Novinky a názory / zprávy

Udržitelnost je impulsem pro intenzivnější využívání brownfieldů

Konference Brownfieldy se zaměří na průmyslový rozvoj opuštěných městských částí Foto: Zdroj: brownfieldy

Ve čtvrtek 16. června 2022 proběhne v Ostravě - Dolních Vítkovicích odborná konference Brownfieldy, kterou již čtvrtým rokem pořádá Asociace developerů a agentura CzechInvest ve spolupráci s Kateřinou Kubizňákovou. Konference Brownfieldy je renomovanou platformou pro dialog zástupců soukromé a veřejné sféry o regeneraci těchto území a pečlivě vybranou přehlídkou inspirativních tuzemských i zahraničních projektů. Letošní ročník se zaměřuje na redevelopment brownfieldů pro průmyslové využití a chce upozornit na akceleraci proměny moravskoslezského regionu v posledních letech.

CzechInvest , 8. 6. 2022

Vzhledem k aktuálnímu nedostatku stavebních pozemků, bytové krizi i rekordní obsazenosti skladových nemovitostí se brownfieldy jeví jako velká příležitost. Dvojnásob to platí v regionech, kde v důsledku přechodu na nízkoemisní ekonomiku končí těžba uhlí i navazující průmysl. „Konferenci letos pořádáme v Ostravě, abychom poukázali na obrovskou výzvu, před kterou celý moravskoslezský region stojí. Odklon od těžby uhlí za sebou zanechává řadu nevyužívaných průmyslových areálů včetně těch důlních. V celém Moravskoslezském kraji se momentálně připravuje několik zásadních transformačních projektů zaměřených na inovace a podnikání, za kterými stojí soukromý i veřejný sektor. Mohou se stát inspirací pro další brownfieldové lokality, a proto jim chceme věnovat náležitou pozornost,“ vysvětluje David Petr, ředitel Odboru podnikatelské lokalizace z CzechInvestu.

Moravskoslezský kraj sází na inovace a rozvoj

Dopolední program konference představí ostravské brownfieldové projekty. Vzhledem k množství investic, které město plánuje nebo již realizuje, se přístup Ostravy k územnímu rozvoji stává inspirativním příkladem. Prezentovány budou i projekty soukromých investorů, například průmyslově-obchodní areál P3 Ostrava Central vznikající na místě bývalé surovinové skládky v centru Ostravy, nebo regenerace haldy Hrabůvky ve vodíkovou čtvrť. Plán na revitalizaci území pohornické krajiny (zkráceně POHO) mezi městy Havířov, Orlová a Karviná, kde ještě stále v omezené míře probíhá těžba, je jedním ze strategických transformačních projektů Moravskoslezského kraje. Důrazem na kvalitu, environmentální udržitelnost a inovativní technologie v oblasti energetiky představuje kýženou budoucnost bývalého uhelného regionu. „Moravskoslezský kraj se může stát leaderem v inovativním přístupu k revitalizaci brownfieldů i k energetice. Využití vodíku v Ostravě již není pouze teorií, ale je krůček od reálných projektů. Operační program Spravedlivé transformace, který do regionu přinese 18,9 mld. Kč, může tomuto typu projektů výrazně pomoci k realizaci,“ dodává Kateřina Kubizňáková, organizátorka konference.

Development v udržitelné éře

Rozvoji brownfieldů nahrává i sílící tlak na udržitelnost, která je v rozporu s výstavbou na zelené louce a rozpínáním měst do šířky. Téma udržitelnosti se bude prolínat celým programem konference, a to v té nejvíce konkrétní podobě. Společnost Deloitte vysvětlí změny v přístupu bank k úvěrování developerských projektů v návaznosti na ESG reportování. Zástupci z řad developerů pak budou mluvit o dílčích zkušenostech s ESG. „Důraz na udržitelnost a ekologii je již nedílnou součástí jakéhokoli stavebního záměru. Současné turbulentní změny ve využívání stávajících, a ve své podstatě již zestárlých energetických konceptů, významným způsobem zintenzívnily přechod na nové způsoby, protože dnes více než kdy jindy platí: co je ekologické je i ekonomické,“ říká Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů ČR.

Foto: Udržitelnost projektu je dnes již nedílnou součástí každého návrhu

Konference nabídne diskuze i exkurzi po brownfieldech

„Revitalizace brownfieldu je vždy náročný proces, ať už se jedná o čas, finance či koordinaci řady subjektů. Jasně se ukazuje, že většina takových ploch a většina těch, kdo se je snaží někam posunout, se potýkají s podobnými problémy. Ti, kdo již uspěli se tak mohou stát důležitým zdrojem informací pro ty, kdo svou cestu teprve začínají vyšlapávat,“ vysvětluje Tomáš Kadeřábek. Intenzivní společnou diskuzi mezi zástupci měst, státu i developerů umožní na konferenci v Ostravě diskuzní kulaté stoly, které nabídnou aktuální informace o financování a dotacích, ale i výměnu know-how v oblasti spolupráce obcí a soukromých investorů nebo udržitelné energetice.

„V letošním roce chceme návštěvníkům zcela konkrétně ukázat rozsah problému, který na konferenci každoročně otevíráme. Na pátek 17. června jsme proto připravili komentovanou exkurzi po brownfieldových lokalitách v Ostravě a okolí, které se nacházejí v různé projektové fázi, od bodu nula až po úspěšnou kolaudaci. Zajímavá bude návštěva uzavřeného důlního areálu, zrekonstruované památky bývalých ostravských jatek i návštěva poddolovaného šikmého kostela a jeho okolí,“ uzavírá Kateřina Kubizňáková.   

  • autor: CzechInvest *
  • publikováno: * 8. 6. 2022
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři