Novinky a názory / historie a teorie

Přidušené město 68-89. K výročí sametové revoluce představí CAMP projekci ze snímků (nejen) z revolučních dnů, které jste ještě neviděli

Od 17. do 19. listopadu bude v CAMPu k vidění unikátní projekce s názvem Přidušené město 68-89, která představí zapomenuté snímky Karla Bucháčka a Miroslava Hlaváčka Foto: Martin Malý

Pouze tři dny, od 17. do 19. listopadu, bude v CAMPu k vidění unikátní projekce s názvem Přidušené město 68-89. Na cestě mezi Albertovem a Národní třídou můžete zhlédnout zapomenuté snímky Karla Bucháčka a Miroslava Hlaváčka, z nichž většina byla vytvořena mezi dvěma společensky zlomovými událostmi. Fotografie zachycují každodenní život v ulicích Prahy, oslavy, demonstrace i sametovou revoluci. Projekce je vytvořena k příležitosti oslav dne za svobodu a demokracii na základě stejnojmenné knihy fotografa a historika Tomáše Pospěcha.

Centrum architektury a městského plánování (CAMP) , 17. 11. 2023

Autoři nemohli za svého života, v době komunistického Československa, svoji práci představit veřejně. Jejich autentické fotografie, které byly znovuobjeveny v rodinné garáži, citlivě zaznamenávají, jaký život ve městě byl. Kniha je rozdělena do šesti tematických celků: 1968-1969, Praha v závorkách, Zraňované město, Nový svět, Narovnání, 1988-1989. Stejně tak je poskládána i téměř 15 minutová audiovizuální projekce na 25 metrové stěně v Černém sále CAMPu. 

„Kniha Přidušené město nás oslovila a rozhodli jsme se, že bychom se letos rádi zapojili do dění v rámci oslav 17. listopadu. Už i proto, že CAMP je napůl cesty mezi Albertovem a Národní třídou a je tak perfektní zastávkou v rámci průvodu. Pro návštěvníky jsme také připravili diskuzi s Tomášem Pospěchem a s Bucháčkovými přáteli a kolegy ze skupiny Město Josefem Husákem a Josefem Zinkem,“ komentuje Štěpán Bärtl, vedoucí CAMPu

Karel Bucháček zachytil invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. V následujících letech normalizace fotografoval život na nově vystavěném panelovém sídlišti v Praze-Bohnicích, asanaci části Žižkova, Holešovic a dalších čtvrtí Prahy včetně centra poznamenaného stavbou metra, prvomájové oslavy, Matějské poutě, dostihy ve Velké Chuchli, celonoční čekání ve frontě na nové televizory, hry dětí na ulicích. Zachytil ale také protirežimní demonstrace v letech 1988–1989, blahoslavení sv. Anežky, rozehnání demonstrace na Národní třídě, sametovou revoluci, volbu Václava Havla prezidentem a jeho uvítání po příjezdu z projevu z kongresu Spojených států. Tento pražský deník Karla Bucháčka je rozsahem záběru a snahou o systematické pokrytí každodennosti i osových událostí v Praze ojedinělý. Bucháček přesto nikdy samostatně nevystavoval a naprostá většina fotografií je publikována vůbec poprvé.

Foto: Letná, 1.máj, 1983

Kromě fotografií od Karla Bucháčka jsou v knize prezentovány i fotografie jeho dobrého přítele a spolupracovníka Miroslava Hlaváčka, s nímž Bucháček po čtyři desetiletí sdílel kancelář v akademickém ústavu a také se společně vydávali na výpravy do hor i toulky po Praze, které společně fotografovali. Tomáš Pospěch se rozhodl, mimo jiné, knihu vydat i kvůli záběrům ze srpna 1968, které jsou vynikající, do jisté míry srovnatelné s tvorbou Josefa Koudelky. Není to jen dokumentace dramatických událostí, ale nádherně komponované obrazy s metaforickým přesahem. „Zjistili jsme, že k některým fotografiím chybí v archivu negativy a když jsem je dal k sobě, bylo zřejmé, že se v nich pracuje s obrazem jinak. Rozvinul jsem teorii, že se jedná o fotografie někoho z Bucháčkových kamarádů a po jejich kontaktování se potvrdilo, že se jedná o snímky Miroslava Hlaváčka,“ vysvětluje Pospěch, jak objevil druhého autora.

Další program: 

17/11 17:00 DISKUZE Karel Bucháček: Přidušené město, více informací zde:

Foto: Václavské náměstí, 1969

Více o projekci

Fotografie: Karel Bucháček, Miroslav Hlaváček

Editor, texty: Tomáš Pospěch
Překlad do angličtiny: Elizabeth Walsh-Spacilova
Video: Klára Míčková, Milan Nedvěd

Hudba: David Gaberle

Více o autorech

Karel Bucháček

Karel Bucháček (1932–2008) byl introvert soustředěný na svou práci. Nikdy se neoženil a neměl rodinu. Vedle výletů do hor a zahrádky jej zajímala také fotografie. Zkoušel fotografovat přírodu a hory, ale z více než 85 tisíc dochovaných snímků je zřejmé, že se rozhodl především systematicky zachytit Prahu a dobu, ve které žil.

Miroslav Hlaváček

Bucháčkův přítel Miroslav Hlaváček (*1938) se nepovažuje za fotografa, ale za stavebního inženýra a matematika. Fotoaparát si bral s sebou především na výlety do hor, na sjíždění řek nebo na dovolenou do Bulharska. Ale nad ránem 21. srpna vtrhla do Československa vojska Sovětského svazu, Polska, Bulharska, východního Německa a Maďarska...

Tomáš Pospěch

Fotograf, historik umění, kurátor a pedagog. Založil nakladatelství PositiF, které vydává publikace věnující se současné fotografii a výtvarnému umění. Ve své dokumentární fotografické tvorbě se Pospěch dlouhodobě věnuje socio-kulturním tématům, architektuře a životě ve městech i na venkově. Mezi jeho projekty patří například Šumperák, Češství nebo Zemědělské práce / Slušovice.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři