Novinky a názory / zprávy

Letná v novém. Dukelských hrdinů a Veletržní projdou proměnou

„Letenský kříž“, tedy ulici Veletržní a Dukelských hrdinů, čekají změny. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí tramvajové tratě se změní i podoba zdejších veřejných prostranství. Půjde hlavně o zvýšení komfortu pro cestující tramvají, lepší podmínky pro chodce nebo doplnění stromořadí. Návrhy jsou k vidění na výstavě před Veletržním palácem a lidé se mohou k chystaným změnám vyjadřovat.

EARCH.CZ , 2. 11. 2016

Koncepční studii budoucí podoby Letenského kříže zpracovává Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) na podnět Dopravního podniku a městské části Praha 7. V nejbližších letech se totiž bude kvůli zastaralosti rekonstruovat zdejší tramvajová trať, což je příležitostí k celkové proměně uličního prostoru. Koncepce řeší část ulice Dukelských hrdinů (v úseku Milady Horákové – Strojnická), ulici Veletržní (od Letenského náměstí po Bubenskou) a také prostor navazující ulice Strojnická.

„Ulice Dukelských hrdinů je stejně jako Veletržní již dnes frekventovanou obchodní třídou. S otevřením tunelu Blanka se nyní skýtá příležitost k jejich celkové rehabilitaci,“ říká Ondřej Boháč, pověřený řízením IPR Praha.

Ulice Dukelských hrdinů, dříve Bělského třída, byla jedním z hlavních bulvárů Prahy 7. V historii šlo o cestu od původní Písecké brány na Malé Straně do Královské obory. Dodnes je ulice hlavní spojnicí mezi nábřežím, Výstavištěm a Stromovkou. Veletržní je pak dopravní tepnou Prahy 7, na které se nachází několik významných budov. V minulosti se uvažovalo o propojení Veletržní s Dělnickou ulicí. Dnes je tato myšlenka znovu aktuální a urbanistické studie na zástavbu území Holešovice-Bubny počítají s jejich propojením.

„Stavební úpravy a celkové zvýšení kvality obou ulic mohou přispět k otevření nových provozoven a povzbudit provozovatele restaurací ke zřizování restauračních předzahrádek. Kultivace veřejného prostoru může podpořit místní podnikání a zvýšit pocit bezpečí,“ říká Petra Kolínská, náměstkyně primátorky pro územní rozvoj.

Koncepční studie počítá s vybudováním nových a úpravou stávajících přechodů pro chodce a zajistí také jejich bezbariérovost. V rámci rekonstrukce budou upraveny tramvajové zastávky a chodníky. Počítá se s doplněním uličního mobiliáře a podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Urbanisti prověřují i podmínky pro doplnění stromořadí.

Lidé se mohou k aktuální podobě koncepční studie vyjádřit zde, a to do neděle 6. 11.

Řešené lokality

Ulice Veltržní

Spodní část Veletržní si v současnosti nárokuje příliš široký prostor pro vozovku, který je současně z dopravního hlediska nevyužitý. Zlepšením dopravního řešení před „Malým Berlínem“ dojde k rozšíření chodníku a doplnění druhé řady stromořadí.

Křižovatka ulic Veltržní a Dukelských Hrdinů

Křižovatka ulic Veletržní a Dukelských hrdinů je v současném stavu neadekvátně rozlehlá. Obyvatelé si také stěžovali, že zelená na přechodech svítí moc krátce, což omezuje bezpečné přecházení ulice. V navrhovaném řešení je zastávka tramvaje do centra napojena na přechod pro chodce v křižovatce, takže bude přístupnější. Celkově jsou zkráceny délky přechodů, aby bylo zajištěno bezpečnější a pohodlnější přecházení křižovatky.

Strossmayerovo náměstí

Zastávka Strossmayerovo náměstí je v současnosti, vzhledem k jejímu vytížení, velmi úzká a nekomfortní. Návrh počítá s výrazným rozšířením zastávky a s převedením automobilové dopravy na tramvajové koleje. Zvýšený pás mezi zastávkou a chodníkem je určen pro pohyb cyklistů. Zastávka bude bezbariérově přístupná v celé délce.

Ulice Dukelských hrdinů

Ulice Dukelských hrdinů je již v současnosti živou obchodní ulicí se zklidněným provozem. Návrh se snaží dále kultivovat tento charakter a vytvořit příjemné městské prostředí. Z hlediska úprav je navrženo doplnění stromořadí na východní straně ulice, jsou v maximální míře doplněny cyklopruhy v obou směrech a dochází ke zkrácení přechodů pro zlepšení bezpečnosti chodců.

Křižovatka ulic Veltržní a Kamenická

V souvislosti se zprovozněním tunelového komplexu Blanka byly již v horním úseku Veletržní realizovány dílčí dopravní opatření s cílem vytvoření příjemnější ulice. Návrh studie tyto principy potvrzuje a aplikuje v celé délce ulice. Nově bude doplněno stromořadí a parkovacích stání při severní straně, stejně jako vytvoření vhodných podmínek pro pohyb cyklistů. Cílem návrhu je vytvoření příjemnější a živější ulice.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 2. 11. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři