Novinky a názory / názory a komentáře

Otevřený dopis Radě statutárního města Opava

Občanské sdružení chce otevřít diskusi o Slezance, a proto byl radě města Opavy předán v pondělí 7. března otevřený dopis občanského sdružení Věc Opava týkající se záměru výstavby obchodního centra v prostoru zvaném „Za Slezankou“.

O. s. Věc Opava , 25. 3. 2011

O. s. Věc Opava v něm vyjádřilo své znepokojení nad vývojem tohoto záměru a nesouhlas s postupem vedení města Opavy v této věci. Upozorňuje především na fakt, že tak zásadní zásah do organismu města nebyl podroben skutečné diskusi jak ze strany laické, tak především odborné veřejnosti a rovněž kritizuje nedostatečné prověření správnosti tohoto záměru.

Zároveň vyjádřilo názor, že vedení města Opavy by mělo vzít otázku prověření možností prostoru Za Slezankou seriózně a vypsat na dané území architektonickou soutěž dle pravidel České komory architektů. V této souvislosti nabídlo o. s. Věc Opava městu svou pomoc při organizaci a komunikaci tohoto postupu s veřejností.

Prostor „Za Slezankou“

Předmětné území je částí nejvnitřnějšího centra města, jeho severní strana tvoří frontu hlavního opavského náměstí. Je vymezeno Horním náměstím, Rybím trhem a ulicemi Ostrožnou a Popskou. Objekt zvaný Slezanka byl postaven v šedesátých letech na místě válkou zničené jižní fronty Horního náměstí. Autorem projektu byl architekt Josef Krischke. Od svého uvedení do provozu do dnešní doby funguje jako obchodní centrum. První vize zástavby nahrazující současnou Slezanku a prostor za ní z ateliéru Vlado Miluniče zveřejnila developerská společnost Crestyl v roce 2005. Od té doby bylo tímto investorem prezentováno více než deset dalších architektonických studií, většinou návrhů fasád bez hlubšího vztahu k rozsahu výstavby a její náplně.

O sdružení Věc Opava

O. s. Věc Opava vzniklo v létě 2010. Hlavní cíle sdružení jsou prosazování principů občanské společnosti, trvale udržitelného způsobu rozvoje města Opavy a věcné veřejné diskuse týkající se současné architektury a nakládání s veřejným prostorem.

O. s. Věc Opava www.vec-opava.ic.cz

Dopis najdete v příloženém PDF na konci článku.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři