Novinky a názory / historie a teorie

Publikace Sídliště, jak dál? shrnuje výzkum na Fakultě architektury ČVUT, sídlištím nabízí vize i pilotní projekty

Pedagogové a studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze se již několik let zabývají tématem budoucího rozvoje našich sídlišť. Výsledky jejich výzkumu prezentuje publikace Sídliště, jak dál?, která byla v březnu slavnostně uvedena na mezinárodní konferenci Evropský Habitat.

EARCH.CZ , 4. 4. 2016

Na sídlištích dnes žije přibližně třetina obyvatel České republiky, v Praze dokonce necelá polovina. Společnost se dosud soustředila převážně na revitalizaci jednotlivých objektů a jejich stavebně-technologický standard. Nyní nastal čas na hledání dlouhodobé strategie.

Jak dál? Jaká je perspektiva sídlišť? Jakým způsobem do těchto území koncepčně vstupovat a jak nastartovat proces jejich postupné proměny v atraktivní součásti městské struktury? Jak omezit rizika budoucího negativního vývoje?

Otázky otevírají jedno z klíčových témat územního plánování a správy měst v České republice, i v celém středoevropském prostoru. Je přitom zřejmé, že nalézt vhodný strategický přístup i udržitelná řešení lze pouze v širším mezioborovém a celospolečenském dialogu. Publikace Sídliště, jak dál? se snaží být profesním příspěvkem do takové diskuse. Jejím cílem je vyhledat a pojmenovat témata významná z hlediska organizace prostředí a jeho urbanistické a architektonické kvality, naznačit možné směry jejich řešení a nabídnout je k širší diskusi.

Publikace shrnuje výsledky stejnojmenného výzkumu na FA ČVUT a je rozdělena do tří částí. Úvodní teoretická část se věnuje rozboru východisek sídlištní výstavby i obecnému shrnutí možností jejich dalšího vývoje. Druhá prezentuje 18 modelových studií a 2 pilotní projekty úprav konkrétních lokalit v českých městech. Poslední část publikace je věnována datovým přehledům a grafickým srovnáním: obsahuje výsledky analýz zkoumaných lokalit českých sídlišť, srovnání jednotlivých případových studií a přehled nejzajímavějších evropských příkladů regenerace sídlišť z posledních 25 let.

Sídliště, jak dál?

Autoři: Michal Kohout, David Tichý, Filip Tittl, Jana Kubánková, Šárka DoležalováVydavatel: České vysoké učení technické v Praze Fakulta architektury, Ústav nauky o budovách (email: info@sidlistejakdal.cz)Datum vydání: 2016

Recenze: Ľubica Vítková (FA STU Bratislava), Oldřich Ševčík (FA ČVUT Praha)Grafický design: Kateřina Koňata DolejšováFormát: 210 x 270 mm, V4Počet stran: 272Doporučená cena: 650 KčISBN 978-80-01-05905-0

Kniha vychází pod hlavičkou Ústavu nauky o budovách FA ČVUT v Praze. Vznikla s podporou Ministerstva pro místní rozvoj, měst Jilemnice, Karlovy Vary a Mladá Boleslav a městských částí Praha 10 a Praha 14. Publikaci podpořila Nadace české architektury, Ediční fond FA ČVUT a společnost mmcité.

Distributorem publikace je nakladatelství a vydavatelství Zlatý řez. Knihu je možné zakoupit u vybraných knihkupců, případně za zvýhodněnou cenu přímo v nakladatelství nebo v Univerzitním knihkupectví odborné literatury v NTK, Technická 6, Praha 6 - Dejvice.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 4. 4. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři