Vítěz kategorie Fenomén architektury – Buňky v Jelšavě Foto: Miroslav Šestina
Novinky a názory / historie a teorie

Nejlepší slovenská architektura? Prestižní ceny CEZAAR 2022 znají své vítěze

Na Slovensku rozdali nejprestižnější oborové ocenění na poli architektury. Jedenadvacátý ročník Ceny za architekturu CE ZA AR 2022 se tento rok zaměřil na téma regenerace.

EARCH.CZ , 11. 10. 2022

Ceny CE ZA AR vyhlašuje Slovenská komora architektů, proto se jedná o slovenskou obdobu (podstatně mladší) České ceny za architekturu. Galavečer proběhl ve čtvrtek 6. října a živě jej přenášela televizní Dvojka RTVS. Mottem letošního ročníku se stala regenerace coby způsob, jak tvořit udržitelnější architekturu. „Právě ta se ukazuje jako nástroj zodpovědných postupů obnovy země. Úcta ke starému vytváří novou kulturní vrstvu země,“ uvedl předseda Slovenské komory architekturů Iľja Skoček.

„Smyslem architektury nemusí být vždy nová stavba. Pokud chceme, aby byla udržitelná, je potřeba se více soustředit na obnovu a péči o již existující budovy,“ prezentuje CE ZA AR jeden ze svých hlavních odkazů 21. ročníku.

„Vnímám, že se zvyšuje respekt vůči památkám. I navzdory bolestivým výjimkám je tu zájem o nebourání budov, snaha rekonstruovat budovy, i když nemají mimořádnou architektonickou kvalitu. To, co sledujeme proti předcházejícímu období, je i zvyšující se zájem o přírodní prostředí,“ tvrdí členka poroty, rektorka VŠVU Bohunka Koklesová.

V mezinárodní porotě zasedli Juraj Benetin, Jakub Cigler, Bohunka Koklesová, Igor Marko, Vladimír Sitta, Pavol Šilla a Štěpán Valouch. Porotci vybírali z 88 přihlášených děl, 29 z nich osobně navštívili a následně vybrali 24 finalistů v šesti kategoriích. Mimo to byla udělena další dvě ocenění – Cenu veřejnosti získala obnova městské plovárny v Trebišove, titul Patron architektury, který uděluje Slovenská komora architektů, putoval za Metropolitním institutem Bratislavy. „Za tři roky své činnosti vnesl do rozhodování o investicích města důraz na transparentnost, kvalitu, komplexní výzkum, sběr dat a participaci veřejnosti. Zorganizoval už 15 soutěží v oblasti architektury, urbanismu a krajinářské architektury a vytvořil víc jak tucet manuálů pro tvorbu veřejných prostorů,“ stojí v odůvodnění.

Kategorie Rodinné domy - vítěz

Vila Bôrik, Žilina, 2021, ateliéry Plural, Labak

Mestská vila objemovo korešponduje s okolitou zástavbou tým, že ukrýva zhruba tretinu svojho programu do podzemného podlažia presvetleného patiom pod úrovňou terénu. Samotný dom pozostáva z troch podlaží, z ktorých každé reprezentuje odlišnú organizáciu priestoru (otvorené spoločenské podlažie, mriežka súkromných miestností, sústava priechodných miestností). Všetky podlažia prepája charakteristické točité schodisko umiestnené mimo štvorcový pôdorys ústrednej časti domu. Ďalšími špecifickými prvkami vily, ktoré doplňujú jej základný kubický objem, sú západná “účelová fasáda” tvoriaca filter medzi ulicou a interiérom a pultové prestrešenie označujúce vstup do domu na jeho severnej strane.

Hodnocení poroty: Výnimočný architektonický koncept, v ktorom sa urbanistické riešenie, konštrukcia, materiálové riešenie aj dôraz na detail prepájajú v jeden konzistentný celok. Priestorovo bohatý svet interiéru sa prepisuje do formy domu a vytvára jedinečnú architektúru, ktorá znesie porovnanie v medzinárodnej mierke.

Foto: Vítěz kategorie Rodinné domy - Vila Bôrik v Žilině, ateliéry PLURAL, LABAK

Kategorie Bytové domy - vítěž

Nová Dunajská, Bratislava, 2021, ateliér JRKVC

Obytný dom Nová Dunajská sa nachádza na mieste asanovanej dvojpodlažnej stavby. Stavba svojím objemom dopĺňa uličnú čiaru. Prízemie je venované obchodným priestorom. Na ostatných nadzemných podlažiach sa nachádza 20 bytov. Zastúpené sú 1kk, 2kk, 3kk a 4kk byty. Hmota stavby je logicky členená na parter z trvácnych materiálov, hlavnú fasádu s bodovými oknami a ustúpené podlažie so strešnými terasami a akcentom vo forme plastickej fasády. Objekt je druhou fasádou orientovaný do dvora. Dvorová fasáda je charakteristická priebežnými balkónmi a lodžiami.

Hodnocení poroty: Výborný príklad zastavania prieluky, ktorý kultivovanou architektúrou prispieva k životu mesta. Porota ocenila skromný výraz budovy, založený na jasnom členení stavby, architektonický detail a zrozumiteľné dispozičné riešenie.

Foto: Vítěz kategorie Bytové domy - Nová Dunajská, ateliér JRKVC

Kategorie Občanské a průmyslové stavby - vítěz

Záhradní centrum Plantex, Piešťany, 2020, autor Adam Lukačovič

Záhradné centrum ako galéria zelene. Zadaním bolo navrhnúť nový obchodný priestor pre predaj produktov firmy Plantex. Umiestnenie v malej obci Veselé pri Piešťanoch s vidieckym charakterom, zásadne ovplyvnili celkový koncept riešenia. Halový objekt používa ako primárny výrazový prvok sedlovú strechu v dvoch rozdielnych moduloch. Technické riešenie konštrukcie objektu je doplnené dreveným obkladom, ktorý slúži aj ako tienenie presklených priečelí fasády. Svetlo je vnútri distribuované cez galerijné svetlíky vo vykurovanej časti, resp. cez polykarbonátové opláštenie v nevykurovanej časti. Výstavba bola rozdelená do 4 etáp, z čoho sú v súčasnosti zrealizované 2.

Hodnocení poroty: Záhradné centrá sú väčšinou miestami, kde sa stretáva všehochuť, kombinácia živého aj neživého gýča. Toto záhradné centrum však nejde vyšliapanou cestou. Je znamením, ktoré načrtáva nové, neošúchané prístupy. Rastlina je integrálnou súčasťou architektúry. Architektúry, ktorá dokáže voňať.

Foto: Vítěz kategorie Občanské a průmyslové stavby - Záhradní centrum Plantex, autor Adam Lukačovič

Kategorie Exteriér - vítěz

Obnova turistického areálu Malý Slavín v městských lesích Bratislavy, 2021, ateliér BAKYTA architekti

Východiskovou ideou je vyvesenie drevenej mriežky ponad morfológiu lesa. Generická štruktúra plynie v priestore pozdĺžne v oboch smeroch, v krajných polohách nie je ukončená. Priestor lesa tak pozvoľne prechádza naprieč zastrešeným výsekom krajiny až na priľahlú lúku a späť. Stĺpy túto mriežku prepichujú – v rovnakom duchu nekončia v úrovni jej roviny, ale prebiehajú ďalej. V mieste prieniku je vynechaný otvor, čo umožňuje aby na stĺpy padalo svetlo. Je to snaha o interpretáciu hlavice. Nemenej dôležitým motívom je samotné stĺporadie, ako archetypálny prvok. Vyložením na obe strany v osi svojej figúry, kompozícia vytvára portikus, ktorý sa rovnocenne obracia ako k lesu tak aj k lúke.

Hodnocení poroty: Známu turistickú destináciu malého Slavína výrazne zatraktívnil nový objekt prístrešku, ktorý je vymedzený zázračne levitujúcou mriežkou/strechou. Objekt je otvoreným spoločenským priestorom dobre integrovaným do scenérie lesa.

Foto: Vítěz kategorie Exteriér – Obnova turistického areálu Malý Slavín v městských lesích Bratislavy, ateliér BAKYTA architekti

Kategorie Interiér - vítěz

Byt EMA, Bratislava, 2021, ateliér Toito architekti

EMA je rekonštrukcia trojizbového bytu pre mladý pár v centre Bratislavy. Pôvodné delenie izba – chodba – izba považujeme nateraz za prekonané. Členitá denná časť je spojitý preplávajúci priestor. Na tento rozmanitý celok sú naviazané dve izby a hygiena. Každá z nich si vymieňa svetlo / výhľad so susedom. Rozdiel medzi funkčnými celkami bytu sa zmenšuje. Spálňa sa stáva pohodlným rozšírením jedálne, vstupná hala je pracovňa a spojovacia chodba, hosťovská / detská izba je druhou pracovňou. Nový byt sa pokúša spojiť protiklady. Intímny svet domácich a intenzívne stretnutia s rodinou a priateľmi. Je to plán aktivít a možností. Ako sa mu bude dariť ukáže čas.

Hodnocení poroty: Rekonštrukcia bytu Ema z 50. rokov zaujme odvážnym prenikaním funkcionalít, ktoré narúšajú tradičný pôdorysný rozvrh. Pozitívnym momentom je antihierarchickosť miestností, dynamickosť prepájania jednotlivých rolí bytu, ako aj stieranie hraníc medzi nosnými prvkami bytu a tými, ktoré vymedzujú priestor.

Foto: Vítěz kategorie interiér - Byt Ema v Bratislavě, ateliér Toito architekti

Kategorie Fenomény architektury - vítěz

Buňky v Jelšavě, 2022, ateliér 2021

Na kaštieli Coburgovcov v Jelšave bola nedávno postavená nová strecha, ale zvyšok budovy sa nachádza v rôznom stave poškodenia. Niektoré klenuté stropy sú preborené, niektoré okná a dvere sú zamurované, iné bez sklenených výplní a dverných krídiel. Práce postupne prebiehajú, ale komplexná oprava pamiatky je drahý proces, potrvá to ešte dlho. Naše zásahy sú jemné, odstúpené od pevnej substancie stavby tak, aby ju neprekrývali, neznemožňovali jej vnímanie a postupnú opravu. Sprístupňujeme verejnosti časť kaštieľa v jeho dnešnom stave. Je možné zažiť ho bez príkras, pomaly, v rôznych častiach roka, v rôznych časoch dňa a pri opätovnej návšteve snáď pozorovať posun v rekonštrukcii.

Hodnocení poroty: Autori vytvorili „mikrohotel” v čase. Návštevník sa stáva súčasťou záchrany a transformácie pamiatky. V našich končinách unikátny a inovatívny spôsob dočasnej zážitkovej intervencie.

Foto: Vítěz kategorie Fenomén architektury – Buňky v Jelšavě

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři