Novinky a názory / zprávy

Shromáždění na podporu pražských stavebních předpisů (PSP) - DNES!

Angažovaná odborná veřejnost svolala shromáždění na podporu Pražských stavebních předpisů. Bude se konat dnes, 22.1.2015, v 11h před Magistrátem hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2. Chce tak vyjádřit zájem o rozvoj Prahy a nesouhlas s právní nejistotou, která takto ohrožuje celý obor, a s návratem ke starým předpisům, které jsou pro Prahu zcela nedostatečné. Není-li Vám toto téma lhostejné, můžete zde vyjádřit svůj názor.

EARCH.CZ , 22. 1. 2015

PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ (20.1.2015 přihlášeno 150 účastníků):

11.00

shromáždění před Magistrátem hl.m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1

představení výzvy: ZACHOVEJTE PSP

Vystoupení speakerů z řad odborné veřejnosti k tématu PSP, (účast řečníků v jednání)

cca 11:30 - 11:59

ukončení shromáždění

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, Martin J. Kadrman kubataf@seznam.cz, tel.739 323 387

Více info na fb: Shromáždění na podporu Pražských stavebních předpisů

Vyjádření odborných autorit :

Ing. arch. Josef Pleskot uvedl: „Jsem principiálně za to, aby nové stavební předpisy opět vstoupily v platnost, neboť současný stav je naprosto nevyhovující a návrat ke starým předpisům je krokem zpět.“

popularizátor architektury Ing. Arch. David Vávra k celé kauze říká: „I já podporuji platnost Pražských stavebních předpisů. Jestliže je architektura v područí politického boje, umírá.“

Ing. arch Zdeněk Lukeš, historik architektury, řekl: „Nové stavební předpisy měly být vydány už dávno, nyní jen doháníme civilizovanou Evropu a zavádíme to, co jinde už dávno funguje, včetně omezení přebujelé reklamy. Postřelená husa ovšem kejhá, ale to by Pražany nemělo zmást.“

Citace z dopisu děkanů vysokých škol ze 14.12.2014 na podporu Pražských stavebních předpisů:

“Je skandální, že si reklamní podnikatelé takto nevybíravým způsobem chtějí vynutit své komerční zájmy ve veřejném prostoru na úkor všech ostatních obyvatel města.” a dále: :... (Pražské stavební předpisy) přestavují zásadní příspěvek ke vzniku stabilního legislativního prostředí v oblasti využití území města.”

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 22. 1. 2015
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři