Novinky a názory / historie a teorie

EUROSTAV 11 | 2012 : Stavba roka 2012

Jeseň je na Slovensku v znamení udeľovania cien a vyhlasovania výsledkov architektonických a stavbárskych súťaží.

Darina Lalíková , 17. 12. 2012

Cena a/alebo kvalita?

O všetkých týchto súťažiach prinášame práve v tomto čísle zaujímavé informácie a publikujeme ocenené diela. Do mozaiky ocenených diel chýba už len laureát Ceny D. Jurkoviča, ktorý bude vyhlásený koncom novembra. Sú to všetko príjemné odborné a spoločenské podujatia, kde sa navzájom postretávame, podiskutujeme. Tento rok sa však mnohé debaty krútili najmä okolo nelichotivej situácie v stavebníctve a veľmi rezonovali aj udalosti okolo zrútenia mosta v Kurimanoch, kde zomreli 4 ľudia. Aj keď so stavebníctvom sú už od nepamäti spojené aj takéto tragické udalosti, táto sa predsa len niečím líši od ostatných. Spustila totiž nekonečný kolotoč obviňovania, kto za to môže. Môže za to nízka cena vysúťažená v súťaži, ktorá núti zhotoviteľov znižovať kvalitu realizácie? Môže za to zmena technológie podpery? Alebo môže za to stavebný dozor, ktorý si vraj neplnil náležite svoje povinnosti? Otázok veľa, odpovedí zatiaľ málo. Jedno je však fakt. Rok 2012 sa v slovenskom stavebníctve zapíše čiernymi písmenami. Nielen pre tragédiu pri výstavbe spomínaného mosta, ale aj ďalšie havárie stavieb vrátane zrútenia 5-poschodovej stavby v komplexe 3nity v Bratislave.

Pred rokom a pol sme v Eurostave 6/2011 publikovali rozhovor s prof. V. Benkom, súčasným predsedom SKSI, pod názvom „Za cenu trabanta nemôžeme očakávať mercedes!“. Predmetom rozhovoru bola práve otázka nízkych cien nielen za projektovú dokumentáciu, ale aj za realizáciu stavebných diel a o tom, aké riziká z toho hrozia. Prof. Benko vtedy v rozhovore povedal: „...Dúfajme, že tlak na nízku cenu nielen za projekt, ale hlavne za realizáciu stavby, nebude tak vysoký, že stavebné konštrukcie začnú ohrozovať zdravie a životy ľudí a verejný majetok. Alebo až potom kompetentní pochopia, že stavby nie sú produkty, ktoré sa môžu ponechať len na voľnú reguláciu trhu?... Tvrdím, že kým na Slovensku nedôjde ku kolapsu niekoľkých stavieb práve z dôvodu šetrenia na projektoch, ale aj na samotnej realizácii, dovtedy sa tým nebude nikto seriózne zaoberať“. Je smutné konštatovať, že mal pravdu a že až tieto nešťastia, ktoré sa udiali krátko po sebe, snáď prinútia kompetentných zamyslieť sa nad tým, ako lepšie a zodpovednejšie nastaviť celý proces výstavby.

Bolo by však nezodpovedné tvrdiť, že všetkému je na príčine len nízka cena. Aj keď až konkrétne vyšetrovanie preverí, kto nesie najväčší podiel viny na tomto nešťastí, vo všeobecnosti platí, že na Slovensku zlyháva aj mechanizmus účinnej kontroly kvality na stavbách. Opäť citát z rozhovoru s prof. Benkom: „Podľa mňa najväčším nedostatkom celého procesu prípravy a výstavby na Slovensku je okrem dampingových cien aj absencia mechanizmu účinnej kontroly.“

Keďže sme si vedomí nezastupiteľnej úlohy účinnej kontroly kvality na stavbách, už pred 5 rokmi sme začali pripravovať projekt štyroch dielov publikácie Kontrola kvality na stavbách. Prvé dva diely sú už vydané (1. diel: Stavebné výrobky, 2. diel: Hrubá stavba) a ďalšie dva diely sa pripravujú (3. diel: Dokončovacie práce, 4. diel: Dopravné a inžinierske stavby). V týchto knihách je veľmi podrobne popísaný normatívny spôsob spoľahlivej kontroly na stavbách a knihy obsahujú aj CD, na ktorom sú tzv. checklisty (kontrolné listy), na ktorých sú zachytené všetky úkony, ktoré musí stavebný dozor pri preberaní prác na stavbe skontrolovať. Knihy sú určené najmä stavbyvedúcim a stavebným dozorom a sú nenahraditeľnou pomôckou pri kontrole kvality prác na stavbe. Veríme, že sa stanú súčasťou povinnej výbavy všetkých stavbyvedúcich a stavebných dozorov, lebo môžu výrazne pomôcť zlepšiť kvalitu prác na stavbách.

Na záver ešte jedna citácia z rozhovoru s prof. Benkom: „Najhoršia kombinácia je najlacnejšia cena pri projektových prácach, najlacnejšia ponuka pri realizácii stavby a absencia účinnej kontroly“. Verím, že prípad zrútenia časti konštrukcie pri výstavbe mosta pri Kurimanoch nebol práve touto najhoršou kombináciou... a ak aj áno, snáď poslednou.

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.šéfredaktorka

     

Obsah

EDITORIAL 6 Cena a/alebo kvalita

AKTUÁLNE8 Cena ARCH 2012 10 CE·ZA·AR 2012

STAVBA ROKA 2012 14 Rozhovor s organizátorom súťaže

16 Prehľad ocenených stavieb

18 Rozhovor s predsedom odbornej poroty

OCENENÉ STAVBY 21 Sídlo GasOil engineering, a. s., Spišská Teplica 27 Obnova Apponyiho kaštieľa a parku, Oponice 31 REDUTA, Bratislava 37 Centrum NOVÁ MÝTNA, Bratislava 41 Malá vodná elektráreň, Dobrohošť 45 Budova Westend Square, Bratislava 49 Budova BSP, Bratislava 53 Hangár VIP Handling, Bratislava 57 IPP Park Hrad, Bratislava 61 Wellness Hotel Bystrá

NEOCENENÉ STAVBY 67 Mestské vily Búdková, Bratislava 71 Obytný súbor Pod vŕškami, blok A 73 Kúpeľné námestie Trenčianske Teplice 74 Hotel ROCA, Košice 75 Business Centre Košice II 78 Obnova bytového domu, Bratislava 80 Hotel ABBA****, Bratislava 83 90 boxových garáží a Café garáže 85 Športovo-spoločenská centrum Tehelné pole I, Bratislava 87 Telekom DataCenter, Bratislava 88 Jezuitský kostol, Skalica

89 INFOSERVIS 94 SUMMARY

96 PREHĽAD 

Klíčová slova:

časopis

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři