Novinky a názory / názory a komentáře

Realizace Ateliéru BONMOT

Ateliér BONMOT vznikl na přelomu tisíciletí spojením architekta a krajinářského architekta. Smyslem ateliéru je zbourat pomyslné zdi mezi architekturou, krajinářskou architekturou, designem a urbanismem. V dnešním článku si sami můžete udělat názor, jak se to ateliéru za uplynulých 11 let dařilo.

EARCH.CZ , 14. 11. 2011

ZOO Olomouc - výběh pro medvěda baribala a arktického vlka

Je jediným výběhem v Evropě a možná na světě, kde jsou dvě šelmy v jednom prostoru pohromadě. Nic ale není tak jednoduché a nesmí se to hlavně ponechat náhodě. Systém je asi takový, že přes hektar veliký výběh je rozdělen na dva menší. Jeden obývá medvěd a druhý vlk. Mezi výběhy jsou prostupy, kterými může vlk k medvědovi, ale ne naopak. Oba výběhy jsou po většinu času propojeny. Jen v době mláďat se průchody uzavřou. Tak je jistota, že se vlčatům ani medvíďatům nic nestane. Na střeše objektu medvědince je krytá terasa, kde mohou návštěvníci nerušeně pozorovat medvědy ve velkém kusu lesa, padajícího strmě dolů do koryta občasného potoka. Protože je plocha až příliš veliká, byla navržena lávka, která zavádí návštěvníka hlouběji do území výběhu na jakousi ostrožnu. Odtud je daleko lépe vidět oba druhy, i když nejsou zrovna pohromadě. Ze severní vyhlídkové trasy může mít návštěvník pocit, že tady ani žádný plot není. Ve výběhu je tolik místa, že není problém zahlédnout tryskem běžící vlčí smečku nebo medvěda klidně kráčejícího korytem potoka.

ZOO Olomouc - objekt hlavního vstupu

Je velmi specifickým objektem, který integruje hned několik funkcí. Je výzkumným pracovištěm pro výzkum lemura kata a zahrnuje výběh pro lemury, seminární místnost, místnost pro novináře a občasné výstavy úspěchů chovu zvířat, mořské akvárium, vchod a východ do ZOO, pokladny a sociální zařízení pro návštěvníky. Vnější strana objektu se pro přicházející návštěvníky jeví jako proříznutý zelený kopec nebo třeba jako obrovské zvíře, kopcem se prochází do areálu zoo. Travnatá hmota kopce je velmi výrazná, viditelná už od parkoviště. Polovina stavby je intenzivní, zavlažovaný trávník a druhá zase zelená extenzivní střecha. Návštěvník se dostane, přes mostek, do předpolí, které ho obejme a vede po hrubé betonové ploše k průchodu. Část pro odbavení návštěvníků je jakoby zasunuta pod kopcem. Když člověk vejde dovnitř k pokladnám, vidí interiér, který vypadá jako umělá „jeskyně“ vyjádřená prolámaným stropem s nahodile umístěnými, vestavěnými svítidly. Světla jsou neuspořádaná a vypadají, jakoby se do stropu zaryly obrovské drápy fantaskního zvířete a na stěnách primitivní výjevy prehistorických zvířat celou scenérii ještě umocní. V centru místnosti zazáří mohutné akvárium. Už jen stačí koupit vstupenku a projde-li návštěvník přes turnikety, promění se strohá, rozpraskaná betonová plocha na nejrůznějšími směry položené dřevěné prefabrikáty a otevře se les s „divoce“ žijícími lemury….návštěva ZOO Olomouc může začít. 

ZOO Olomouc - výběh pro pižmoně

Přírodní kreace pro zvíře, které zná jen sněžné pláně za polárním kruhem a velmi krátké období léta. Pižmoň je zvíře, které se vyznačuje značnou silou a destrukčními sklony. Mnoho mohutných ohrad neobstálo před jeho soustavným bušením lebeční kostí, která má tloušťku přes patnáct centimetrů, je to jeho způsob obrany. Má velmi vyvinutý obranný mechanismus, při němž se samci semknou do kruhu kolem mláďat a samic a proti nepříteli vyrážejí krátkými výpady. Proto se výběh ohradil kamenným valem z mohutných balvanů, které nepřeskočí ani nerozbije. Pro jeho ničivé sklony jsme mu vymysleli „destruktor“ – silný kmen zavěšený jako boxovací pytel.

Havlíčkův Brod - střed Evropy

Zahrada, která vznikla na základě fabulace o souboji dvou slohů. Pravidelného, francouzského slohu, jehož základem je labyrint, jehož středem je pomyslný „střed Evropy“, tak jak je dnes moderní ve všech městech nacházet. Jako protiváha je část, která reprezentuje sloh krajinářský, anglický. Tyto dva styly měly mezi sebou bojovat a jedem z nich měl zvítězit. Díky pečlivosti a příkladné údržbě majitele se tak nestalo.

Kopřivnice - úprava před školou

Veřejné náměstíčko před základní školou je zase úvaha o protikladu mezi učitelským sborem a žactvem. Zatímco dlažby mají přísně pravidelný a složitý řád připomínající školní osnovy, pravidelnost a povinnost docházky, pergola, lavičky i záhony jsou neukázněně a nahodile rozmístěny po ploše, jakoby se snažily tomuto řádu uniknout, nepodvolit se mu, být něčím jiným.

Olomouc - park Malého prince

Park v panelovém sídlišti byl věnován Antoine de Saint-Exupérymu a jeho knize Malý princ. Byla to vysněná, fantaskní krajina uprostřed tvrdé panelové reality. Malá planeta, na kterou se mohou uchýlit obyvatelé sídliště. V blízkosti sportovních ploch je fontána, kterou jsme nazvali „mlžítka“. V letním období sepne počítač čerpadlo a to spustí umělý déšť, pro osvěžení sportujících návštěvníků parku. Záchrana velkého území před případným zahuštěním obytnými domy nebo výstavbou supermarketu a konečná výsadba trvala přes deset let. Je to nejmladší založený park v Olomouci.

Olomouc - Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Tato studie, dovedená až k územnímu rozhodnutí je snahou směstnat na malý a komplikovaný prostor v centru města dvě protikladné funkce – parkování a plochu pro odpočinek. Návrh umístil obě funkce přes sebe a tím dokázal prakticky nemožné. Dát studentům stejně velkou plochu jako požadovanému parkování. Vznikla lehká odpočinková terasa se stromy, které byly vysazeny do volné půdy pod terasu a svou větší částí tvořily stromové patro v místě sezení. Na plochu se vešla venkovní učebna, malé posezení u vodního pramene, vytékajícího ze zdi. Pod touto terasou je také ukryta příjezdová rampa, objekt trafostanice, úschovna kol a místo pro nádoby TDO. Kulisu celého sezení tvoří mohutná budova jezuitského konviktu s uměnovědnými katedrami.

Olomouc - Umělecké centrum UP

Dlážděné nádvoří s dominantou „Nebeského globu“ od Alfréda Habbermanna, který je adjustován velkoplošnou kamennou dlažbou a kvádry ze stejného materiálu. Při jižní fasádě jsou umístěny čtyři lípy, vytvářející na celkově prázdném nádvoří stinné místo se zahrádkou. Uvnitř objektu je v návaznosti restaurace. V severovýchodním rohu nádvoří je „židovská branka“. Ta tvoří, přes výrazné, nově navržené schodiště, spojnici s dolní částí – velkým trávníkovým parterem a fontánami mezi pravidelným rastrem kuželových stromů.

Olomouc - Rektorátní nádvoří UP

Rektorátní nádvoří Univerzity Palackého je hlavní venkovní plochou univerzity. Kompozice parteru je založena na dvou výrazných, nových prvcích. Kolem středové fontány byl vytvořen nový parter, který původní křížení dvou hlavních os posunul o 45 stupňů a do jejich vrcholů umístil do kužele stříhané habry. Tímto pootočením se uvolnily hlavní pěší spojnice všech základních vstupů a stromy v obloucích vymezených trávníkovou plochou dodaly ploše nádvoří noblesu francouzských pravidelných parků.

Urbanismus

Značné množství času jsme věnovali problematice regenerací panelových sídlišť (Olomouc, Kopřivnice, Šternberk, Orlová), protože jsme cítili odpovědnost za nedostatky při výstavbě panelových sídlišť v minulých, především sedmdesátých let, kdy probíhalo zahušťování. Problematika se ukázala jako palčivá, technické podmínky pro nápravu vysoce komplikované, požadavky bydlících občanů idealistické a názorově rozpolcené, možnost realizace vnesených nápadů mizivá.

 

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři