Novinky a názory / zprávy

Otevřený dopis českých a zahraničních architektů za zachování železničního mostu pod Vyšehradem

Výtoňský most v Praze Foto: Praha.eu

Otevřený dopis ministru kultury, ministru dopravy, vládě ČR, prezidentovi ČR, primátorovi hlavního města Prahy, starostům Praha 2 a Prahy 5, všem poslancům, senátorům a zastupitelům Prahy, organizaci UNESCO.

Dopis architektů , 28. 2. 2023

Vážení zvolení zástupci občanů Prahy, České republiky a zástupci UNESCO,

Naše hlavní město Praha má nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Ta nespočívá jen v jednotlivých historických budovách, ale i celkovém obrazu města. Díky symbióze stavebních počinů s řekou a unikátní topografií tvoří širší centrum Prahy nejen národní, ale i světové kulturní dědictví. V posledních dnech se objevily informace, že Správa železnic usiluje o odstranění historického mostu pod Vyšehradem. Na základě této hrozby píšeme my - čeští i zahraniční architekti - otevřený dopis, protože chceme, aby zazněl náš nezávislý pohled na tuto věc, v celém kontextu, širších souvislostech i z určitého odstupu, který je základním principem naší práce.

Média informují, že toto rozhodnutí je výsledkem otevřené architektonické soutěže a tudíž je nediskutovatelné. Od přelomu politického systému v listopadu 1989 jsme se opět stali tím, čím jsme po dobu meziválečného období byli - právoplatnými členy evropského kulturního prostoru, zastávajícího společné kulturní hodnoty, ke kterým je třeba se nejen hlásit, ale v případě jejich ohrožení je i hájit. Tyto hodnoty jsou všeobecně platnými axiomy, o kterých není ani třeba, ani dovoleno, diskutovat. Takovým axiomem je i neakceptovatelnost svévolného a nenahraditelného odstranění kulturní památky. Z tohoto důvodu nebyla soutěž na novou podobu Výtoňského mostu soutěží o "nejlepší nápad", ale de facto soutěží o akceptovatelnost nevratného odstranění památkově chráněného objektu. Tím pozbyla již v okamžiku svého zadání svoji oprávněnost, tj. nemělo a nesmělo k ní nikdy dojít.

Jedním z hlavních argumentů pro demolici mostu je domnělá nutnost přidání 3. koleje. Tento fakt nejenže je zpochybňován mnohými dopravními odborníky, ale ignoruje fakt, že vjezd do Prahy jako celku není tvořen hlavně či pouze touto trasou. Pokud by tomu tak bylo, pak naopak oblasti Výtoně hrozí přehlcení. Vést trasu skrz historické centrum nemůže a nemá být jediným řešením. Současné metropole civilizovaného světa plánují své dopravní trasy vždy rozprostřeně a s ohledem na území, jimiž jsou vedeny.

Stavba má status kulturní památky, je součástí pražské památkové rezervace, tedy seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. To vnímáme jako odkaz předků, jako naši společnou kolektivní paměť. Tu chceme zachovat pro další generace. Společnost bez paměti či s jejími mezerami je chudá a bez identity. Praha zažila mnohé násilné demolice a jejich hořkost tkví hlavně v tom, že jsou nevratné.

Foto: Vítězný návrh z architektonické soutěže na nový most od 2T engineering

Most je krásný v celku jako součást panoramat řeky, v detailu i v principu své struktury. Právě ta umožňuje repasi pro potřeby současnosti neb je možné ji rozebírat a opravovat postupně (na rozdíl například od monolitické betonové konstrukce). Pro obraz Prahy je most pod Vyšehradem svým syrovým industriálním výrazem podobně důležitý jako obraz kamenného Karlova mostu pod Pražským hradem. Mimochodem – i Karlovu mostu hrozilo kdysi zbourání pro jeho domněle špatný stav. Jak by asi Praha nyní vypadala bez něj?

V posledních dnech vnímáme z medií debatu omezenou na informace o počtech vlaků, kolejí, cestujících, ačkoli koncept řešení pražského železničního uzlu jako celku je stále v diskusi. Jasné odmítnutí odstranění mostu ze strany památkové péče nezaznívá. Vyzýváme tedy i památkáře – zasaďte se o ochranu této stavby, vysvětlujte její hodnotu.

Jako architekti jsme přesvědčení, že most zachovat lze. Naše doba má k dispozici technické a technologické zázemí, specialisty, znalosti i peníze. To, co postrádáme, je nedostatek vůle a širšího pohledu na věc. Obracíme se proto na veřejnost, na odborníky, na instituce – přestaňte přešlapovat, vyčkávat a začněte s údržbou a opravou této autentické stavby. V zájmu bezpečnosti cestujících i v zájmu města a společnosti jako celku. O tom, že most stárne, ví jeho správce a majitel již roky, má k dispozici své vlastní expertízy. Postupy údržby jsou známy jelikož podobné konstrukce jsou po celém světě zapojovány do potřeb moderního města.

Slovy prof. Brühwilera – „Stavba není živý tvor, proto nedochází ke konci její životnosti, jakékoliv existující konstrukce lze sanovat a upravit tak, aby vyhovovaly potřebám moderního využití...“

Věříme a tímto Vás vyzýváme - pojďme tuto unikátní stavbu pod Vyšehradem zachránit.

V Praze 19. února 2023:

Dopis podepsali - v abecedním pořadí:

Ing. arch. Štěpán Abt

akad. arch. Ivan Adam

Prof. ing. arch. Mirko Baum

Ing. arch. Tomáš Beránek

Ing.arch. MgA. Ondřej Blaha

Ing. arch. Lukáš Brom

Prof. Mgr. akad. arch. Roman Brychta Ing. arch. Petr Burian

Ing. arch. Pavel Buryška

Ing. arch. Barbora Buryšková

MgA. Ondřej Císler Ph.D. Ing. arch. Lukáš Ehl

Ing. arch. Karel Filsak

MgA. Ing. arch. Michal Fišer

Prof. ing. arch. Zdeněk Fránek

Ing. arch. Martin Frei

Ing. arch. Michal Gabaš

Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová

Ing. arch. Adam Gebrian

Ing. arch. Adam Halíř

Ing. arch. Jakub Havlas

Ing. arch. Jan Hájek

Prof. ing. arch. Petr Hájek

Doc. ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD.

Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ

Ing. arch. Miroslav Holubec

Ing. arch. Matěj Hunal

MgA. Ing. arch. Petr Janda

Mgr. akad. arch. Pavel Joba

Ing. arch. Barbora Kopečná

Nicolas Koff, MArch + MLA, OAA, OAQ Ing. arch. Roman Koranda

Ing. arch. MgA. Alena Korandová

Ing. arch. Tomáš Koumar

Ing. arch. David Kraus

Ing. arch. MArch Jan Kristek

Ing. arch. David Kubík

Prof. ing. arch. Ladislav Lábus, hon. FAIA Ing. arch. Petr Lešek

Ing. arch. Regina Loukotová, PhD.

Ing. arch. Jan Magasanik, (BIG, Denmark) Ing. arch. Lenka Míková

Ing. arch. Pavel Nalezený

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil

Ing. arch. David Neuhausl

Prof. Mgr. A. Jan Němeček

Dipl. ing. Rok Oman (Slovenia)

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura

Doc. Ing. arch. Michal Palaščák

Prof. Ing. arch. Petr Pelčák

Ing. arch. Ivan Plicka

Ing. arch. Tomáš Prouza

Prof. Ing. akad. arch. Emil Přikryl

MgA. Tomáš Rasl

Prof. ing. arch. Ivan Reimann

Prof. ing. arch. Martin Rajniš

Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.

MgA. Svatopluk Sládeček

Ing. arch. Juraj Smoleň

Ing. arch. Markéta Smrčková

Ing. arch. MgA. Juraj Sonlajtner

Ing. arch. Vojtěch Sosna

Ing. arch. Jakub Straka

MgA. Anna Svobodová

Prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka

Prof. Miroslav Šik ETHZ Arch. Dr.h.c.

Ing. arch. Václav Škarda

Ing. arch. Škrna Michal

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Ing. arch. Štěpán Tláskal

Ing. arch. Petr Todorov

Ing. arch. Ondřej Tuček

Ing. arch. Jan Tyrpekl

Ing. arch. MgA. Petr Uhlík

Leslie Van Duzer, prof. of arch. (Vancouver) Ing. arch. Radek Vaňáč

Ing. arch. Petr Venclovský

Doc. Ing. arch. Ivan Wahla

Ing. arch. Jaroslav Zima

(stav podpisové listiny 20. 2. 2023, 16:48)

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři