Novinky a názory / zprávy

Město Zlín se dočká nového dopravního terminálu

Spolu s modernizací a elektrifikací železniční trati Otrokovice – Zlín – Vizovice vznikne ve Zlíně nový dopravní terminál hodný krajského města. Na základě dohody mezi účastníky Memoranda o spolupráci vznikla „Urbanistická studie dopravního terminálu ve Zlíně“, která jasněji určuje polohu a rámcovou podobu nového dopravního terminálu, a tak dává konkrétní základ pro navazující projektovou přípravu.

EARCH.CZ , 19. 9. 2016

Urbanistická studie počítá s umístěním dopravního terminálu v prostoru stávajícího autobusového nádraží, kde vzniknou hned tři nové objekty – výpravní budova vlakového nádraží, budova autobusového nádraží a komerční objekt. Výpravní budova vlakového nádraží je nově umístěna v linii s novou budovou UTB a nabídne i dostatečnou parkovací kapacitu pro odstavení vozů a následné využití služeb vlakového nebo autobusového dopravce. Plocha autobusového nádraží se oproti stávajícímu stavu zmenší a na ní vznikne výpravní budova se zázemím pro cestující. Uvolněný prostor bude využit pro stavbu nového komerčního objektu, který bude s výpravní budovou spojen podchodem.

„Vznik nového dopravního terminálu, tak jak jej představuje urbanistická studie, zařadí Zlín mezi města s moderním dopravním terminálem evropských kvalit. Díky modernizaci a elektrifikaci železniční trati získá Zlín přímé a rychlejší spojení s dalšími velkými městy a zároveň základ pro budoucí systém udržitelné městské mobility. Současné rozmístění obou nádraží, včetně návaznosti na ostatní druhy městské dopravy, neodpovídá požadavkům 21. století, a to nemluvíme o vzhledu, který je poplatný době svého vzniku. Nádraží bývá vstupní branou do města a tak by mělo i odpovídajícím způsobem vypadat,“ komentuje obsah urbanistické studie primátor krajského města Miroslav Adámek.

„Zásadní význam této studie spočívá v řešení celého prostoru jako celku, který integruje všechny myslitelné druhy dopravy. To znamená: železnici, městskou hromadnou dopravu a veřejnou hromadnou dopravu, pěší a samozřejmě i cyklisty. Snahou je vytvořit moderní dopravní terminál s odpovídajícím zázemím a službami pro všechny cestující. Studie též počítá s parkovacími plochami pro automobily, ale také pro cyklisty a dává tak možnost využití moderních dopravných systémů jako jsou P+R, K+R a B+R,“ uvedl Josef Novák, zlínský radní pro oblast dopravy.

Urbanistická studie dopravního terminálu ve Zlíně je výsledkem práce účastníků Memoranda o spolupráci, které na konci loňského roku podepsali všichni klíčoví hráči v území (Zlínský kraj; CREAM uzavřený investiční fond, a. s.; CREAM R. B. A., a. s.; BENT HOLDING, a. s.; Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, z. s. a statutární město Zlín).

„Vzhledem k náročnosti jednání mezi zástupci samosprávy a soukromé sféry dané odlišnými požadavky a představami se naše sdružení ujalo role mediátora a vyjednavače mezi jednotlivými partnery v území, ale také směrem k vlastníkovi a provozovateli dráhy – SŽDC, s. o. Myslím si, že dosavadní výsledek naší práce je adekvátním naplněním požadavků všech účastníků Memoranda,“ konstatoval předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš.

V současné době probíhají další jednání mezi signatáři Memoranda a SŽDC s cílem připravit smluvní dokumenty, které umožní pokročit dále v přípravě realizace nového dopravního terminálu pro město Zlín.

„Zároveň diskutujeme problematiku detailního technického řešení přípravy jednotlivých objektů, resp. jejich částí a míry zapojení veřejných a soukromých zdrojů. Jsme rádi, že se na přípravě nového terminálu můžeme aktivně podílet; zprovoznění železnice Otrokovice – Zlín – Vizovice v roce 1899 znamenalo pro město Zlín a kraj vůbec začátek jeho rychlého rozvoje, a tak věříme, že modernizace a elektrifikace stávající trati a nový dopravní terminál přinesou řadu zajímavých příležitostí,“ uzavřel majitel společnosti BENT HOLDING, a. s. Zdeněk Zemek, jehož firmy se významnou měrou na celkovém koncepčním řešení podílejí.

„Investiční skupina CREAM chápe nutnost vybudování nového dopravního terminálu ve Zlíně a tuto skutečnost stvrdila podpisem Memoranda o spolupráci. Změny chystané v rámci modernizace a elektrifikace trati a dopravního terminálu chápeme jako nutné a vítáme je, protože jednoznačně přispějí k dalšímu rozvoji území. Spolu s ostatními signatáři Memoranda o spolupráci se všemi nám dostupnými prostředky zasadíme o to, aby byl nový dopravní terminál realizován a to v nejkratším možném termínu,“ uvádí Martin Jarolím, člen představenstva společnosti CREAM uzavřený investiční fond, a. s.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 19. 9. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

Zlín urbanistická studie

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři