Novinky a názory / zprávy

Dostupné bydlení, sdílená mobilita, bezpečná města. Výzkumný projekt "Vektor chudoby" ukazuje, že architektura může řešit společenské problémy

Pedagogové a studenti se budou zabývat cenově dostupným bydlením, komunitním bydlením, strategickým urbanismem, vzděláváním, zkoumáním právního systému nebo analyzováním toho, jak je v naší společnosti chudoba vnímána. Foto: Alžběta Jansová

Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně odstartovala víceletý projekt „Vektor chudoby". Studenti a pedagogové budou zkoumat, jak může architektura reagovat na společenské problémy. Spolupracovat budou s dalšími fakultami Vysokého učení technického a dalšími institucemi. K tématu se chystají přednášky, diskuse, workshopy a publikace.

FA VUT , 1. 12. 2023

Globální pandemie COVID-19, válečný konflikt, který na Ukrajině rozpoutalo Rusko, utečenecká a energetická krize, klimatická změna. To vše mění vzorce našeho chování, ale také náš pohled do budoucnosti. Předpoklad nekonečného blahobytu vystřídala obava z toho, že naše zdroje jsou omezené, a vědomí, že se musíme uskromňovat. K tomu se přidávají neřešené bolesti, se kterými se potýká Česká republika: dostupnost bydlení, kvalitativně rozkolísané školství, zanedbaná dopravní infrastruktura, energetická stabilita nebo opomíjení oblastí „starého průmyslu“ a vznik vnitřních periferií.

Studenti Fakulty architektury spolu s pedagogy hledají možná řešení. Zkoumají oblasti jako je cenově dostupné bydlení, komunitní bydlení, strategický urbanismus, vzdělávání, zkoumání právního systému nebo analyzování toho, jak je v naší společnosti chudoba vnímána. Fakulta architektury při řešení projektu „Vektor chudoby“ přizvala ke spolupráci součásti dalších univerzit a institucí. Na projektu se podílí Fakulta sociálních studií a Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Sociologický ústav AV ČR, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, škola architektury ARCHIP Praha, ale také prestižní mezinárodní škola AA School v Londýně.

Intenzivní spolupráci navázala fakulta také s ženským vzdělávacím spolkem Vesna, do jejichž prostor na Údolní ulici se přesunulo jedno ze školních studií, které se zabývá situací ukrajinských rodin a sociálně vyloučených lidí.

Foto: Na projektu bude pracovat nejen brněnské VUT, ale i Masarykova univerzita, AV ČR, pražský ARCHIP nebo prestižní londýnská AA School.

Akademické prostředí by se mělo aktivně podílet na debatě o dalším směřování naší společnosti a o krocích, které se mohou stát součástí souborného řešení krizových stavů. Děkan Fakulty architektury VUT Radek Suchánek k tomu uvedl: „Bohatě strukturovaná technická univerzita, jakou je VUT v Brně, může být díky interdisciplinární spolupráci velmi podnětným řešitelem. Projekt „Vektor chudoby“ si klade za cíl představit možné inspirace, řešení či možnosti zmírnění dopadů chudoby prostřednictvím příkladů dostupného bydlení, komunitní infrastruktury, sdílené ekonomiky, udržitelné mobility, energetické stability, recyklace či sociální soudržnosti a bezpečí. Zároveň věříme, že na nezbytnou transformaci můžeme nahlížet jako na příležitost k pozitivní změně, jako na možnost pro přenastavení našich vztahů a upřednostnění komunit, které se mohou stát hybnou silou při aplikaci řešení závažných globálních témat. Lokální zdroje a jejich sdílení, lokální energetika nebo samotné téma blízkosti a participace se jeví jako nadějný prostředek, se kterým bude možné efektivně vzdorovat nečekaným výzvám.“

Foto: V průběhu letního semestru 2024 bude na FA VUT v rámci projektu "Vektor chudoby" přednášet filozof Václav Bělohradský, ředitel člověka v tísni Šimon Pánek nebo teolog Orko Vácha.

Součástí projektu „Vektor chudoby“ je také série přednášek osobností společenského nebo ekonomického dění, jež by měla nastínit různé pohledy a širší spojitosti tématu chudoby. V průběhu letního semestru 2024 vystoupí na půdě Fakulty architektury filozof Václav Bělohradský, ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek nebo teolog Marek Orko Vácha.

Teoretickým rámcem soustředěné vícesemestrální práce bude publikace, která bude záznamem a rozvinutím přístupů a témat spojených s projektem „Vektor chudoby“. Veřejnost bude mít příležitost k seznámení s výsledky výzkumů a ateliérových prací na výstavě plánované ve spolupráci s Domem umění města Brna v roce 2025. Ambicí je výsledný tvar projektu adaptovat a uplatnit také na mezinárodní architektonické přehlídce. V jednání je Trienále architektury v Lisabonu v roce 2025 a Bienále architektury v Rotterdamu v roce 2026.

  • autor: FA VUT *
  • publikováno: * 1. 12. 2023
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři