Novinky a názory / zprávy

Kopřivnice hledá externího architekta

Kopřivnice hledá nového architekta pro svůj budoucí rozvoj Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Vzhled Kopřivnice je zásadně ovlivněn rozvojem průmyslu a související bytovou výstavbou, proto nepatří mezi nejsilnější stránky města. O to větší je potřeba se jím zabývat a pečlivě zvažovat veškeré urbanistické i architektonické zásahy. Z toho důvodu hledá město externího architekta, který by přicházel s novými vizemi, spolupracoval při tvorbě studií a poskytoval konzultace radnici i veřejnosti.

Městský úřad Kopřivnice , 28. 2. 2022

Od roku 2019 existovalo na místní radnici oddělení architektury, které zpracovávalo studie a návrhy pro investiční akce města, poskytovalo konzultace odborům městského úřadu i poradenství občanům a podnikatelům v otázkách vzhledu fasád, barevnost či řešení reklamních poutačů. Nyní se radnice rozhodla pro změnu organizačního zajištění těchto činností a po vzoru jiných měst hledá odborníka mimo úřad.

„Toto řešení umožňuje vynakládat finanční prostředky jen na konkrétně poskytnuté služby a odpadnou i další náklady na pracovní místo na úřadě. Činnost bude prováděna formou pravidelných konzultačních hodin dle našich požadavků, avšak minimálně jednou týdně v rozsahu 5 hodin. Architekt bude také přítomen na vybraných jednáních orgánů města, komisí, pracovních skupin a na veřejných projednáních,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán, který bude architekta řídit. Vzhledem k rozsahu činností bude externímu architektovi poskytovat podpůrnou činnost jeden ze stávajících zaměstnanců odboru.

Veřejná zakázka na služby externího architekta byla zveřejněna dnes, nabídky je možné podávat do 9. března. Bližší informace naleznete zde: https://zakazky.koprivnice.cz/contract_display_400.html

  • autor: Městský úřad Kopřivnice *
  • publikováno: * 28. 2. 2022
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

městský architekt

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři