpského tématu vypíchnout. Dynamická historie regionu je příčinou dnes zcela přirozeného prolínání germánských a románských vlivů. Po staletích habsburské správy můžeme dokonce konstatovat, že má co do činění i s dějinami naší země. V kasárnách pevnosti Franzenfeste, fascinujícím způsobem rekonstruované architekty M. Schererem a W. Dietlem, jsou dodnes patrné nápisy českých vojáků. Brixen se coby jedno z nejodlehlejších měst rakousko-uherské monarchie stal místem konfinace nedávno 200letého Karla Havlíčka Borovského, který zde sepsal slavné Tyrolské elegie.

Administrativní hranici v našem časopise stíráme a nahlížíme na Tyrolsko jako na kulturní celek. Neděláme tak rozdíl mezi dnešním rakouským Tyrolskem a italským autonomním regionem Tridentsko – Horní Adiže, tedy Jižním Tyrolskem (formálně z pohledu dějin bychom ke zkoumané oblasti mohli přiřadit i Vorarlbersko, ale to by vydalo na samostatné číslo). Až na výjimky uvádíme německé varianty názvů obcí, protože němčina je mateřským jazykem pro většinu architektů publikovaných staveb. Na omezeném prostoru sice můžeme prezentovat pouhý zlomek z architektonického bohatství regionu, přesto i z něj je snad patrné, jak setkání mnoha vlivů dokáže přetavit bariéru velehor v rozhraní tvůrčí svobody se svébytnou stavební tradicí.

OBSAH časopisu ERA21 6/2021

7              editorial – Filip Landa

8              ocenění – Česká cena za architekturu 2021

10            aktuálně

16            realizace – Dvory mezi domy. Komunitní centrum Židlochovice – JURA ET CONSORTES

22            intro – Alpské vize – Bruno Taut

24            historie – Od architektury v Alpách k alpské architektuře – Jon Mathieu

27            teorie – Význam prostoru v projektu regenerace hor a vnitrozemí – Antonio De Rossi, Laura Mascino

30            přehled – Jižní Tyrolsko / Horní Adiže. Současná architektura mezi minulostí a přítomností – Carlo Calderan

34            rozhovor – Dát stavbám příležitost důstojně stárnout. Rozhovor Filipa Landy s Arminem a Alexanderem Pedevillovými

38            realizace – Současná vrstva. Rekonstrukce, konverze a přístavba kláštera Neustift/Novacella – MoDus Architects

42            realizace – Kde zraje víno. Rekonstrukce a rozšíření vinařského sklepa hotelu Pacherhof ve Vahrnu – bergmeisterwolf

45            realizace – Ledové výhledy. Rozhledna na vrcholu Grawand – noa* network of architecture

48            realizace – Pod vodopádem. Vyhlídka u vodopádu Grawa – firn architekten

51            realizace – Nejlepší biják. Vyhlídková stezka s odpočívadly Knottnkino3 u Vöranu – Messner Architects

54            idea – Umění v Dolomitech. Páté bienále land artu SMACH v San Martinu de Tor

62            trendy

70            příloha – Vize a inovace v interiérovém designu – Iva Bastlová

78            příloha – Konstrukce vhodné pro pasivní domy – Libor Hrubý

  • autor: ERA21 *
  • publikováno: * 29. 11. 2021
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

ERA21 Rakousko alpská architektura

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři