Novinky a názory / názory a komentáře

Jaké to je v ateliéru Davida Mikuláška

Student FA VUT v Brně Norbert Obršál se v architektonické tvorbě pohybuje velmi jistě. Možná právě díky studiu v ateliéru Davida Mikuláška, který absolvoval hned dvakrát. Jaké s ním měl zkušenosti? Co mu toto studium přineslo? Dozvíte se z jeho autentického popisu průběhu jednoho semestru.

Norbert Obršál , 6. 5. 2014

Květen 2012. Mezi vypsanými ateliéry mě zaujalo jen zadání s poetickým názvem 'Jak jsme táhli k Jaroměři – Lokalita "Na Valech“' v ateliéru Davida Mikuláška. Zkoušel jsem zjistit, jaké to u něj asi bude. Prohlédl jsem práce jeho studentů z minulých let a ptal se známých na reference. Pokud prý se smířím s tím, že občas přijde pozdě, tak mi tento ateliér rozhodně doporučují.David přináší na první společné setkání projektor a představuje zadání. Výsledkem má být urbanistická studie lokality v těsné blízkosti historického jádra. Za měsíc máme mít v Jaroměři dvoudenní prohlídku se starostou a památkáři. Paralelně s námi na stejném zadání pracují v Liberci a Ostravě. Na konci semestru proběhne studentská soutěž. Naše projekty si město ponechá. První týdny se nesly v duchu analýz a vytváření společného vkládacího modelu. David nám doporučil několik knížek. V knihovně bohužel nejsou. Na ulož to ano.

Po měsíci rozborů proběhla exkurze v Jaroměři, následovaná tvorbou prvních návrhů a jejich konzultací.

Konzultace probíhají individuálně. Mají podobu debaty, do které může kdokoli další vstoupit, nezřídka se však diskuse přetaví do přednášky o absurdnosti předpisů a norem nebo paradoxních příběhů z praxe. To činí konzultace mnohem zajímavější i pro ostatní studenty. Každopádně si každý musí odůvodnit, proč jeho návrh vypadá právě tak, jak vypadá. David však nikdy přímo neřekne, "to je špatně". Nenakreslí správnou variantu, ale formou otázek, příkladů a referencí navede studenta na správnou cestu. Konečné rozhodnutí je tak vždy na autorovi.

David vede návrhy k přiměřenosti - studiu struktury okolní zástavby, dodržení charakteru místa a práci se základním urbanistickým dělením. Dbá na rozlišování a definici prostor, jako náměstí, ulice, nábřeží, dvory a zahrady. „Pokud neumíš navržený prostor pojmenovat, je to pravděpodobně špatný prostor.“

Konzultace probíhají dvakrát týdně. David ale bývá ve škole skoro každý den, takže pokud studenti tráví čas v ateliéru, můžou konzultovat klidně denně. Kompenzuje to tak občasné zpoždění a kuřácké přestávky. Na studenty příliš netlačí. Každý má zodpovědnost sám za sebe, což ale nemusí vyhovovat všem.

Po dalším měsíci přichází obvyklé kritiky s externisty. Architekti z praxe zpravidla poradí, kam se dál ubírat, a co případně přehodnotit.

Přichází měsíc finišování. Do soutěže odevzdáváme dva plakáty, paré a vkládací část modelu. Grafiku s Davidem taky konzultujeme.

Město Jaroměř je se studentskými návrhy spokojené. Po povodních vyhlašuje architektonickou soutěž na nový most. Naše práce tak měla smysl.

Pokud je vám blízké citlivé kontextuální navrhování, tak vám mohu doporučit ateliér Davida Mikuláška, a to především urbanistická zadání.

Článek je součástí seriálu Učitelé. Jeho cílem je nahlédnout pod roušku školských struktur a představit osobnosti, které nesou odpovědnost za utváření nové generace našich budoucích architektů a designérů.

Klíčová slova:

učitelé FA VUT

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři