Novinky a názory / zprávy

Poválečná architektura jako památka: Galerie Jaroslava Fragnera a Národní památkový ústav představují novou výstavu

Galerie Jaroslava Fragnera se v rámci výstavy „Poválečná architektura jako památka“ zaměří na proměny pražských staveb z období 1945–1989 Foto: GJF

Mají poválečné budovy místo v naší historii? Nová výstava v Galerii Jaroslava Fragnera „Poválečná architektura jako památka“ se zaměří na proměny pražských staveb z období 1945–1989. Jak chráníme poválečné stavby v Praze a jak je přizpůsobit současnosti tak, aby neztrácely své výtvarné kvality? Výstava bude zahájena vernisáží dne 29. září a potrvá až do 26. listopadu 2023, během jejího trvání jsou návštěvníci*ce zváni k prozkoumání původních plánů a perspektiv, fotek i fyzických artefaktů z některých pražských památkově chráněných budov, ale i budov, které by si ochranu zasloužily. Výstava se soustředí především na historii a současný stav stanic pražského metra, součástí však budou i příklady několik významných rekonstrukcí poválečné architektury. První doprovodné akce se uskuteční v rámci festivalu Den architektury.

Galerie Jaroslava Fragnera , 26. 9. 2023

Na stavby postavené v letech 1945–1989 stále ještě nepanuje jednotný názor, přitom již od jejich vzniku uplynulo několik desítek let. Na jedné straně stojí historici*čky architektury dlouhodobě poukazující na hodnoty poválečných staveb, na druhé straně konzervativně smýšlející odborníci*ice i laici, kteří stále nevidí smysl v uchování tohoto segmentu historie. Obrovský zájem mladší generace historiků*ček umění v posledních deseti letech dokládá důležitost této vrstvy architektury. Dochází k postupnému, i když velmi pomalému přehodnocování oficiálních postojů k poválečnému dědictví.


„V tom není Praha ani Česká republika výjimkou, podobný proces můžeme pozorovat na západ i na východ od našich hranic. Poměr příznivců*kyň a odpůrců*kyň se mění ve prospěch zachování architektury druhé poloviny 20. století. O mnoho významných staveb a interiérů jsme však již přišli, o to naléhavěji vyvstává potřeba chránit ty, které ještě zbývají,“ říká Matyáš Kracík za kurátorský tým Národního památkového ústavu.

Cílem výstavy „Poválečná architektura jako památka“ bude přiblížit roli Národního památkového ústavu (NPÚ) při ochraně poválečné architektury, objasnit výzvy a problémy v této oblasti a popsat aktuální stav ochrany tohoto kulturního dědictví. Autoři*rky výstavy představují exponáty zahrnující fotografie, nákresy a artefakty, které návštěvníkům*icím umožní prozkoumat ikonické i méně známé budovy, odrážející dobu a architektonické trendy své éry. Výstava zve nejen k návratu do minulosti, ale i k přemýšlení o důležitosti zachování a ochraně architektonického dědictví pro budoucí generace.

Foto: Výstava přiblíží roli NPÚ při ochraně poválečné architektury

„Tentokrát se doprovodný program výstavy nebude odehrávat jen v budově galerie, ale podíváme se i do areálu Betlémské kaple nebo do interiérů pražského metra. Pozvali jsme také několik zahraničních hostů a hostek a těšíme se, co nového vnesou do debaty o poválečné architektuře u nás,“ říká Karolína Plášková z Galerie Jaroslava Fragnera. Hlavní část výstavy bude tvořit pražské metro, které se stalo předmětem průzkumu a dokumentace v posledních letech. Výstava se bude soustředit na původní architektonické řešení tohoto nejrozsáhlejšího veřejného interiéru, který v období normalizace vznikl, a jeho památkový potenciál. Nedoceněný odkaz pražského metra představí kromě dobových výkresů a fotografií také fyzické vzorky obkladů metra – například ikonické „puklice“ z trasy A nebo charakteristiky jednotlivých tras metra a vybraných stanic.


Doprovodný program výstavy:

  • Úterý 3. 10. 2023 v 17:00: Komentovaná prohlídka areálu Betlémské kaple s historikem a pedagogem architektury Lukášem Beranem
  • Čtvrtek 5. 10. 2023 v 17:00: Komentovaná prohlídka výstavy s jedním z autorů výstavy, památkářem Matyášem Kracíkem
  • Neděle 15. 10. 2023 ve 14:00: Kometovaná procházka interiéry pražského metra se sochařem a publicistou Pavlem Karousem
  • Čtvrtek 26. 10. 2023 v 18:00: Přednáška historičky architektury Anny Cymer (PL)
  • Středa 1. 11. 2023 v 18:00: Přednáška historika architektury Dániela Kovácse (H)
  • Úterý 21. 11. 2023 v 15:00: Komentovaná prohlídka areálu Betlémské kaple s historikem a pedagogem architektury Lukášem Beranem
  • Úterý 21. 11. 2023 v 16:30: Sympozium o areálu Betlémské kaple a architektu Jaroslavu Fragnerovi
  • Čtvrtek 23. 11. 2023 v 18:00: Přednáška publicisty Owena Hatherleyho (UK)
  • Procházka ve spolupráci s týmem Mapamátky
  • Další program zveřejníme postupně na našich sociálních sítích.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři