Novinky a názory / zprávy

Společnost VELUX se zavázala vymazat svoji historickou uhlíkovou stopu

Společnost VELUX Group se na podzim loňského roku zavázala vymazat svoji historickou uhlíkovou stopu a stát se celoživotně uhlíkově neutrální. Spolupracovat na tom bude se Světovým fondem na ochranu přírody (World Wide Fund for Nature, WWF).

VELUX Česká republika, s.r.o. , 11. 1. 2021

Společnost VELUX Group se zavazuje snížit svoje budoucí emise CO2 a vymazat svoji historickou uhlíkovou stopu od svého vzniku v roce 1941 – což v úhrnu představuje 5,6 milionu tun CO2. Dosáhnout toho chce ve spolupráci s WWF a prostřednictvím lesních projektů, které budou cílit na změny klimatu, a zastavení úbytku přírodních stanovišť. Zároveň bude podporovat zachování biologické rozmanitosti a zlepšování místních životních podmínek.

Kodaň; 1. září 2020 – Společnost VELUX Group dnes oznámila svůj nový závazek k celoživotní uhlíkové neutralitě ke 100. výročí svého vzniku v roce 2041. Tento závazek povede k zachycení historické uhlíkové stopy předního světového výrobce střešních oken - ta činí 5,6 milionů tun CO2 z přímých (např. vlastní emise nebo zařízení firmy) a nepřímých emisí (např. emise z generování zakoupených energií) od vzniku společnosti v roce 1941. Závazek bude realizován v projektech na obnovu lesů vedených Světovým fondem na ochranu přírody (WWF).

V budoucnu se společnost VELUX Group rovněž zavazuje k výraznému snížení vlastních uhlíkových emisí a i těch, které se vyskytují v hodnotovém řetězci společnosti (např. zakoupené zboží a služby, produkce odpadu a přeprava) ve shodě s nejambicióznějším cílem tzv. Pařížské dohody omezit globální oteplování o 1,5 °C.

Celoživotní uhlíková neutralita je nový průkopnický závazek iniciovaný společností VELUX Group a připravený ve spolupráci s WWF. Jeho záměrem je přijmout odpovědnost jak za minulé, tak i budoucí emise. Nedílnou součástí tohoto závazku je ochrana cenných přírodních lesů a volně žijících rostlin a zvířat po celém světě pro dnešní a budoucí generace.

David Briggs, CEO společnosti VELUX Group říká: „Planeta čelí vážné klimatické a přírodní krizi, která vyžaduje mimořádná opatření. V souladu s našimi hodnotami společnosti chceme udělat maximum, proto jsme připravili plán celoživotní uhlíkové neutrality. Jedná se o nový závazek zahrnující dvacetileté partnerství s WWF s cílem zachytit emise uhlíku v objemu odpovídajícímu naší historické uhlíkové stopě. Zároveň výrazně snížíme i naše budoucí emise CO2 a požádáme naše dodavatele, aby udělali totéž. Doufejme, že se další firmy nechají inspirovat a stanou se „celoživotně uhlíkově neutrální“, abychom vytvořili udržitelnou budoucnost pro všechny."

S cílem stát se celoživotně uhlíkově neutrální bude společnost VELUX Group v rámci spolupráce s WWF investovat v příštích 21 letech do projektů na obnovu lesů a biologické rozmanitosti připravených speciálně pro VELUX. Pomůže tak zastavit úbytek přírodních stanovišť, odlesňování a znehodnocování půdy, jež ohrožují biologickou rozmanitost lesních ekosystémů po celém světě a zároveň nabídne spolupráci a prospěch místním komunitám. První dva projekty na obnovu lesů se budou realizovat v Ugandě a Myanmaru.

Projekt v Ugandě bude zaměřený na obnovu znehodnocených lesů, vysázení nových lesů a ochranu zbývajících přírodních lesů prostřednictvím celé řady opatření. Projekt počítá rovněž s vysazováním lesíků, zakládáním dalších agrolesnických systémů a plantáží mimo chráněné oblasti s cílem uspokojit poptávku po různých lesnických produktech a omezit tlak na přírodní lesy. Projekt v Myanmaru si klade za cíl zabezpečit v těsné spolupráci a ve prospěch místních komunit řadu biokoridorů pro volně žijící zvěř, vedoucích průsmykem Maw Daung, a ochránit jedinečnou biologickou rozmanitost v této oblasti.

„S tím, jak jsou dopady klimatické a přírodní krize stále zjevnější, sílí naléhavost potřeby vynaložit úsilí a přijmout opatření s cílem vytvořit odolnější a udržitelnější budoucnost pro všechny. Vize a závazek společnosti VELUX Group k celoživotní uhlíkové neutralitě jsou důležitým krokem a příkladem pro ostatní," říká Marco Lambertini, generální ředitel fondu WWF International.

„Tento závazek je ve shodě s omezením globálního oteplování o více než 1,5°C a zároveň se zaměřuje na záchranu důležitých lesních porostů a biologické rozmanitosti – jakož i klíčových služeb, které přírodní stanoviště poskytují místním komunitám a ekonomice – odpovídá tak uhlíkově neutrální a ekologicky ohleduplné budoucnosti, jež se stane základem pro dosahování všech cílů udržitelného rozvoje. Společně doufáme, že inspirujeme další organizace k tomu, aby i ony přistoupily k celoživotně uhlíkové neutralitě, a že po celém světě zvýšíme laťku pro firemní klimatická a ekologická opatření."

Partnerství s WWF je součástí Strategie udržitelnosti 2030 společnosti VELUX Group, která zahrnuje závazek ke snížení emisí prostřednictvím iniciativy vědecky podložených cílů (Science Based Targets Initiative). Za účelem transformace svého podnikání urychlí společnost VELUX Group investice do energetické efektivity ve svých výrobních závodech, přejde na obnovitelnou energii a bude nakupovat 100 % obnovitelnou elektřinu a zároveň zásadně změní způsob, jakým specifikuje a nakupuje materiály. Další informace o celoživotní uhlíkové neutralitě a projektech na obnovu lesů, jež jsou hlavní náplní partnerství s WWF, najdete na adrese

itsournature.com.

Klíčová slova:

VELUX střešní okna

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři