Novinky a názory / zprávy

Třetí ročník Přehlídky diplomových prací 2002

Ve vestibulu sídla České komory architektů v Oettingenském paláci na Malé Straně byla v pondělí 7.10. v 17 hodin zahájena výstava soutěžních návrhů Přehlídky diplomových prací 2002. Vítězem třetího ročníku Přehlídky diplomových prací, kterou vypisuje Česká komora architektů, se stal Marek Janota, absolvent FA ČVUT v Praze, s návrhem Jazykového centra Na Perštýně. Stejně jako v loňském roce si první cenu odnese student z ateliéru Jana Bočana. Ostatní ocenění studenti vzešli z ateliérů Zdeňka Rothbauera, Milana Stehlíka a Emila Přikryla. Na druhém místě se umístily dvě diplomové práce bez určení pořadí: Muzeum hl. m. Prahy, autorka Hana Bauerová z FA ČVUT v Praze a Lokalita Grand Brno, autor Pavel Klein z FA VUT v Brně. Třetí cenu získal za projekt Velkodvorské synagogy Marek Barták ze Školy architektury AVU v Praze.

Petr Vaněk , 8. 10. 2002

Oceněné práce vybrala čtyřčlenná odborná porota složená z významných českých praktikujících architektů: Jaromír Kročák, Karel Cieslar, Jindřich Škrabal, Ivan Wahla. Porota zhodnotila a porovnala kvalitu všech 32 předložených prací a v prvním kole vybrala do užšího výběru celkem 11 prací. Čtyři z nich zpracovali absolventi FA ČVUT v Praze, dva absolventi FA TU v Liberci, dva absolventi FA VUT v Brně, dva absolventi AVU v Praze a jeden absolvent VŠUP v Praze.Diplomové práce přihlásilo do letošní soutěžní přehlídky celkem 14 absolventů fakulty architektury ČVUT v Praze, 7 absolventů fakulty architektury TU v Liberci, 7 absolventů fakulty architektury VUT v Brně, 2 absolventi školy architektury AVU v Praze a 2 absolventi VŠUP v Praze.Převažujícím tématem Přehlídky diplomových prací 2002 se ukázaly být návrhy typu veřejně prospěšných staveb jako jsou např. kulturní centra, výstavní síně, muzea, galerie. Dále se opakoval námět bydlení, přestavba objektu, urbanistická řešení a podobně.Výsledky Přehlídky diplomových prací 2002 jsou publikovány v katalogu, který je na vyžádání k dispozici v Kanceláři ČKA.Pozn.:Materiál převzat z tiskového a informačního servisu ČKA.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři