Novinky a názory / názory a komentáře

Rozhovor s designérem Gray Hollandem - díl 1.: Co je to design?

V rozhovoru s Gray Hollandem, vedoucím oddělení designu společnosti Nemetschek Allplan, máme vyjímečnou příležitost nahlédnout do jeho mistrovské kuchyně a zjistit, jaká je náplň jeho práce a jakými zásadami se při ní řídí.

Jaroslav Sládeček , 18. 6. 2012

Jak jste se dostal ke spolupráci s firmou Nemetschek Allplan?

Nejprve jsem v roce 2001 spolupracoval s Peterem Mehlstaeublerem (dnes CEO v Allplanu), který byl vedoucím vývoje společnosti Alias/Wavefront. Byl jsem tehdy vice prezidentem designu ve FrogDesign a dlouhou dobu uživatelem Alias Studia - high-endového software pro průmyslový design. Alias se snažil vyvinout nový průlomový produkt pro 3D modelování. Vedl jsem tento projekt ve FrogDesign, kde jsme navrhovali celkové působení na uživatele (UX-user experience): včetně návrhu GUI (graphic user interface - grafické uživatelské rozhraní), vývoje principů UI (user interaction - uživatelská interakce), stejně jako brandingu a obalů.

 

Foto: eArch

Bohužel kvůli zásadním technickým potížím nebyl tento produkt nikdy spuštěn, ale některé prvky z tohoto výzkumu byly využity. Návrh jazyka pro GUI byl použit jako základ v periferijních produktech Aliasu jako ImageStudio, Portfolio Wall, a Sketchbook Pro. A jeden z našich nejinovativnějších prvků UI byla Navigační Krychle, která se stala základní funkcí všech prvků produktové řady Aliasu a navíc se stala samozřejmostí i u téměř všech produktů její rodičovské společnosti Autodesk.

 

Osm let po tomto projektu Alias mi zavolal Peter (v té době jako CEO ve firmě Nemetschek Allplan), zda bych se zúčastnil výzkumu knceptuálního návrhu práce ve 3D v oblasti architektonického navrhování, kterým se jeho firma zabývá. Moje firma Alchemy Labs ze San Francisca se tohoto projektu zúčastnila a o 8 měsíců později, po jeho úspěšném dokončení mi byla nabídnuta pozice CDO (chief design officer=vedoucí oddělení designu). Byla to lákavá příležitost použít koncepty, které jsme jako konzultanti vyvinuli a přeměnit je v Allplanu ve skutečnost.

Co je základem vaší práce ve funkci CDO (Chief Design Officer) pro firmu Nemetschek Allplan?

Zjistil jsem, že v Evropě je populární brát design jako formu módy nebo stylu. Rád bych zde přednesl svou definici, založenou na mé praxi a sestávájící ze tří částí:

První způsob jak jej rád vytyčuji – Design je elegantní symfonií obou “formy i funkce”, způsobující uživateli hluboký zážitek. Klíč je v přístupu k formě jako k celku, vyvíjenému paralelně, nikoli postupně a odděleně. Hodnotu tohoto přístupu můžeme sledovat ve společnostech jako je například Apple. Takže jako CDO plním funkci jakéhosi hudebního skladatele zážitků pro zákazníky Allplanu.

 

Foto: eArch

Mou druhou definicí je: “Design je umění péče.” Stačí jen zvýšená pozornost a můžete věci měnit k lepšímu. V Allplanu je spousta věcí, na které je nutno dohlížet. Jsou to CAD produkty firmy, její značka a webová prezentace, vše až po účet zákazníkovi. Takže definice zní, mou prací jako CDO je dávat pozor na všechny důležité styčné body se zákazníkem a pomáhat týmům Allplanu dokázat je obklopit sladěnými výsledky.

 

Cílový záměr a základní definice, kterou v praxi užívám, zní: “Dobrý design je změnou směrem k lepšímu (pro zákazníka)”. Tato definice odhaluje nevyhnutelnou pravdu, že Design = Změna. Být CDO znamená být prostředníkem změny na velmi vysoké úrovni. Tato role mě velmi zaměstnává – neustále pracovat na vylepšování UX (user experience – uživatelský zážitek) zákazníků Allplanu, což je takový jeden velký styčný bod.

Jaký je váš postup při tvorbě UI nebo návrhu nějakého produktu?

 

Foto: eArch

Po dvaceti letech designového poradenství mám už tento proces pevně definován: vedu svůj tým na křížovou výpravu za nalezením silného zážitku pro každého klienta, podobně jako to dělá architekt. Místo 2D výkresů je však výsledkem naší práce jakási 3D databáze pro výrobu anebo 4D prototyp určený k vývoji podle výrobních pokynů a grafického manuálu.

 

Většinou je to potom už na klientovi, aby dokázal náš produkt nebo službu posunout dál se svými týmy a talentem. Ale jistě si dovedete představit, že to vede k různým výsledkům, závisejícím na klientově touze a disciplíně při dodržování plánů, které jsme mu předali. To byl jeden z mých hlavních podnětů po vstupu do Allplanu jako jejich CDO, moci se dále jako kozultanti starat o koncepty, které navrhneme, a pomáhat řídit jejich vlivy na výsledky produkce uvnitř Allplanu. Skutečnost této role vedla v praxi k novým výzvám, které jsem nepředvídal a ve výsledku jsem byl nucen přehodnotit své základní přesvědčení o "Designu jako procesu". Dnes si každá nová myšlenka, její vývoj a návrh produkce, vyžadují přístup jako k samostatnému experimentu, který si musí svůj úspěch zasloužit.

 

Foto: eArch

Znamená to, že každý produkt vyžaduje vlastní život. Na jeho počátku je hypotéza "skoku důvěry". Poté roste díky platnému učebnímu postupu, založenému na vědecké metodologii. S každým vývojovým opakováním vítězí a prohrává, sílí díky testování každého následného kroku skutečnými uživateli. Úspěšné prvky návrhu se dále vyvíjejí a ty neúspěšné jsou inspirací k adaptacím, možná někdy až k mutacím, když je vnitřní princip shledán žádaným. To vede produkt řadou vývojových výběrových milníků a tento proces sám vybírá nejefektivnější výsledky, vhodné k přežití ve vztahu ke splnění zákazníkových požadavků. Proto pokud vzniká a rozvíjí se v rámci přísného mikrokosmu prostředí uživatelů, bude mít úspěch i při prodeji. V závěru se nejedná o jednorázovou záležitost - při důsledném plnění se tento proces opakuje stále znovu a znovu donekonečna. Je vám to povědomé? Mělo by, neboť se jedná o umělou verzi přirozeného výběru - procesu, kterým jsme se zde na Zemi dostali po 4,6 miliardách let na vrchol potravního řetězce. Je to věda v tom nejlepším slova smyslu.

 

Pokračování příště.

Ostatní části rozhovoru: 1. díl najdete zde, 2. díl najdete zde, 3. díl najdete zde. 4. díl najdete zde.

 

Článek vznikl za podpory společnosti Nemetschek Allplan.

Článek vznikl za podpory společnosti KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.Foto: eArch

 

 

Klíčová slova:

design nemetschek

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři