Novinky a názory / názory a komentáře

Jan Soukup: Hlavní je být otevřený a připravený pro přijetí nových výzev

Od dětství chtěl být zedníkem, později stavitelem nebo projektantem. Jeho rodina se v Plzni usadila před 170 roky a i on zůstal rodnému městu věrný. Po maturitě na stavební průmyslovce musel z kádrových důvodů nastoupit do projekce pozemních staveb, dnes architekt Jan Soukup vede Atelier Soukup Opl Švehla.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR , 22. 6. 2020

Většina prací ateliéru se týká obnovy památek – církevních staveb, kostelů, klášterů, synagog a zámků, ale v jeho portfoliu nalezneme i novostavby. Kancelář má šestnáct zaměstnanců, kteří pracují na čtrnácti grafických stanicích s ArchiCADem 23, SketchUpem a Photoshopem. Velkým pomocníkem je ArchiCAD Teamwork, který projektanti využívají i u menších zakázek. Při navrhování používají BIM, a to zejména pro vlastní koordinaci s některými profesemi.

Ateliér zaujímá významné místo ve své profesi a jeho projekty získaly řadu ocenění. I Jan Soukup obdržel několik uznání, a to nejen za přínos pro architekturu a stavitelství, ale i rozvoj veřejného života. Dlouhodobě se angažuje v ochraně církevních památek a v několika občanských sdruženích. Například je předsedou občanského sdružení Klášter Chotěšov a je členem řady profesních organizací. Patnáct let zastával pozici předsedy Obce architektů plzeňské oblasti. Je i autorem několika publikací a řady výstav.

1965

Jan Soukup získává coby průmyslovák první stavební zkušenosti.

1968

Po dvouleté vojně nastupuje Jan Soukup do Stavoprojektu Plzeň. (Po revoluci bude mimochodem zvolen jeho ředitelem a připraví jej pro privatizaci.) Poprvé se usazuje za projekční prkno a pracuje na armovacích výkresech. Množství výztuže počítá ručně na papíru. Jeho velkým zájmem je historie, dějiny umění a architektura.

1970

Nastává zlomový okamžik v profesní kariéře Jana Soukupa. Podnik jej na základě jeho žádosti vysílá jako závodního stipendistu studovat architekturu.

1991

Jan Soukup po absolvování architektury a postgraduálního studia v oblasti obnovy památek na ČVUT zakládá Architektonickou, projekční a inženýrskou kancelář s 24 spolupracovníky. Jednou z jejích prvních zakázek je rekonstrukce západního křídla kláštera v Teplé a lorety v Boru u Tachova. Zásadou ateliéru je při rekonstrukcích do stavby zasahovat co nejméně, nicméně vše je navrženo tak, aby objekty sloužily další staletí.

1994

Jan Soukup - Františkánský klášter

1996

Ateliér přechází od ručního projektování k prvním počítačům a CADu - Autocadu 13 a o rok později transformuje i původní studio na Atelier Soukup.

1999

Jan Soukup - klášter Nové dvory

2000

Jan Soukup - jízdárna Světce u Tachova

2001

Jan Soukup - továrna na výrobu teleskopických jeřábů

2006

Jan Soukup nabízí partnerství svým čtyřem spolupracovníkům – Jiřímu Oplovi, Antonínu Švehlovi a Davidu Cíglerovi, kteří v kanceláři pracují od počátku. Noví partneři mění i název společnosti na Atelier Soukup Opl Švehla.

2007

Jan Soukup / Techmania

2009

Jan Soukup - NTIS

2010

Jan Soukup - synagoga Mikulov

2013

Jan Soukup je oceněn plzeňským biskupem Mons. Františkem Radkovským Medailí Sv. Cyrila a Metoděje za spolupráci při obnově církevních památek a v následujících dvou letech získává uměleckou cenu města Plzně Mecenáš plzeňské kultury a ocenění České biskupské konference za projektovou přípravu oprav mnoha významných chrámů a nových sakrálních staveb.

2015

Jan Soukup - rekonstrukce kostela Sv. Bartoloměje

2018

Rok celoživotního a profesního ocenění. Jan Soukup vstupuje do Dvorany slávy Plzeňského kraje za celoživotní odborné a manažerské schopnosti spojené s pestrou veřejnou činností a o necelý měsíc později na Pražském hradě ve Španělském sále přijímá Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství. Na Mikuláše pak slaví 72 let naplněných jasnými idejemi a činorodou prací.

2019

Jan Soukup - kostel v Brně - Líšni

Převzato z ARCHINEWS 2/2020

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři