Novinky a názory / zprávy

Největší architektonická soutěž v historii Česka. Brno hledá podobu nového hlavního nádraží

Startuje největší architektonická soutěž v historii České republiky. Brno hledá autory podoby nového hlavního nádraží. Hlásit se mohou architekti z celého světa. Kancelář architekta města Brna (KAM) v pondělí 31. srpna oficiálně zahájila mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonickou soutěž o návrh. Společně ji pořádají město Brno a státní organizace Správa železnic. KAM do soutěže vyzve i autory hlavních nádraží Vídně, Berlína a Amsterdamu.

Kancelář architekta města Brna , 3. 9. 2020

„Nové hlavní nádraží svým významem zcela zásadně ovlivní rozvoj města. Bude klíčovým dopravním uzlem s možností rychlého přestupu mezi vlakovou, autobusovou a městskou hromadnou dopravou. Na základě výsledků studie proveditelnosti věřím, že bude i možnost přestupu na severojižní kolejový diametr. Stane se nejen novou vstupní branou do Brna, ale i centrem nové čtvrti jižně od historického jádra,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

„Rozsahem půjde o největší mezinárodní soutěž, jaká se v Česku zatím pořádala. Chceme, aby Brno mělo nové hlavní nádraží, které bude patřit k nejlepším v Evropě. Do soutěže vyzveme přímo tři zahraniční architektonické ateliéry, které mají zkušenosti s velkými dopravními stavbami. Soutěžní porota vybere ze zaslaných portfolií dalších devět soutěžících,“řekl ředitel KAM Michal Sedláček.

Mezi třemi vyzvanými je architekt Albert Wimmer, spoluautor nového hlavního nádraží ve Vídni, nizozemský ateliér Benthem Crouwel, autoři hlavního nádraží v Amsterdamu, a gmp architekten z Hamburku, kteří stojí za projektem hlavního nádraží v Berlíně.

Mezinárodní soutěž je užší dvoufázová. Nejprve budou tři ateliéry vyzvány k účasti v soutěži napřímo, dalších devět účastníků vybere ze zaslaných portfolií soutěžní porota. Portfolio může zaslat každý architekt, který splňuje kvalifikační předpoklady dle soutěžních podmínek. Termín pro zaslání portfolií je 25. září 2020.

V první fázi dvanáct soutěžících rozpracuje návrhy, čtyři z nich budou vybrány do druhé fáze soutěže. Ve druhé fázi čtyři účastníci dopracují návrhy do větší podrobnosti, porota vybere vítěze a určí pořadí na druhém, třetím a čtvrtém místě. Hodnocení návrhů v první fázi proběhne v únoru, ve druhé fázi v červnu 2021.

„Nové nádraží nabídne větší kapacitu, komfort pro cestující a modernizaci vlakové dopravy. Bude umístěno na mostě ve výšce sedm metrů nad zemí. Bude průchozí a nebude tvořit bariéru mezi severní a jižní částí nové čtvrti. Součástí zadání soutěže je i celkové řešení veřejných prostranství a budov přednádražního a zanádražního prostoru, včetně jejich propojení s nábřežím řeky Svratky. Jsou to veřejná prostranství, která v Brně svým rozsahem nemají obdoby, je proto zásadní najít kvalitní řešení,“ upřesnil Sedláček.

Foto: eArch

Úkolem soutěžících bude navrhnout nádražní budovu včetně zastřešení a podoby nástupišť, podobu drážního tělesa a mostních konstrukcí, rozmístění vnitřních prostor a umístění hlavní výpravní haly, ale i kompletní řešení přiléhajících veřejných prostranství. Kromě vlakové dopravy je nutné vyřešit také podobu a polohu autobusového nádraží, terminál hromadné dopravy, parkování, úschovnu kol nebo propojení pro pěší. 

O tom, že nové nádraží bude stát u řeky na místě dnešního dolního nádraží rozhodli zastupitelé města i kraje v roce 2018.

Termín pro podání žádostí o účast v soutěži je 25. září 2020 do 17:00 hodin. Podmínky soutěže budou od 1. 9. zveřejněny na profilu zadavatele.

Více informací najdete také na webu KAM Brno.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři